Stamreeks Wagenaar

0
69

Dankzij mijn oma van vaderskant, Sjoertje Wagenaar (1915-1996), ben ik voor een kwart Fries. Haar ouders kwamen namelijk uit Zwaagwesteinde, in Noordoost-Friesland. De stamreeks van de oudste bekende voorvader in mannelijke naar mijn oma is helaas niet erg lang. We komen niet verder terug dan Jan Hendriks, die vermoedelijk rond 1740 geboren is in Driesum. Er is daar geen doop van hem te vinden en zijn naam is zo algemeen dat die weinig aanknopingspunten biedt. Bovendien had hij voor zover bekend maar twee kinderen, die allebei naar de kant van zijn vrouw lijken te zijn vernoemd. Ook dat biedt dus geen aanknopingspunten.

De herkomst van de naam Wagenaar is duidelijk. Jan Hendriks was meester wagenmaker. Zijn enige zoon oefende hetzelfde vak uit en toen Napoleon in 1811 het gebruik van familienamen verplichtte, nam deze Andries Jans in de naam Wagenaar aan.

Het valt op dat in deze stamreeks nogal wat mannen voorkomen die vrij jong overleden, te beginnen met de stamvader Jan Hendriks. Van mijn overgrootvader Minne Wagenaar, die 46 werd, is bekend dat hij een aangeboren hartafwijking had. Wellicht erfelijk?

Generatie 1

Jan Hendriks, meester wagenmaker, geboren te Driesum, overleden voor 1796 te Bergum.

Gehuwd op zondag 11 december 1768 te Driesum met Hebeltje Jans (Haebeltje, Heebeltje, Hebbeltie; Jans Trijntjes), rentenierske in Bergum, geboren 1740/1741, gedoopt (gereformeerd) op zondag 3 oktober 1751 te Dantumawoude, overleden op maandag 1 maart 1819 te Bergum, Tietjerksteradeel, dochter van Trijntje Andries (Andrijs). Zij was weduwe van Pieter Martens (Pijter).

Uit dit huwelijk:

1. Andries Jans Wagenaar (Andrijs), geboren op woensdag 20 september 1769 te Eestrum. Zie generatie 2.

2. Trijntje Jans (Stelwagen), geboren op maandag 9 november 1772 te Bergum, gedoopt (gereformeerd) op zondag 27 december 1772 te Bergum, overleden op woensdag 19 maart 1817 te Bergum, Tietjerksteradeel op 44‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op zondag 24 mei 1801 te Bergum met Jacob Jans Stelwagen, 23 jaar oud, wagenmaker in Bergum, geboren op zondag 21 september 1777 te Dantumawoude, overleden op woensdag 31 maart 1830 te Bergum, Tietjerksteradeel op 52‑jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobs Stelwagen en Antje Johannes.

Generatie 2

Andries Jans Wagenaar (Andrijs), arbeider/wagenmakersknecht en koopman in Zwaagwesteinde, geboren op woensdag 20 september 1769 te Eestrum, gedoopt (gereformeerd) op zondag 18 februari 1770 te Oostermeer en Eestrum, overleden op zondag 31 januari 1830 te Hardegarijp, Tietjerksteradeel op 60‑jarige leeftijd. Hij nam in 1811 in Veenwouden de naam Wagenaar aan. Zoon van Jan Hendriks en Hebeltje Jans (Haebeltje, Heebeltje, Hebbeltie; Jans Trijntjes).

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op zondag 28 november 1790 te Bergum met de 17‑jarige Anskjen Feijes Venema (Anskje, Anske, Anschje; Feijens), geboren op zondag 8 augustus 1773 te Veenwouden, gedoopt (gereformeerd) op zondag 5 september 1773 te Veenwouden, overleden 1809 te Bergum, dochter van Feije Minnes Venema en Taetske Palles (Pallas, Polles).

