Stamreeks Van der Werf

0
83

Mijn overgrootmoeder Gerritje van der Werf (1885-1945), de moeder van de vader van mijn vader, is geboren in Amsterdam. Haar ouders hebben elkaar daar waarschijnlijk ook leren kennen, maar kwamen beiden uit de kop van Overijssel, haar moeder uit Steenwijk, haar vader uit Blokzijl. Zijn grootvader was daar in 1790 of iets eerder komen wonen vanuit Friesland. Zijn voorouders kwamen uit het Friese merengebied en uit de stad Leeuwarden.

Als mogelijke stamvader komen we uit bij een Harmen Alberts, die rond 1675 in Leeuwarden woonde. Maar het is allemaal niet helemaal zeker. Bij de doopinschrijvingen worden in die tijd geen moeders genoemd, zodat je nooit weet of de genoemde vaders wel steeds dezelfde persoon zijn. Zo wordt er in 1672 in Leeuwarden twee keer een kind van Harmen Albarts gedoopt, anderhalve maand na elkaar. Het kan natuurlijk dat het om een tweeling gaat, waarbij van een van beiden de doop is uitgesteld, bijvoorbeeld omdat het kind te zwak was. Maar het lijkt meer voor de hand te liggen dat het om kinderen van twee verschillende vaders gaat.

Generatie 1

Harmen Albarts.

Kinderen:

1. Albart Harmens (Albert), gedoopt (gereformeerd) op donderdag 30 juni 1672 te Leeuwarden.

2. Jenneke, gedoopt op zondag 14 augustus 1672 te Leeuwarden.

3. Jaen, gedoopt op zondag 2 februari 1676 te Leeuwarden.

4. Jarich, gedoopt op dinsdag 21 september 1677 te Leeuwarden.

Generatie 2

Albart Harmens (Albert), wever, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 30 juni 1672 te Leeuwarden, zoon van Harmen Albarts.

Gehuwd (1) op 22‑jarige leeftijd op donderdag 27 januari 1695 te Joure met Lisck Wouters, 19 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 8 augustus 1675 te Balk. Zij deed op 27 juli 1702 belijdenis. Dochter van Wouter Rinses en An Gerbrants.

Gehuwd (2) op 40‑jarige leeftijd op zondag 14 augustus 1712 te Joure met Maaijke Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1. Harmen, gedoopt (gereformeerd) op maandag 12 december 1695 te Joure.

2. Jeltie, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 7 augustus 1698 te Joure.

3. Wouter Alberts, gedoopt (gereformeerd) op zondag 13 februari 1701 te Joure.

4. Aafke, gedoopt (gereformeerd) op zondag 3 december 1702 te Joure.

5. Haarmen Alberts (Harmen), gedoopt (gereformeerd) op woensdag 14 januari 1705 te Joure.
Gehuwd (1) op 22‑jarige leeftijd op zondag 2 november 1727 te Joure met Acke Minkes.
Gehuwd (2) op 29‑jarige leeftijd op zondag 1 augustus 1734 te Joure met Ybeltje Hommes.

6. Jan Alberts, gedoopt (gereformeerd) op zondag 23 september 1708 te Joure.
Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op zondag 30 juni 1743 te Joure met Femke Jans, 39 jaar oud, gedoopt op zondag 29 juni 1704 te Nijehaske, dochter van Jan Hendriks en Limkje Joukes.

Generatie 3

Wouter Alberts, gedoopt (gereformeerd) op zondag 13 februari 1701 te Joure. Hij woonde in 1744 in de Campen in Woudsend. Zoon van Albart Harmens (Albert) en Lisck Wouters.

Ondertrouwd op zaterdag 7 oktober 1724 te Sneek, gehuwd op 23‑jarige leeftijd op zondag 29 oktober 1724 te Woudsend met de 24‑jarige Antie Mertens (Antje), gedoopt (gereformeerd) op woensdag 21 april 1700 te Sneek, dochter van Marten Fransen (Franses) en Trijntie Pyters.

