Stamreeks Elzinga

0
65

De stamreeks van mijn overgrootmoeder Ytje Elzinga (1880-1956), de moeder van de moeder van mijn vader, in rechte mannelijke lijn gaat ver terug. Hij begint rond 1520 bij Metske Metskes uit het Friese Kooten. De naam Elzinga komt echter niet eerder voor dan het jaar 1811, het jaar waarin Napoleon het gebruik van familienamen verplicht stelde. Toen nam Hendrik Geerts (generatie 8) uit Zwaagwesteinde de naam Elsinga aan. Zijn broer koos voor de naam Feenstra, terwijl de zoons van een andere broer, die toen al overleden was, kozen voor de namen Procé en Van der Pruik, die al voor 1811 voorkwamen in de familie van hun moeder. Twee broers van de vader van Hendrik Geerts kozen voor de namen De Meer en Stiksma. En er zullen vast nog verre neven geweest zijn die weer andere namen gingen dragen. Het is dus eigenlijk niet juist om heel deze stamreeks een ‘stamreeks Elzinga’ te noemen. Die naam is alleen van toepassing op de laatste generaties.

Dat Hendrik Geerts voor de naam Elsinga koos, had te maken met zijn beroep. Hij was namelijk schoenmaker en een van de gereedschappen die schoenmakers gebruikten, was een els. Er waren in Friesland dan ook meer schoenmakers die voor deze naam kozen, zonder dat ze aan elkaar verwant waren.

Generatie 1

Metske Metskes, geboren circa 1520, overleden na 1580. Zie generatie 2.

Kind:

1. Harcke Metskes, geboren circa 1550 te Kooten.

Generatie 2

Harcke Metskes, boer, geboren circa 1550 te Kooten, overleden 1598‑1627, zoon van Metske Metskes.

Kinderen:

1. Lolcke Harckes, geboren circa 1570, overleden voor 1608 te Kooten.
Gehuwd met Pouuel Liuuedr, overleden voor 1608.

2. Gerbe Harckes, geboren 1578 te Kooten, overleden op vrijdag 20 september 1630 te Kooten.

3. Sybe Harckes, geboren voor 1580 te Kooten. Zie generatie 3.

4. Aedts Harckedr, geboren circa 1580.

5. Eeuw Harckes, overleden voor 1640.
Gehuwd met Fedze Tierx.

Generatie 3

Sybe Harckes, boer en kerkvoogd in Kooten, geboren voor 1580 te Kooten, overleden na 1635 te Kooten, zoon van Harcke Metskes.

Gehuwd circa 1600 met Jouck Dircks, geboren circa 1580 te Kooten, overleden na 1635 te Kooten, dochter van Dirck Sydts.

Uit dit huwelijk:

1. Jouck, geboren 1600.

2. Harcke Sybes, geboren 1602, overleden op maandag 17 juni 1669.
Gehuwd voor 1627 met Romcke Metskes Hummersma, geboren 1605, dochter van Metske Alberts Hummersma en Martien Tjaerdts Hayema.

3. Saeck Sybes, geboren 1604.
Gehuwd met Cornelis Ebes, geboren circa 1600.

4. Wytse Sybes, geboren 1605.
Gehuwd met Griet Pieters.

5. Hendrickjen Sybes, geboren 1606 te Kooten, overleden op maandag 16 oktober 1656.
Gehuwd met Hart Hanses, geboren 1603 te Twijzel, overleden op vrijdag 12 september 1636 te Twijzel, zoon van Hans Harts en Jantjen Annes.

6. Tryn Sybes, geboren 1608.
Gehuwd met Lambert Minnes, geboren circa 1600.

7. Aeltie, geboren 1610.

8. Alle Sybes, geboren 1612 te Kooten, overleden circa 1660 te Kooten.
Gehuwd met Hylck Jurjens, geboren 1621, overleden 1656.

9. Syds Sybes, geboren 1614, overleden op vrijdag 20 april 1640.

10. Anne Sybes, geboren 1630 te Kooten. Zie generatie 4.

Generatie 4

Anne Sybes, geboren 1630 te Kooten, overleden voor 1684 te Drogeham, zoon van Sybe Harckes en Jouck Dircks.

Ondertrouwd op vrijdag 26 november 1655 te Drogeham met Trijn Wbles, geboren 1636 te Eestrum, overleden na 1684, dochter van Uble Jans en Geertie Stevens.