Uit dit huwelijk:

1. Taetske Andries Wagenaar (Taeetske, Teetske), winkelierse, geboren op woensdag 18 januari 1792 te Veenwouden, gedoopt (gereformeerd) op zondag 12 februari 1792 te Veenwouden, overleden op woensdag 20 januari 1841 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 49‑jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 17‑jarige leeftijd op woensdag 10 januari 1810 te Bergum met Feije Jans Westra, koopman en boerderijhouder, geboren 1777 te Zwaagwesteinde, overleden op zondag 13 augustus 1826 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, zoon van Jan Tjipkes en Baukjen Hendriks Westra.
Gehuwd (2) op 37‑jarige leeftijd op vrijdag 1 mei 1829 te Dantumadeel met Abraham Fokkes de Vries (Abram Fockes), 40 jaar oud, arbeider en winkelier, geboren op dinsdag 3 maart 1789 te Kollumerzwaag, gedoopt (gereformeerd) op zondag 29 maart 1789 te Kollumerzwaag, overleden op dinsdag 19 november 1867 te Zwaagwesteide, Dantumadeel op 78‑jarige leeftijd, zoon van Focke Abrahams de Vries (Fokke) en Sjoukjen Fokkes (Sjoukje). Hij is weduwnaar van Stijntje Keimpes Keimpenaar (Kempenaar).

2. Haebeltje Andries Wagenaar (Hebeltje, Heebeltje, Ebeltje), geboren op dinsdag 28 oktober 1794 te Veenwouden, gedoopt (gereformeerd) op zondag 22 oktober 1797 te Veenwouden, overleden op vrijdag 19 juni 1857 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 62‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op zaterdag 27 mei 1815 te Dantumadeel met Wybe Johannes Postma, dagloner, geboren 1789 te Zwaagwesteinde, overleden op zaterdag 12 februari 1870 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, zoon van Johannes Eetses Postma (Johannes Eetzes) en Durkje Wybes Postma (Durktje).

3. Trijntje Andries Wagenaar, geboren op donderdag 31 augustus 1797 te Veenwouden, gedoopt (gereformeerd) op zondag 22 oktober 1797 te Veenwouden, overleden op zondag 14 februari 1841 te Driesum, Dantumadeel op 43‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op dinsdag 17 januari 1826 te Dantumadeel met Nitterd Jans Wiersma, 39 jaar oud, timmerman in Driesum, geboren op vrijdag 28 juli 1786 te Burum, gedoopt (gereformeerd) op zondag 27 augustus 1786 te Burum, overleden op vrijdag 11 maart 1864 te Driesum, Dantumadeel op 77‑jarige leeftijd, zoon van Jan Nitterts Wiersma en Wybrigje Cornelis Wiersma (Wybrig).

4. Jan Andries Wagenaar, boerenknecht in Veenwouden, landbouwer in Zwaagwesteinde, geboren 1799/1800 te Zwaagwesteinde, overleden op donderdag 9 oktober 1862 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel.
Gehuwd op zondag 26 september 1824 te Dantumadeel met Lieuwkje Jelgers van der Meer, 24 jaar oud, dienstmeid in Veenwouden, geboren op dinsdag 21 januari 1800 te Murmerwoude, gedoopt (gereformeerd) op zondag 9 maart 1800 te Murmerwoude, overleden op dinsdag 20 augustus 1872 te Dantumawoude, Dantumadeel op 72‑jarige leeftijd, dochter van Jelger Popkes van der Meer en Meyke Jacobs (Meike).

5. Feye Andries Wagenaar, landbouwer in Bergum, geboren 1803 te Zwaagwesteinde, overleden op vrijdag 19 juni 1868 te Bergum, Tietjerksteradeel.
Gehuwd op woensdag 14 augustus 1850 te Tietjerksteradeel met Tyttje Symens Nicolai (Tietje), 30 jaar oud, geboren op donderdag 23 september 1819 te Bergum, Tietjerksteradeel, overleden op vrijdag 14 februari 1902 te Bergum, Tietjerksteradeel op 82‑jarige leeftijd, dochter van Symen Atzes Nicolai en Trijntje Johannes Westra.

6. Janke Andries Wagenaar, arbeidster in Bergum, geboren 1805 te Zwaagwesteinde, overleden op vrijdag 2 december 1859 te Bergum, Tietjerksteradeel.
Gehuwd op zaterdag 9 juni 1827 te Tietjerksteradeel met Mient Everts de Boer, 28 jaar oud, arbeider in Bergum, geboren op donderdag 3 januari 1799 te Noorderdrachten, gedoopt (gereformeerd) op zondag 27 januari 1799 te Drachten, overleden op donderdag 16 april 1885 te Bergum, Tietjerksteradeel op 86‑jarige leeftijd, zoon van Evert Mients de Boer en Fenje Hendriks.