Uit dit huwelijk:

1. Marten Wouters, gedoopt (gereformeerd) op zondag 7 juli 1726 te Woudsend. Zie generatie 4.

2. Anske Wouters, gedoopt (gereformeerd) op zondag 2 maart 1732 te Woudsend.
Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op zondag 29 augustus 1756 te Woudsend met Elbrichje Jelles, 25 jaar oud, gedoopt op zondag 17 december 1730 te Sneek, dochter van Jelle Jentjes en Rinske Anskes.
Gehuwd (2) op 41‑jarige leeftijd op zondag 28 maart 1773 te Woudsend met Sjoerdje Anskes, geboren te Teroele.
Gehuwd (3) op 50‑jarige leeftijd op zondag 17 november 1782 te Woudsend met Rigtje Attes, 38 jaar oud, gedoopt op zondag 21 juni 1744 te Lemmer, dochter van Atte Heerkes en Wijbrigje Obbes.

3. Lisch, gedoopt (gereformeerd) op zondag 4 september 1735 te Woudsend.

4. Lisk Wouters, gedoopt (gereformeerd) op vrijdag 1 mei 1744 te Woudsend.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op zondag 29 januari 1769 te Woudsend met Jan Jans, geboren te Woudsend.

Generatie 4

Marten Wouters, gedoopt (gereformeerd) op zondag 7 juli 1726 te Woudsend, zoon van Wouter Alberts en Antie Mertens (Antje).

Gehuwd (1) op 23‑jarige leeftijd op zondag 31 mei 1750 te Woudsend met Gatske Wiebes, 22 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op zondag 15 februari 1728 te Woudsend, overleden voor 1753, dochter van Wybe Joukes en Joukjen Lolkes.

Ondertrouwd (2) op zaterdag 21 juli 1753 te Leeuwarden, gehuwd op 27‑jarige leeftijd op zondag 12 augustus 1753 te Woudsend met Gatske Pieters, 30 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op zondag 6 juni 1723 te IJlst, overleden op dinsdag 1 mei 1804 te Leeuwarden op 80‑jarige leeftijd, begraven op donderdag 3 mei 1804 te Leeuwarden. Zij woonde bij haar huwelijk in Leeuwarden en ging toen met attestatie naar Woudsend. Dochter van Pieter Everts (Pytter) en Harmijna Jacobs Bonnel.

Zij kwamen in 1772 met attestatie van Woudsend in Leeuwarden.

Uit het eerste huwelijk:

1. Yttje, gedoopt (gereformeerd) op zondag 21 februari 1751 te Woudsend.

Uit het tweede huwelijk:

2. Wouter Martens van der Werf (Wouter Marten; van der Werff), rekenmeester, gedoopt (gereformeerd) op zondag 29 september 1754 te Woudsend, overleden op dinsdag 29 maart 1808 te Leeuwarden op 53‑jarige leeftijd. Hij deed op 6 juni 1796 in Franeker belijdenis. Op 8 maart 1797 vertrok hij met attestatie naar Leeuwarden.
Ondertrouwd (1) op zaterdag 3 april 1779 te Leeuwarden, gehuwd op 24‑jarige leeftijd op zondag 16 mei 1779 te Leeuwarden, in de Gallileeërkerk met Trijntje Hayes, overleden voor 1791.
Gehuwd (2) op 37‑jarige leeftijd op woensdag 2 november 1791 te Franeker met Ymkje Luitsens (Luitses), overleden voor 1801.
Gehuwd (3) op 47‑jarige leeftijd op zondag 22 november 1801 te Leeuwarden, in de Westerkerk met Femke Jans (Fimke), begraven op dinsdag 7 november 1809 te Leeuwarden.