Uit dit huwelijk:

1. Sybe Annes, gedoopt (gereformeerd) op dinsdag 17 november 1665 te Drogeham, overleden circa 1720.
Gehuwd (1) op 18‑jarige leeftijd op donderdag 20 april 1684 te Drogeham met Jouk Aaltses, 15 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 22 november 1668 te Twijzel, overleden voor 1689 te Drogeham, dochter van Aeltsen Meynes (Aalse) en Bauckien Oedse.
Gehuwd (2) op 23‑jarige leeftijd op donderdag 21 april 1689 te Drogeham met Antje Wybrents (Wyberens), geboren te Oostermeer.

2. Uble Sybes, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 8 november 1668 te Drogeham.

3. Jouck, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 8 november 1668 te Drogeham.

4. Geert Annes, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 26 november 1671 te Drogeham. Zie generatie 5.

5. Roel, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 14 juni 1674 te Drogeham.

Generatie 5

Geert Annes, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 26 november 1671 te Drogeham, overleden voor 1728 te Eestrum, zoon van Anne Sybes en Trijn Wbles.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op donderdag 28 maart 1697 te Drogeham met Ytie Douwes (Idtje, Yed), geboren circa 1655 te Eestrum, overleden na 1719. Zij deed op 24 februari 1688 in Drogeham belijdenis. Dochter van Douwe Hendriks en Antje Bruchts.

Zij kwamen op 5 maart 1719 met attestatie van Drogeham in Oostermeer en Eestrum.

Uit dit huwelijk:

1. Anne Geerts, boer in Eestrum, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 30 januari 1698 te Drogeham, overleden 1768 te Eestrum. Hij deed op 15 maart 1750 belijdenis.
Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op zondag 22 oktober 1730 te Oostermeer met Grietie Pyters (Grytje), 24 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op vrijdag 20 augustus 1706 te Oostermeer, overleden na 1772, dochter van Pieter Jelles (Ieles, Yelses).

2. Douwe Geerts, boer in Eestrum, kerkvoogd en armvoogd, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 9 juli 1699 te Drogeham, overleden 1781 te Eestrum.
Gehuwd (1) op 31‑jarige leeftijd op zondag 12 november 1730 te Eestrum met Trijntje Binnes, geboren te Eestrum, dochter van Binne Sipkes en Wytske Binnes.
Gehuwd (2) op 41‑jarige leeftijd op zondag 19 maart 1741 te Eestrum met Akke Pytters (Ake), 24 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op maandag 7 september 1716 te Eestrum, dochter van Pieter Jelles (Ieles, Yelses).
Gehuwd (3) op 59‑jarige leeftijd op zondag 1 april 1759 te Eestrum met Ymkjen Dirks, geboren te Veenwouden.

3. Trijntie Geerts, winkelierster in Eestrum, gedoopt (gereformeerd) op woensdag 20 oktober 1700 te Drogeham, overleden 1781/1782 te Eestrum.
Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op zondag 21 maart 1728 te Eestrum met Sybren Ouwes, 28 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op dinsdag 19 mei 1699 te Eestrum, overleden voor 1749, zoon van Ouwe Jouwerts en Trijntje Nannes.

4. Antie, gedoopt (gereformeerd) op zondag 22 april 1703 te Drogeham.

5. Hendrik Geerts (Hindrik, Hendrick, Hyndrick), gedoopt (gerformeerd) op zondag 26 juli 1705 te Drogeham. Zie generatie 6.

Generatie 6

Hendrik Geerts (Hindrik, Hendrick, Hyndrick), gortmaker, koemelker en arbeider in Eestrum, gedoopt (gerformeerd) op zondag 26 juli 1705 te Drogeham, overleden 1777/1778 te Eestrum, zoon van Geert Annes en Ytie Douwes (Idtje, Yed).

Gehuwd (1) circa 1728 met Trijn Sijes (Trijntje), gedoopt (gereformeerd) op vrijdag 28 augustus 1705 te Eestrum, overleden voor 1749 te Eestrum, dochter van Seye Roels en Hendrikje Hendriks.

Gehuwd (2) circa 1749 met Antje Abelus, gedoopt (gereformeerd) op zondag 1 januari 1719 te Twijzel, begraven op dinsdag 26 januari 1762 te Eestrum op 43‑jarige leeftijd, dochter van Abel Jans.