7. Minne Andries Wagenaar (Menne), geboren 1808 te Zwaagwesteinde. Zie generatie 3.

Generatie 3

Minne Andries Wagenaar (Menne), (kaas)kramer in Zwaagwesteinde, geboren 1808 te Zwaagwesteinde, overleden op maandag 4 november 1872 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, zoon van Andries Jans Wagenaar (Andrijs) en Anskjen Feijes Venema (Anskje, Anske, Anschje; Feijens).

Gehuwd (1) op zondag 20 maart 1831 te Dantumadeel met Trijntje Taekes Hoekstra, 20 jaar oud, geboren op woensdag 18 juli 1810 te Zwaagwesteinde, gedoopt (gereformeerd) op zondag 26 augustus 1810 te Dantumawoude, overleden op donderdag 27 april 1843 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 32‑jarige leeftijd, dochter van Taeke Sybrens Hoekstra en Grietje Pieters (Grijtje).

Gehuwd (2) op zondag 4 augustus 1844 te Dantumadeel met Jitske Tjibbes de Haan (Jitsche, Jietske; Tjibbes, Tjiebes), geboren 1810 te Zwaagwesteinde, overleden op vrijdag 5 augustus 1859 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, dochter van Tjibbe Jacobs de Haan (Tjebbe, Tjiebe) en Antje Johannes van Slooten (van Sloten, Kloosterman).

Gehuwd (3) op donderdag 9 mei 1867 te Dantumadeel met Marike Gaeles Deddema (Maryke), koemelkerse in Zwaagwesteinde, geboren 1804/1805 te Kollumerzwaag, overleden op zondag 19 juni 1870 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Zij kon niet schrijven. Dochter van Gaele Liebes Deddema en Oedske Foekes Visser. Zij is weduwe van Gaele Tjipkes Westra.

Uit het eerste huwelijk:

1. Taeke Minnes Wagenaar, geboren op zaterdag 17 juli 1830 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op dinsdag 22 augustus 1843 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 13‑jarige leeftijd. Zijn vader deed de geboorteaangfite en verklaarde daarbij dat hij de vader was.

2. Andries Minnes Wagenaar, geboren op maandag 26 augustus 1833 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zondag 4 juni 1854 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 20‑jarige leeftijd.

3. Grietje Minnes Wagenaar, arbeidster in Zwaagwesteinde, geboren op zondag 1 januari 1837 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 3 juni 1899 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 62‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op donderdag 14 mei 1857 te Dantumadeel met Sikke Sierds Boorsma, 32 jaar oud, dagloner in Zwaagwesteinde, geboren op woensdag 19 januari 1825 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 12 mei 1877 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 52‑jarige leeftijd, zoon van Sierd Sikkes Boorsma en Sjoukje Jans Wybenga.

4. Jan Minnes Wagenaar, kramer in Zwaagwesteinde, geboren op maandag 17 februari 1840 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op donderdag 22 januari 1874 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 33‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op zaterdag 6 juni 1863 te Dantumadeel met Jantje Luitzens Fink (Jantje Luitsens; Vink), 21 jaar oud, winkelierster in Zwaagwesteinde, geboren op vrijdag 7 januari 1842 te Bergum, Tietjerksteradeel, overleden op maandag 18 juli 1892 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 50‑jarige leeftijd, dochter van Luitjen Aukes Fink en Sjoerdtje Roels Zuidema (Sjoerdje). Zij hertrouwt met Jan Ykes de Jong.

Uit het tweede huwelijk:

5. Tjibbe Minnes Wagenaar, geboren op maandag 17 maart 1845 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Zie generatie 4.

6. Feye Minnes Wagenaar, geboren op zaterdag 16 mei 1846 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op maandag 10 augustus 1846 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, 86 dagen oud.

7. Anskje Minnes Wagenaar (Hanskje), geboren op zaterdag 11 december 1847 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zondag 8 mei 1859 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 11‑jarige leeftijd.

8. Antje Minnes Wagenaar (Antje Mennes), geboren op zondag 4 september 1853 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op donderdag 27 november 1919 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 66‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op donderdag 11 september 1879 te Dantumadeel met Jilt Wytses Veenstra (Jilt Wytzes), 27 jaar oud, politiebediende en armmeester in Zwaagwesteinde, geboren op woensdag 5 november 1851 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op vrijdag 11 maart 1921 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 69‑jarige leeftijd, zoon van Wytse Foppes Veenstra en Tjitske Jilts Plantinga (Tjitske Jielts).