3. Pieter Mertens van der Werf (Pytter, Peter; Martens, Martensz; van der Werff), geboren circa 1758. Zie generatie 5.

4. Albert Martens van der Werf, scheepstimmerman, gedoopt (gereformeerd) op zondag 1 maart 1761 te Woudsend, overleden op woensdag 21 juli 1813 te Leeuwarden op 52‑jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op vrijdag 2 mei 1783 te Leeuwarden, gehuwd op 22‑jarige leeftijd op zondag 18 mei 1783 te Leeuwarden, in de llileeërkerk met Wytske Jans, begraven op vrijdag 15 juni 1804 te Lekkum.
Ondertrouwd (2) op vrijdag 21 november 1806 te Leeuwarden, gehuwd op 45‑jarige leeftijd op zondag 7 december 1806 te Leeuwarden, in de Gallileeërkerk met Doedtje Oosterhout (Doetje), geboren 1760/1761 te Rauwerd, overleden op zaterdag 15 augustus 1840 te Leeuwarden. Zij is weduwe van Johannes Hamer.

5. Anske, gedoopt (gereformeerd) op zondag 30 november 1766 te Woudsend.

Generatie 5

Pieter Mertens van der Werf (Pytter, Peter; Martens, Martensz; van der Werff), timmerman in Blokzijl, geboren circa 1758, overleden op maandag 22 december 1834 te Blokzijl, zoon van Marten Wouters en Gatske Pieters.

Ondertrouwd (1) op vrijdag 12 mei 1780 te Leeuwarden, gehuwd op zondag 4 juni 1780 te Leeuwarden, in de Galileeërkerk met Geeltje Haantjes (Geeltjen, Geeltie, Geertje, Geertjen; Hantjes, Handjes), 16 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 21 juli 1763 te Leeuwarden, in de Grote Kerk, overleden 1786 te Lemmer, dochter van Haentie Edgers en Lysbeth Jurjens.

Gehuwd (2) op zondag 12 september 1790 te Blokzijl met Aafje Jacobs Grutter (Aafjen, Aaltje; Grüter, Grutten, Gretter, Schreur, Joukes), 19 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op zondag 19 mei 1771 te Blokzijl, overleden op zondag 20 februari 1848 te Blokzijl op 76‑jarige leeftijd, dochter van Jacob Joukes Grutter (Jacob Jauke) en Jantje Ariaans (Jannetje; Arianus).

Uit het eerste huwelijk:

1. Marten, geboren op maandag 15 oktober 1781 te Leeuwarden, gedoopt (gereformeerd) op zondag 21 oktober 1781 te Leeuwarden.

2. Gatske van der Werf (Gatsche; van der Werff), geboren op woensdag 4 juni 1783 te Leeuwarden, gedoopt (gereformeerd) op woensdag 25 juni 1783 te Leeuwarden, overleden op dinsdag 14 december 1852 te Blokzijl op 69‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op zondag 29 november 1807 te Blokzijl met Sjoerd Engelsman (Sjoert), 26 jaar oud, visser, gedoopt (gereformeerd) op zondag 24 juni 1781 te Blokzijl, overleden op dinsdag 11 januari 1853 te Blokzijl op 71‑jarige leeftijd, zoon van Klaas Engelsman en Grietje Glastra.

3. Hantje Pieters van der Werf, timmerknecht, geboren op dinsdag 7 maart 1786 te Lemmer, gedoopt (gereformeerd) op zondag 12 maart 1786 te Lemmer, overleden op zaterdag 25 augustus 1866 te Blokzijl op 80‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op donderdag 15 mei 1817 te Blokzijl met Jacobjen Pieters Buisman (Jacobje), 26 jaar oud, naaister, gedoopt (gereformeerd) op zondag 27 februari 1791 te Blokzijl, overleden op dinsdag 28 mei 1861 te Blokzijl op 70‑jarige leeftijd, dochter van Pieter Willems Buisman en Neeltjen Michiels de Bok (Neeltje).

Uit het tweede huwelijk:

4. Jacob van der Werf, schipper, gedoopt (gereformeerd) op zondag 22 mei 1791 te Blokzijl, overleden op donderdag 10 augustus 1826 te Purmerend op 35‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op zondag 23 februari 1823 te Purmerend met Maartje de Reus, 29 jaar oud, baker, geboren op woensdag 2 oktober 1793 te Wormerveer, overleden op vrijdag 15 januari 1875 te Purmerend op 81‑jarige leeftijd, dochter van Jan de Reus en Grietje Schilp.