Gehuwd (3) op 57‑jarige leeftijd op zondag 15 augustus 1762 te Eestrum met Ymkje Gerryts, geboren circa 1712 te Kooten.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geert Hendriks (Hindriks), gedoopt (gereformeerd) op zondag 4 december 1729 te Eestrum. Zie generatie 7.

2. Sije Hendriks de Meer, gedoopt (gereformeerd) op maandag 15 oktober 1731 te Suameer, overleden op donderdag 23 april 1812 te Buitenpost op 80‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op zondag 18 december 1763 te Eestrum met Auckjen Egberts, 23 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op zondag 24 april 1740 te Eestrum, dochter van Egbert Tjebbes en Janke Sijes. Zij deden op 31 oktober 1779 in Eestrum belijdenis.

3. Douwe Hendriks, gedoopt (gereformeerd) op zondag 25 oktober 1733 te Suameer, overleden op zaterdag 29 maart 1806 te Eestrum op 72‑jarige leeftijd.

4. Ettje, gedoopt (gereformeerd) op dinsdag 8 mei 1736 te Eestrum, overleden te Eestrum.

5. Hinke, gedoopt (gereformeerd) op dinsdag 8 juli 1738 te Eestrum.

6. Sybe, gedoopt (gereformeerd) op zondag 14 mei 1741 te Eestrum.

7. Hendrik Hendriks Stiksma, boer en koemelker in Buitenpost, gedoopt (gereformeerd) op vrijdag 28 augustus 1744 te Eestrum, overleden op zaterdag 20 januari 1816 te Buitenpost op 71‑jarige leeftijd. Hij nam in 1811 in Buitenpost de naam Stiksma aan.
Gehuwd (1) op 36‑jarige leeftijd op zondag 13 mei 1781 te Driesum met Aaltie Oedses (Aaltje; Oenes), geboren te Driesum, overleden voor 1798.
Gehuwd (2) op 53‑jarige leeftijd op zondag 1 april 1798 te Buitenpost met Bontje Gerks (Gerkes), geboren januari 1773 te Eestrum, gedoopt (gereformeerd) op donderdag 18 mei 1780 te Eestrum, overleden op zondag 14 december 1856 te Buitenpost, Achtkarspelen, dochter van Gerk Klazes en Aaltje Hendriks.

Uit het tweede huwelijk:

8. Abele, gedoopt (gereformeerd) op zondag 19 juli 1750 te Eestrum.

9. Etsie, gedoopt (gereformeerd) op zondag 3 maart 1754 te Eestrum.

10. Abele, gedoopt (gereformeerd) op vrijdag 28 januari 1757 te Eestrum.

11. Siutkjen, gedoopt (gereformeerd) op vrijdag 12 oktober 1759 te Eestrum.

Generatie 7

Geert Hendriks (Hindriks), arbeider in Eestrum, gedoopt (gereformeerd) op zondag 4 december 1729 te Eestrum, overleden circa 1797 te Eestrum. In 1788 en in 1790 bezat hij een koe en een lapje grond. Zoon van Hendrik Geerts (Hindrik, Hendrick, Hyndrick) en Trijn Sijes (Trijntje).

Gehuwd (1) voor 1748 met Roelofke Johannes, geboren circa 1725, overleden circa 1753 te Eestrum, dochter van Johannes Fockes en Oedske Rodmers.

Gehuwd (2) op 25‑jarige leeftijd op zondag 23 november 1755 te Eestrum met Pyttje Durks (Pytje; Dirks), geboren circa 1736 te Stroobos, overleden op donderdag 4 september 1817 te Eestrum, dochter van Durk Ritskes en Aaltje.

Uit het eerste huwelijk:

1. Hendrik Geerts Elsinga (Elzinga), gedoopt (gereformeerd) op woensdag 1 mei 1748 te Eestrum. Zie generatie 8.

2. Johannes Geerts, gedoopt (gereformeerd) op zondag 19 oktober 1749 te Eestrum, overleden op donderdag 26 januari 1809 te Bergum op 59‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op zondag 14 november 1773 te Bergum met Aaltje Cornelis van der Pruik (Aaltje Kornelis), 19 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op zondag 20 januari 1754 te Bergum, overleden op donderdag 2 maart 1837 te Bergum, Tietjerksteradeel op 83‑jarige leeftijd, dochter van Kornelis Andries (Cornelis) en Trijntje Rykles (Rykeles).