Generatie 4

Tjibbe Minnes Wagenaar, kramer/koopman in Zwaagwesteinde, geboren op maandag 17 maart 1845 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 13 december 1879 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 34‑jarige leeftijd, zoon van Minne Andries Wagenaar (Menne) en Jitske Tjibbes de Haan (Jitsche, Jietske; Tjibbes, Tjiebes).

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op donderdag 26 augustus 1869 te Dantumadeel met de 23‑jarige Janke Aukes Wijbenga, geboren op zondag 18 januari 1846 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op dinsdag 11 februari 1941 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 95‑jarige leeftijd. Haar vader deed de geboorteaangifte. Ze werd bij het huwelijk van haar ouders gewettigd. Dochter van Auke Jacobs Wijbinga (Wijbenga, Wybenga) en Sjoerdje Deddes Kloosterman (Sjoerdtje, Sjuttje).

Uit dit huwelijk:

1. Jitske Wagenaar (Wybenga), naaister in Zwaagwesteinde, geboren op woensdag 12 februari 1868 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op vrijdag 24 december 1915 te Eestrum, Tietjerksteradeel op 47‑jarige leeftijd. Zij werd bij het huwelijk van haar ouders gewettigd.
Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op zaterdag 16 mei 1891 te Tietjerksteradeel met Binne Lykeles Westerhof, 21 jaar oud, timmerman in Eestrum, veehouder in Kooten, geboren op donderdag 27 januari 1870 te Eestrum, Tietjerksteradeel, overleden op woensdag 8 april 1931 te Kooten, Achtkarspelen op 61‑jarige leeftijd, zoon van Lykele Roels Westerhof en Willemke Binnes Bosma. Hij hertrouwt met Baukje Bouma, hertrouwt met Jantje Klazes Atema.

2. Sjoerdtje Tjibbes Wagenaar, arbeidster in Twijzel, geboren op woensdag 10 november 1869 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op vrijdag 24 juli 1959 te Achtkarspelen op 89‑jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27‑jarige leeftijd op zaterdag 19 december 1896 te Achtkarspelen met Jan Loonstra, 28 jaar oud, arbeider in Twijzel, geboren op zaterdag 21 december 1867 te Kollumerzwaag, Kollumerland en Nieuwkruisland, overleden op maandag 31 december 1900 te Twijzel, Achtkarspelen op 33‑jarige leeftijd, zoon van Karst Sipkes Loonstra en Lamke Jans Postma.
Gehuwd (2) op 39‑jarige leeftijd op zaterdag 14 augustus 1909 te Achtkarspelen met Jetze Komrij, 39 jaar oud, landbouwer/veehouder in Twijzel, geboren op zondag 26 september 1869 te Twijzel, Achtkarspelen, overleden op vrijdag 28 november 1924 te Twijzel, Achtkarspelen op 55‑jarige leeftijd, zoon van Jelle Jetzes Komrij en Martzen Jakobs Boersma. Hij is gescheiden echtgenoot van Janke Steenhuizen.

3. Antje Wagenaar, dienstmeid in Zwaagwesteinde, geboren op zondag 29 oktober 1871 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op dinsdag 24 maart 1959 te Kollumerzwaag, Kollumerland en Nieuwkruisland op 87‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op zaterdag 9 juni 1894 te Kollumerland en Nieuwkruisland met Gaatze Bosma, 22 jaar oud, arbeider en veehouder in Kollumerzwaag, geboren op zondag 10 september 1871 te Kollumerzwaag, Kollumerland en Nieuwkruisland, overleden op dinsdag 20 september 1938 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 67‑jarige leeftijd, zoon van Jacob Bosma en Henke Zuidema.

4. Auke Wagenaar, koopman in Zwaagwesteinde, geboren op zaterdag 21 februari 1874 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op dinsdag 10 april 1956 te Achtkarspelen op 82‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op zaterdag 23 november 1895 te Kollumerland en Nieuwkruisland met Pietje Smid, 21 jaar oud, arbeidster in Kollumerzwaag, geboren op donderdag 3 september 1874 te Kollumerzwaag, Kollumerland en Nieuwkruisland, overleden op zaterdag 27 september 1958 te Achtkarspelen op 84‑jarige leeftijd, dochter van Auke Smid en Gelske Zuidersma.

5. Jan Wagenaar, koopman en arbeider in Zwaagwesteinde, geboren op zaterdag 21 februari 1874 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 16 juni 1954 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 80‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op zaterdag 14 november 1896 te Dantumadeel met Doetje van der Heide, 20 jaar oud, arbeidster in Zwaagwesteinde, geboren op dinsdag 14 november 1876 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op maandag 18 augustus 1958 te Driesum, Dantumadeel op 81‑jarige leeftijd, dochter van Yde Baukes van der Heide en Froukje Romkes Prins.