5. Jantje van der Werf, dienstmaagd, geboren op donderdag 29 januari 1795 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 1 februari 1795 te Blokzijl, overleden op woensdag 20 september 1826 te Blokzijl op 31‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op donderdag 28 november 1816 te Blokzijl met Willem Jansz Kempen, 21 jaar oud, schippersknecht en venter, geboren op vrijdag 3 april 1795 te Blokzijl, overleden op zondag 4 maart 1888 te Blokzijl op 92‑jarige leeftijd, zoon van Jan Willemsz Kempen (Jan Willems) en Elsjen Pieters Person (Elsje, Eesje). Hij hertrouwt met Hilletjen Adams Schreur (Hilletje, Hiltje).

6. Maarten van der Werf (Marten, Martin), schipper, winkelier, geboren op woensdag 6 september 1797 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 10 september 1797 te Blokzijl, overleden op vrijdag 3 november 1876 te Edam op 79‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 19‑jarige leeftijd op zondag 29 december 1816 te Edam met Eefje Pieters Dekker, 19 jaar oud, geboren op woensdag 9 augustus 1797 te Volendam, gedoopt (gereformeerd) op zondag 13 augustus 1797 te Edam, overleden op zaterdag 6 juni 1857 te Edam op 59‑jarige leeftijd, dochter van Pieter Hendriks Dekker en Eefje Jans Groot.

7. Albertje Peters van der Werf (Albertjen), dienstmaagd, geboren op donderdag 18 juni 1801 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 5 juli 1801 te Blokzijl, overleden op maandag 9 december 1872 te Kalenberg, Oldemarkt op 71‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op donderdag 6 april 1826 te Oldemarkt met Hendrik Teunis Kamp (Hendrik Theunis), 22 jaar oud, turfmaker, geboren op donderdag 7 april 1803 te Kalenberg, gedoopt (gereformeerd) op zondag 8 mei 1803 te Oldemarkt, overleden op dinsdag 15 februari 1881 te Kalenberg, Oldemarkt op 77‑jarige leeftijd, zoon van Teunis Jacobs Kamp (Theunis) en Kiertjen Andries (Kiertjen Otten).

8. Wouter van der Werf (Wolter), timmerman, geboren op woensdag 4 juli 1804 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 15 juli 1804 te Blokzijl, overleden op woensdag 26 januari 1870 te Avereest op 65‑jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22‑jarige leeftijd op zaterdag 8 juli 1826 te Blokzijl met Frederikje Teunis Kamp (Fredrikjen, Frerikje), 21 jaar oud, geboren op maandag 25 maart 1805 te Kalenberg, gedoopt (gereformeerd) op zondag 28 april 1805 te Oldemarkt, overleden op maandag 23 oktober 1826 te Kalenberg, Oldemarkt op 21‑jarige leeftijd, dochter van Teunis Jacobs Kamp (Theunis) en Kiertjen Andries (Kiertjen Otten).
Gehuwd (2) op 23‑jarige leeftijd op donderdag 31 januari 1828 te Blokzijl met Simpje Anker (Simke, Simpjen, Simkje), 29 jaar oud, dienstmaagd, winkelierster en timmervrouw, geboren op maandag 15 oktober 1798 te Blokzijl, overleden op zondag 30 september 1877 te Avereest op 78‑jarige leeftijd, dochter van Pieter Anker en Trijntje Jefs. Zij is weduwe van Siemon Loen.

9. Trijntje van der Werf, geboren op zondag 12 april 1807 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 3 mei 1807 te Blokzijl, overleden op zaterdag 25 november 1893 te Blokzijl op 86‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op donderdag 8 augustus 1839 te Blokzijl met Andries Grondman, 29 jaar oud, schipper en schippersknecht, geboren op dinsdag 6 maart 1810 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op woensdag 14 maart 1810 te Blokzijl, overleden op vrijdag 15 november 1878 te Blokzijl op 68‑jarige leeftijd, zoon van Dirk Grondman en Geertje Gosen Anker. Hij is weduwnaar van Maria Jacoba van Soolingen.