3. Sije, gedoopt (gereformeerd) op zondag 24 oktober 1751 te Eestrum.

Uit het tweede huwelijk:

4. Dirk, gedoopt (gereformeerd) op zondag 5 maart 1758 te Twijzel.

5. Sije, gedoopt (gereformeerd) op zondag 8 maart 1761 te Eestrum.

6. Trijntje, gedoopt (gereformeerd) op zondag 22 januari 1764 te Eestrum.

7. Aaltje, gedoopt (gereformeerd) op zondag 29 maart 1767 te Eestrum.

8. Ritske Geerts Veenstra (Feenstra), koemelker/arbeider in Bergum en Eestrum, gedoopt (gereformeerd) op zondag 14 oktober 1770 te Eestrum, overleden op donderdag 21 mei 1812 te Eestrum, Oostermeer op 41‑jarige leeftijd. Hij nam in 1811 in Oostermeer de naam Feenstra aan.
Gehuwd op 36‑jarige leeftijd op maandag 18 mei 1807 te Kooten met Willemke Hendriks, geboren te Kooten.

9. Geert, geboren op zaterdag 18 december 1773, gedoopt (gereformeerd) op zondag 9 januari 1774 te Eestrum.

10. Geert, geboren op zaterdag 21 juni 1777, gedoopt (gereformeerd) op zondag 20 juli 1777 te Eestrum.

Generatie 8

Hendrik Geerts Elsinga (Elzinga), koopman/winkelier/schoenmaker en arbeider in Veenwouden en Zwaagwesteinde, gedoopt (gereformeerd) op woensdag 1 mei 1748 te Eestrum, overleden op maandag 1 november 1819 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 71‑jarige leeftijd. Op 23 februari 1798 verklaarden hij en zijn vrouw dat ‘Harmen Thomas, wonende te Collumerzwaag, ongeveer 8 jaar geleden een silveren oorijser op de weg, het welke toebehoorde aan getuigen hunne dochter, gevonden had, dat hij zonder daar van gerucht te maken of bekent te maken, te Dokkum verkogt hadde en dat voor drie caroliegulden en seventien stuivers.’ De volgende dag kreeg hij bezoek van Harmen, die eerst nog ontkend had, maar nu met zijn vrouw, ‘schreijende’, het verzoek deed het niet voor het gerecht te brengen en hem toen het bedrag van drie carolus guldens betaalde.
Hij nam in 1811 in Zwaagwesteinde de naam Elsinga aan. Zoon van Geert Hendriks (Hindriks) en Roelofke Johannes.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op zondag 29 november 1772 te Twijzel met Minke Binnes (Bennes), geboren circa 1750 te Twijzel, overleden oktober 1781, dochter van Binne Hedsers (Hedzers) en Aukje Sierds (Sierks).

Gehuwd (2) op 34‑jarige leeftijd op zondag 17 november 1782 te Driesum met Baukje Tjeerds Hollander (Baukjen; Elzinga), arbeidster en winkelierster in Zwaagwesteinde, geboren 1756/1757 te Zwaagwesteinde, overleden op dinsdag 22 mei 1827 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, dochter van Tjeerd Klazes (Claases) en Tjimkjen Sijes.

Uit het eerste huwelijk:

1. Binne, geboren op zaterdag 10 december 1774 te Twijzel, gedoopt (gereformeerd) op zondag 15 januari 1775 te Twijzel.

2. Roelofke Hendriks Elzinga (Roelfke; Visser), geboren op vrijdag 7 november 1777 te Burum, gedoopt (gereformeerd) op zondag 14 december 1777 te Burum, overleden op donderdag 5 november 1818 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 40‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op zondag 4 maart 1804 te Dantumawoude met Johannes Fokkes Visser (Foekes), arbeider/dagloner, geboren 1783/1784 te Zwaagwesteinde, overleden op zondag 3 mei 1863 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Hij nam in 1811 in Zwaagwesteinde de naam Visser aan. Zoon van Fokke Johannes en Antje Tjeerds.