6. Minne Wagenaar, geboren op dinsdag 3 oktober 1876 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Zie generatie 5.

Minne Wagenaar en Ytje Elzinga

Generatie 5

Minne Wagenaar, koopman in Zwaagwesteinde (1900), handelaar (1900‑1901) en winkelier (1901‑1904) in Dedemsvaart, kaashandelaar in De Krim (1904‑1919) en koopman in aardappelen in Zwolle (vanaf 1919), geboren op dinsdag 3 oktober 1876 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op donderdag 14 december 1922 te Zwolle op 46‑jarige leeftijd, zoon van Tjibbe Minnes Wagenaar en Janke Aukes Wijbenga.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op zaterdag 13 oktober 1900 te Dantumadeel met de 20‑jarige Ytje Elzinga, geboren op dinsdag 31 augustus 1880 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op maandag 10 september 1956 te Zwolle op 76‑jarige leeftijd. In de geboorteakte staat als geboortedatum vermeld: 2 september. Volgens de familieoverlevering is dit onjuist, maar is die datum bij de aangifte opgegeven om een boete te ontlopen voor een te late aangifte. Haar vader was bij de geboorte afwezig en de aangifte werd gedaan door haar oudtante Grietje Annes de Vries. Dochter van Johannes Hendriks Elzinga (Postma) en Antje Jelles van der Wal.

Zij gingen op 17 mei 1920 van Gramsbergen naar Zwolle. In Zwolle woonden ze op Eendrachtstraat 89. Na zijn overlijden woonde zij op Van der Helststraat 24a. Ze waren gereformeerd.

Uit dit huwelijk:

1. Tjibbe Wagenaar, koopman in aardappels in Zwolle, opperwachtmeester der huzaren, geboren op donderdag 18 september 1902 te Avereest, overleden op vrijdag 10 september 1993 te ‘s‑Gravenhage op 90‑jarige leeftijd. Hij ging op 23 april 1926 van Zwolle naar Amersfoort.
Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op woensdag 30 maart 1932 te Amersfoort met Wilhelmina Petronella Jacoba Verburg, 23 jaar oud, geboren op dinsdag 3 november 1908 te Linschoten, overleden op woensdag 8 oktober 2003 te ‘s‑Gravenhage op 94‑jarige leeftijd, dochter van Jakob Verburg en Mathilda Markenhof.

2. Johannes (Jo) Wagenaar, boerenknecht in Harculo, koopman in aardappels en landbouwer in Zwolle, geboren op donderdag 29 december 1904 te Slagharen, Ambt Hardenberg, overleden op maandag 28 januari 1980 te Amsterdam op 75‑jarige leeftijd. Hij ging op 2 juni 1921 van Kampen naar Zwollerkerpsel, op 23 november 1921 van Zwollerkerspel naar Zwolle, op 7 oktober 1925 van Zwolle naar Landsmeer, op 25 november 1926 van Landsmeer naar Zwolle en op 31 mei 1927 van Zwolle naar Amsterdam. In Zwollerkerspel woonde hij op Harculo C 139 en in Zwolle bij zijn ouders en later zijn moeder.
Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op woensdag 23 mei 1928 te Amsterdam met Geertje Bergman, 28 jaar oud, geboren op donderdag 2 november 1899 te Zwolle, overleden op zaterdag 23 oktober 1965 te Amsterdam op 65‑jarige leeftijd, dochter van Harm Bergman en Margje Hoorn.

3. Janke (Jeanet) Wagenaar, dienstbode in Zwolle, geboren op zaterdag 27 juli 1907 te De Krim, Gramsbergen, overleden op zondag 18 juli 1982 te Amsterdam op 74‑jarige leeftijd. Zij ging op 16 december 1924 van Zwolle naar Kortenhoef, op 6 mei 1925 van Kortenhoef naar Zwolle en op 11 november 1929 van Zwolle naar Amsterdam.
Gehuwd (1) op 33‑jarige leeftijd op donderdag 20 maart 1941 te Amsterdam met Bauke Tijmstra, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 20 september 1913 te Amsterdam, overleden op zaterdag 22 maart 1947 te Amsterdam op 33‑jarige leeftijd, zoon van Bauke Tijmstra en Huitje Kok.