10. Arendje van der Werf, geboren op zondag 18 maart 1810 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 1 april 1810 te Blokzijl, overleden op donderdag 21 oktober 1875 te Amsterdam op 65‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op vrijdag 4 januari 1833 te Blokzijl met Siemon de Jonge (Simon de Jong), 25 jaar oud, koopman/winkelier, geboren op zondag 9 augustus 1807 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 6 september 1807 te Blokzijl, overleden op zondag 24 februari 1884 te Amsterdam op 76‑jarige leeftijd, zoon van Hendrik de Jonge en Grietje van Exster (van Ekster, van Exten).

11. Volken van der Werf (Folken), geboren op zondag 23 mei 1813 te Blokzijl. Zie generatie 6.

Generatie 6

Volken van der Werf (Folken), schippersknecht, schipper, sjouwerman, arbeider/werkman en winkelier, geboren op zondag 23 mei 1813 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 6 juni 1813 te Blokzijl, overleden op vrijdag 16 maart 1888 te Blokzijl op 74‑jarige leeftijd, zoon van Pieter Mertens van der Werf (Pytter, Peter; Martens, Martensz; van der Werff) en Aafje Jacobs Grutter (Aafjen, Aaltje; Grüter, Grutten, Gretter, Schreur, Joukes).

Gehuwd (1) op 28‑jarige leeftijd op vrijdag 28 mei 1841 te Blokzijl met Geertje Zootjes (Geertjen), 29 jaar oud, geboren op dinsdag 6 augustus 1811 te Blokzijl, gedoopt (gereformeerd) op zondag 1 september 1811 te Blokzijl, overleden op woensdag 12 september 1877 om 9:00 uur te Blokzijl op 66‑jarige leeftijd, adres Zuiderstraat 348, dochter van Hendrik Jans Zootjes (Henderik) en Annigje Berends Zephat (Annigjen, Annegien, Antje; Beerends; Sephat, Sefat, Zeevat).

Zij woonden in Blokzijl eerst op Derde Zeedijk 258, later op nummer 227, daarna op Eerste Noorderkaai 10 en later 5 en daarna op Zuiderstraat 344 en later 348.

Gehuwd (2) op 68‑jarige leeftijd op vrijdag 16 december 1881 te Blokzijl met Tiemontje Gern, 65 jaar oud, winkelierster, geboren op donderdag 3 oktober 1816 te Blokzijl, overleden op zaterdag 17 oktober 1891 te Kuinre op 75‑jarige leeftijd, dochter van Jan Jans Gern en Anna Harjer (Harjar). Zij is weduwe van Pieter Jans Mulder.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter van der Werf, arbeider, werkman, schipper/schuitenvoerder, geboren op zondag 12 juni 1842 te Blokzijl (gezindte: Nederlands‑hervormd), overleden op woensdag 28 december 1904 te Amsterdam op 62‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op vrijdag 15 november 1867 te Blokzijl met Geesjen Dam (Geesje), 25 jaar oud, geboren op dinsdag 8 februari 1842 te Blokzijl, dochter van Christiaan Dam (Cris) en Geesjen van Urk (Geesje). Zij kwamen op 14 juli 1879 uit Blokzijl in Amsterdam.

2. Annigje van der Werf (Antje), geboren op maandag 25 maart 1844 te Blokzijl (gezindte: Nederlands‑hervormd), overleden op donderdag 4 februari 1904 om 4:00 uur te Zwolle op 59‑jarige leeftijd. Zij ging op 14 november 1865 van Blokzijl naar Amsterdam.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op maandag 20 maart 1871 te Blokzijl met Arend Kombrink, 26 jaar oud, schipper, geboren op maandag 2 december 1844 te Blokzijl, overleden op zaterdag 25 november 1933 te Zwolle op 88‑jarige leeftijd, zoon van Hendrik Willem Kombrink en Dirkje Essen (Dirkjen, Derkjen). Hij hertrouwt met Ida Klement. Sinds 6 januari 1886 woonde bij hen aan boord hun nicht Gerritje van der Werf, geboren in 1885. Op 29 januari 1893 gingen ze van Blokzijl naar Meppel. Tot 1890 stonden ze ingeschreven als Nederlands‑hervormd, daarna als gereformeerd gezind.