3. Minke Hendriks Elzinga (Menke; Snijder), dienstmeid en winkelierse, geboren oktober 1781 te Kooten, overleden op donderdag 11 juni 1868 te Drogeham, Achtkarspelen.
Gehuwd (1) op zondag 24 november 1805 te Drogeham met Anne Fokkes.
Gehuwd (2) op zaterdag 26 november 1814 te Buitenpost met Sybren Willems Westra (Sijbren, Siebren), 69 jaar oud, koemelker in Drogeham, gedoopt (gereformeerd) op zondag 7 maart 1745 te Oostermeer, overleden op dinsdag 1 juli 1828 te Drogeham, Achtkarspelen op 83‑jarige leeftijd. Hij nam in 1811 in Drogeham de naam Westra aan. Zoon van Willem Jans en Henke Hendriks.

Uit het tweede huwelijk:

4. Tjimkjen Hendriks Elsinga (Tjimkje; Elzinga), arbeidster in Westergeest, geboren 1783 te Zwaagwesteinde, overleden op donderdag 11 juli 1844 te Westergeest, Kollumerland en Nieuwkruisland.
Gehuwd op donderdag 12 mei 1808 te Kollumerzwaag met Wessel Eelkes Veenstra (Wessel Jilkes; Feenstra), 26 jaar oud, arbeider in Westergeest, geboren op zondag 15 juli 1781 te Murmerwoude, gedoopt (gereformeerd) op zondag 29 juli 1781 te Murmerwoude, overleden op vrijdag 16 maart 1849 te Westergeest, Kollumerland en Nieuwkruisland op 67‑jarige leeftijd. Hij nam in 1812 in Kollumerzwaag de naam Feenstra aan. Zoon van Eelke Wessels en Sijtske Wybes.

5. Antje Hendriks Elzinga (Elsinga), geboren 1784/1785, overleden op zaterdag 6 september 1856 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel.
Gehuwd op zondag 20 mei 1810 te Dantumawoude met Riemert Brants Wijbenga (Riemer), 25 jaar oud, dagloner in Zwaagwesteinde, geboren op zaterdag 7 mei 1785 te Zwaagwesteinde, gedoopt (gereformeerd) op zondag 4 september 1785 te Dantumawoude, overleden op woensdag 9 december 1840 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 55‑jarige leeftijd. Hij nam in 1811 in Zwaagwesteinde de naam Wybenga aan. Zoon van Brandt Minnes Wijbenga (Sijbrand, Brant, Brand; Wybinga) en Meike Riemers Wybenga (Meijke Rijmers).

6. Ootske Hendriks Elzinga (Gooitske, Oedske, Oatske; Elsinga), geboren op zondag 27 april 1788 te Zwaagwesteinde, overleden op dinsdag 31 december 1872 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 84‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 18‑jarige leeftijd op zondag 22 maart 1807 te Dantumawoude met Theunis Salomons de Bruin (Teunis, Teunes; Salomon; Bruinsma), 19 jaar oud, koopman en landbouwer in Zwaagwesteinde, geboren op zaterdag 15 maart 1788 te Niezijl, overleden op zaterdag 29 mei 1875 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 87‑jarige leeftijd, zoon van Salomon Levy (Lewy, de Bruin) en Fokje Theunis (Fokjen Teunis).

7. Gertje Hendriks Elzinga (Geertje), geboren 1789/1790, overleden op woensdag 20 juli 1859 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel.
Gehuwd op zaterdag 27 mei 1815 te Veenwouden met Djoerd Fokkes Lourens (Djoerd Foekes; Laurens), arbeider en kramer in Zwaagwesteinde, geboren 1789/1790, overleden op donderdag 29 maart 1855 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, zoon van Foeke Jans Laurens (Fokke) en Willemke Djoerds.

8. Geert Hendriks Elsinga (Elzinga), arbeider/dagloner en inlandse kramer in kaas in Zwaagwesteinde, geboren juni 1793 te Zwaagwesteinde, overleden op zaterdag 9 april 1859 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel.
Gehuwd op zaterdag 27 mei 1815 te Veenwouden met Aaltje Salomons Bruinsma (de Bruin), geboren november 1793 te Zwaagwesteinde, overleden op vrijdag 18 juni 1847 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, dochter van Salomon Levy (Lewy, de Bruin) en Fokje Theunis (Fokjen Teunis).

9. Tjeerd Hendriks Elsinga (Elzinga), koopman en winkelier, geboren maart 1796 te Zwaagwesteinde, overleden op donderdag 27 november 1873 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel.
Gehuwd op zondag 23 september 1827 te Dantumadeel met Froukje Sybes Elzinga (Froukjen Sijbes), geboren 1804/1805 te Veenwouden, overleden op donderdag 24 oktober 1872 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, dochter van Sybe Folkerts Elzinga en Aafke Pieters.