4. Antje Wagenaar, dienstbode in Zwolle, geboren op donderdag 19 mei 1910 te De Krim, Gramsbergen, overleden op zaterdag 1 mei 1993 te Zwolle op 82‑jarige leeftijd. Zij ging op 31 mei 1927 van Zwolle naar Amsterdam. In Zwolle diende zij op Sassenstraat 44.

5. Jitsche (Jits) Wagenaar, naaister in Zwolle, geboren op vrijdag 8 december 1911 te De Krim, Gramsbergen, overleden op woensdag 28 augustus 1974 te Zwolle op 62‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 15‑jarige leeftijd op woensdag 3 augustus 1927 te Zwolle met Reint Dragt, 16 jaar oud, winkelier/manufacturier, geboren op maandag 24 oktober 1910 te Zwolle, overleden op dinsdag 11 april 1989 te Zwolle op 78‑jarige leeftijd, zoon van Hendrik Dragt en Henderika Boelens. Hij hertrouwt met Anna Maria van Randen. Zij woonden na hun trouwen in Zwolle op Roggenstraat 22.

6. Hendrik (Henk) Wagenaar, meubelmaker in Zwolle, geboren op zaterdag 7 februari 1914 te De Krim, Gramsbergen, overleden op donderdag 13 augustus 1998 te Zwolle op 84‑jarige leeftijd.
Gehuwd met Zwaantje (Tine) Bosman, geboren op zondag 22 oktober 1911 te Noord, Hoogeveen, overleden op woensdag 23 maart 1994 te Zwolle op 82‑jarige leeftijd, dochter van Andries Bosman en Jantje Smit.

7. Sjoertje (Sjoe) Wagenaar, geboren op zaterdag 9 oktober 1915 te De Krim, Gramsbergen. Zie generatie 6.

8. Anna (Annie) Wagenaar, naaister in Zwolle, geboren op vrijdag 12 oktober 1917 te De Krim, Gramsbergen, overleden op zondag 27 juli 2003 te Bosch en Duin, Zeist op 85‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op dinsdag 3 maart 1942 met Derk (Dirk) Eenkhoorn, 25 jaar oud, kleermaker in Zwolle, later werkzaam in de confectie in Groningen, Almelo, Meppel, Hoogvliet, Zandbulten en Oosterwolde, geboren op maandag 6 maart 1916 te Kampen, overleden op donderdag 20 juni 1991 te Berkum, Zwolle op 75‑jarige leeftijd, zoon van Jan Eenkhoorn en Willempje Post.

9. Anko Wagenaar, kantoorbediende in Zwolle, geboren op woensdag 10 november 1920 te Zwolle, overleden op maandag 23 december 2002 te Zwolle op 82‑jarige leeftijd.

10. Minne Wagenaar, geboren op zondag 21 januari 1923 te Zwolle, overleden op dinsdag 6 februari 2001 te Zwolle op 78‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op dinsdag 18 april 1944 te Zwolle met Willemke (Willie) Schriemer, geboren op zaterdag 7 april 1923 te Zwolle, overleden op zaterdag 20 september 2014 te Zwolle op 91‑jarige leeftijd, dochter van Hart Schriemer en Harmina Knoop.

Generatie 6

Gerrit Veldman en Sjoertje Wagenaar

Sjoertje (Sjoe) Wagenaar, naaister in Zwolle (tot 1939), geboren op zaterdag 9 oktober 1915 te De Krim, Gramsbergen, overleden op dinsdag 13 februari 1996 te Zwolle op 80‑jarige leeftijd, in het Sophiaziekenhuis. Zij was gereformeerd en later gereformeerd (vrijgemaakt). Dochter van Minne Wagenaar en Ytje Elzinga.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op dinsdag 14 november 1939 te Zwolle met Gerrit Veldman, 28 jaar oud, schipper, koopman in brandstoffen/brandstoffenhandelaar en vrachtwagenchauffeur in Zwolle, geboren op donderdag 9 maart 1911 te Assen, gedoopt (gereformeerd), overleden op zaterdag 18 juni 1983 te Bosch en Duin, Zeist op 72‑jarige leeftijd, in het gereformeerd verzorgingshuis De Wijngaard. Hij was gereformeerd en later gereformeerd (vrijgemaakt). Zoon van Herman Veldman en Gerritje (Geerte) van der Werf.

Sjoertje Wagenaar was mijn oma.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in