3. Hendrik van der Werf, schippersknecht, winkelier, koopman, geboren op zondag 6 december 1846 te Blokzijl (gezindte: Nederlands‑hervormd), overleden op maandag 24 juni 1889 om 20:00 uur te Sneek op 42‑jarige leeftijd, wijk 6 nr. 3.
Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op zondag 12 mei 1872 te Sneek met Geertje Zondervan, 28 jaar oud, naaister, geboren op zaterdag 13 januari 1844 te Lemmer, overleden op maandag 23 juni 1873 om 11:00 uur te Sneek op 29‑jarige leeftijd, adres nr. 1049, dochter van Anne Douwes Zondervan en Henderika Gerrits de Leeuw.
Gehuwd (2) op 27‑jarige leeftijd op zondag 8 februari 1874 te Sneek met Sijbrig de Jong, 22 jaar oud, naaister en winkelierster in Sneek, geboren op zondag 1 juni 1851 te Sneek, overleden op zondag 22 april 1928 om 17:00 uur te Haarlem op 76‑jarige leeftijd. Rijksstraatweg 121, dochter van Freerk de Jong en Wijtske van Riezen. Zij hertrouwt met Geert de Boer.

4. Wouter van der Werf, koksmaat, scheepskok en matroos 3e klasse op ZM ramtorenschip “Koning der Nederlanden”, geboren op vrijdag 18 mei 1849 te Blokzijl (gezindte: Nederlands‑hervormd), overleden op maandag 1 oktober 1883 om 6:00 uur te Weltevreden, Batavia, Java (Nederlands‑Indië) op 34‑jarige leeftijd, in het militair hospitaal, aan cholera. Hij ging op 28 december 1877 van Blokzijl naar het wachtschip Prins van Oranje in Hellevoetsluis.

5. Andries van der Werf, geboren op zaterdag 28 augustus 1852 te Blokzijl. Zie generatie 7.

6. Lampje van der Werf, geboren op maandag 2 februari 1857 te Blokzijl (gezindte: Nederlands‑hervormd), overleden op donderdag 30 oktober 1879 om 6:00 uur te Blokzijl op 22‑jarige leeftijd, adres Zuiderstraat 348.

Generatie 7

Andries van der Werf en Aaltje de Boer, met hun dochter Geertje.

Andries van der Werf, marinier 3e klasse en korporaal bij het Korps Mariniers in Amsterdam, geboren op zaterdag 28 augustus 1852 te Blokzijl (gezindte: Nederlands‑hervormd), overleden op donderdag 11 oktober 1888 om 13:00 uur te Tandjong Priok, Batavia, Java (Nederlands‑Indië) op 36‑jarige leeftijd, in het militair hospitaal, aan cholera. Hij ging op 10 augustus 1878 van Blokzijl naar de Marinierskazerne in Amsterdam. In 1883 was hij gelegerd aan boord van het wachtschip de Wassenaar in Amsterdam. Zoon van Volken van der Werf (Folken) en Geertje Zootjes (Geertjen).

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op woensdag 5 november 1884 te Amsterdam met de 28‑jarige Aaltje de Boer, dienstbode in Amsterdam, geboren op vrijdag 5 september 1856 te Steenwijk, aan de Onningerstraat (gezindte: Nederlands‑hervormd), overleden op woensdag 1 april 1885 te Amsterdam op 28‑jarige leeftijd, in het Binnengasthuis. Zij kwam op 6 juli 1881 vanuit Steenwijk als dienstbode inwonen bij het Portugees‑Joodse gezin van Mozes Mendes da Costa (steenhouwer) en Esther Teixeira de Mattos op Prinsengracht 73 in Amsterdam. Zij waren de ouders van de later bekende kunstenaar Joseph Mendes da Costa (1863‑1939). Blijkbaar werd ze ontslagen toen haar dochter Geertje geboren werd, want vanaf mei 1883 woonde ze op Groote Kattenburgerstraat 116 en vanaf juli 1884 op nummer 126. Op 25 maart 1885 werd ze opgenomen op de afdeling gynaecologie van het Binnengasthuis. Dochter van Roelof de Boer en Garrigje Bos (Gerrigje, Gerritje). Zij woonden in Amsterdam op Groote Kattenburgerstraat 126.