10. Johannes Hendriks Elsinga (Elzinga), geboren op zaterdag 15 juni 1799 te Zwaagwesteinde. Zie generatie 9.

11. Trijntje Hendriks Elsinga (Elzinga), geboren op dinsdag 31 maart 1801 te Zwaagwesteinde, overleden op zondag 15 september 1878 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 77‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op zondag 16 december 1821 te Dantumadeel met Johannes Annes Dijkstra, 27 jaar oud, kramer in Zwaagwesteinde, geboren op woensdag 5 november 1794 te Zwaagwesteinde, overleden op zondag 4 november 1877 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 82‑jarige leeftijd, zoon van Anne Johannes en Roelofke Femmes Dijkstra.

Generatie 9

Johannes Hendriks Elsinga (Elzinga), dagloner en kramer in kaas in Zwaagwesteinde, geboren op zaterdag 15 juni 1799 te Zwaagwesteinde, overleden op vrijdag 22 september 1876 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 77‑jarige leeftijd, zoon van Hendrik Geerts Elsinga (Elzinga) en Baukje Tjeerds Hollander (Baukjen; Elzinga).

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op zaterdag 15 februari 1823 te Dantumadeel met Antje Tjibbes de Haan (Antje Tjebbes), daglonerse in Zwaagwesteinde, geboren 1801 te Zwaagwesteinde, overleden op woensdag 10 oktober 1877 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, dochter van Tjibbe Jacobs de Haan (Tjebbe, Tjiebe) en Antje Johannes van Slooten (van Sloten, Kloosterman).

Uit dit huwelijk:

1. Tjibbe Johannes Elzinga, geboren op maandag 5 mei 1823 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 8 juli 1871 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 48‑jarige leeftijd.

2. Hendrik Johannes Elzinga (Elsinga), geboren op dinsdag 23 november 1824 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Zie generatie 10.

3. Jacob Johannes Elzinga, dagloner/arbeider in Zwaagwesteinde, geboren op zaterdag 25 november 1826 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zondag 1 september 1901 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 74‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op donderdag 21 oktober 1852 te Dantumadeel met Grietje Annes de Vries, 20 jaar oud, dagloner/arbeidster in Zwaagwesteinde, geboren op maandag 26 maart 1832 te Bergum, Tietjerksteradeel, overleden op maandag 18 september 1911 te Twijzel, Achtkarspelen op 79‑jarige leeftijd, dochter van Anne Jans de Vries en Antje Berends Korporaal (Corporaal).

4. Antje Johannes Elzinga, geboren op maandag 5 mei 1828 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 7 april 1832 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 3‑jarige leeftijd.

5. Baukje Johannes Elsinga (Elzinga), daglonerse in Zwaagwesteinde, geboren op zondag 2 januari 1831 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zondag 1 maart 1914 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 83‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op donderdag 14 december 1865 te Dantumadeel met Djoerd Jans Postma, 30 jaar oud, dagloner in Zwaagwesteinde, geboren op zondag 6 september 1835 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op donderdag 3 oktober 1872 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 37‑jarige leeftijd, zoon van Jan Willems Postma en Antje Jans Dijkstra.

6. Geert Johannes Elzinga, dagloner in Zwaagwesteinde, geboren op donderdag 24 januari 1833 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 16 oktober 1929 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 96‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op donderdag 6 december 1855 te Dantumadeel met Yntje Annes de Vries, 19 jaar oud, daglonerse in Zwaagwesteinde, geboren op donderdag 31 december 1835 te Bergum, Tietjerksteradeel, overleden op woensdag 6 augustus 1873 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 37‑jarige leeftijd, dochter van Anne Jans de Vries en Antje Berends Korporaal (Corporaal).

7. Johannes Johannes Elzinga, geboren op maandag 2 februari 1835 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op maandag 5 september 1836 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 1‑jarige leeftijd.

8. levenloos meisje Elzinga, geboren op woensdag 19 april 1837 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 19 april 1837 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, 0 dagen oud.