Uit dit huwelijk:

De beide zussen Geertje (zittend) en Gerritje van der Werf

1. Geertje van der Werf (de Boer), dienstbode in Amsterdam, geboren op maandag 28 mei 1883 om 1:00 uur te Amsterdam. Groote Kattenburgerstraat 116, gedoopt (Nederlands‑hervormd) op woensdag 15 juli 1885 te Amsterdam, in de Oosterkerk, overleden op woensdag 22 augustus 1906 om 7:00 uur te Amsterdam op 23‑jarige leeftijd. Haar vader was getuige bij de geboorteaangifte, maar deed die aangifte niet zelf en erkende haar dus ook niet als zijn kind. Ze werd bij het huwelijk van haar ouders gewettigd.
Ze woonde vanaf juli 1885 in bij Cornelis de Boer en Mietje Jansen (geen familie) in Amsterdam op Monnikenstraat 16 en van december 1887 tot januari 1889 op Nes 14. Zij hadden zelf een dochter Geertje gehad die enkele maanden ouder was en in januari 1885 was overleden. In 1887 ging haar pleegvader bij de marine en woonde ze alleen met haar pleegmoeder. Die kreeg in 1888 een zoontje. Bovendien overleed in dat jaar haar eigen vader, die dus niet meer voor haar kon betalen. Daarom woonde ze vanaf december 1888 in het Stadsbestedelingenhuis op Lange Leidschedwarstraat 1 en vanaf 21 februari 1889 in het Diaconieweeshuis van de Hervormde Gemeente op Stadhouderskade 22. Haar ooms Arend Kombrink en Pieter van der Werf waren voogd en toeziend voogd. Op 12 maart 1891 werd ze samen met 10 andere meisjes uit dat weeshuis opgenomen op de afdeling zenuwzieken in het Buitengasthuis met mazelen. Ze bleef daar tot 4 mei. Van 22 april 1903 tot 27 juni 1905 diende ze als dienstbode op Keizersgracht 101 bij de weduwnaar Anton Marie van Hoorn (makelaar in koffie) en zijn zus Felina. Daarna kwam ze opnieuw in het Diaconieweeshuis.

2. Gerritje van der Werf, geboren op zaterdag 7 maart 1885 te Amsterdam. Zie generatie 8.

Generatie 8

Gerritje van der Werf, geboren op zaterdag 7 maart 1885 om 1:00 uur te Amsterdam, adres Groote Kattenburgerstraat 126 (gezindte: Nederlands‑hervormd), overleden op woensdag 1 augustus 1945 te Zwolle op 60‑jarige leeftijd. Ze werd opgevoed door haar oom en tante Arend Kombrink en Annigje van der Werf. Ze was gereformeerd. Dochter van Andries van der Werf en Aaltje de Boer.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op donderdag 3 augustus 1905 te Zwolle met Herman Veldman, 24 jaar oud, (turf)schipper in Zwolle, geboren op woensdag 15 juni 1881 te Meppel, overleden op vrijdag 30 december 1977 te Zwolle op 96‑jarige leeftijd. Hij was gereformeerd. Bij de lichting dienstplichtigen van 1901 lootte hij nr. 104, waarmee hij geen dienst hoefde te doen. Zijn adres was eerst Thorbeckegracht, later Nieuwe Vecht aan de Turfmarkt. Daar handelde hij vanuit zijn schip, de ‘Twee Gebroeders’ in zand, grint en brandstoffen. Zoon van Gerrit Andries Veltman (Veldman) en Marijgje Klinkien (Marijgien, Marijgjen, Marrigje, Maria; Klinkkien).

Uit dit huwelijk 8 kinderen.

Generatie 9

Gerrit Veldman (1911-1983), mijn opa.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in