9. Johannes Johannes Elzinga, dagloner in Zwaagwesteinde, geboren op woensdag 25 juli 1838 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 13 april 1921 te Winsum op 82‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 37‑jarige leeftijd op donderdag 13 juli 1876 te Dantumadeel met Baukje Sijes van der Wal, 36 jaar oud, daglonerse in Zwaagwesteinde, geboren op dinsdag 27 augustus 1839 te Westergeest, overleden op zaterdag 18 augustus 1883 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 43‑jarige leeftijd, dochter van Sije Jelles van der Wal (Sye, Seije; Jellis) en Aukje Dirks de Vries. Zij is weduwe van Eetse Johannes Hofstra.

10. Antje Johannes Elzinga, geboren op zondag 14 februari 1841 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zondag 21 februari 1841 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, 7 dagen oud.

11. Tjeerd Johannes Elzinga, geboren op donderdag 7 april 1842 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 29 maart 1843 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, 356 dagen oud.

12. Antje Johannes Elzinga, daglonerse in Zwaagwesteinde, geboren op maandag 8 januari 1844 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 22 oktober 1938 te Oudwoude, Kollumerland en Nieuwkruisland op 94‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op zaterdag 9 september 1876 te Dantumadeel met Alle van der Zwaag, 26 jaar oud, dagloner en stoelenmatter in Zwaagwesteinde, geboren op donderdag 14 februari 1850 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op dinsdag 2 juni 1914 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 64‑jarige leeftijd, zoon van Akke Piebes van der Zwaag.

13. Tjeerd Johannes Elzinga, geboren op dinsdag 26 mei 1846 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 29 juli 1848 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 2‑jarige leeftijd.

14. Tjeerd Johannes Elzinga, dagloner in Zwaagwesteinde, geboren op donderdag 13 februari 1851 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op donderdag 3 maart 1938 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 87‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op donderdag 5 juni 1879 te Dantumadeel met Aafke Tjipkes Westra, 28 jaar oud, geboren op woensdag 30 april 1851 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 5 mei 1934 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 83‑jarige leeftijd, dochter van Tjipke Annes Westra en Grietje Albers Zwaagstra.

Generatie 10

Hendrik Johannes Elzinga (Elsinga), dagloner in Zwaagwesteinde, geboren op dinsdag 23 november 1824 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op maandag 9 november 1868 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 43‑jarige leeftijd, zoon van Johannes Hendriks Elsinga (Elzinga) en Antje Tjibbes de Haan (Antje Tjebbes).

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op donderdag 22 november 1855 te Dantumadeel met de 35‑jarige Antje Jans Postma, daglonerse in Zwaagwesteinde, geboren op zaterdag 11 maart 1820 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op maandag 24 april 1876 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 56‑jarige leeftijd, dochter van Jan Andries Postma en Baukje Heines Kruk (Baukjen; Zondervan, van der Kriek).

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Hendriks Elzinga (Postma), geboren op woensdag 13 juni 1855 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Zie generatie 11.

2. Jan Elzinga, dagloner in Zwaagwesteinde, geboren op dinsdag 25 mei 1858 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op vrijdag 30 december 1927 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 69‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op donderdag 2 december 1886 te Dantumadeel met Lieuwkje van Seggeren (Elzinga), 24 jaar oud, geboren op zaterdag 2 augustus 1862 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op maandag 24 februari 1941 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 78‑jarige leeftijd. Zij werd bij het huwelijk van haar ouders gewettigd. Dochter van Jan van Seggeren en Baukje Geerts Elzinga.

3. Baukje Hendriks Elzinga, geboren op dinsdag 27 februari 1866 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 12 februari 1873 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 6‑jarige leeftijd.

Generatie 11

Johannes Hendriks Elzinga (Postma), dagloner, arbeider, veehouder en gardenier in Zwaagwesteinde, geboren op woensdag 13 juni 1855 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op donderdag 18 maart 1926 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 70‑jarige leeftijd. Zijn vader deed de geboorteaangifte. Hij werd bij het huwelijk van zijn ouders gewettigd. Hij kon niet schrijven. Zoon van Hendrik Johannes Elzinga (Elsinga) en Antje Jans Postma.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op donderdag 4 december 1879 te Dantumadeel met de 22‑jarige Antje Jelles van der Wal, geboren op vrijdag 28 augustus 1857 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 18 februari 1942 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 84‑jarige leeftijd, dochter van Jelle Klazes van der Wal en Ytje Jaspers van der Heide.

Uit dit huwelijk:

1. Ytje Elzinga, geboren op dinsdag 31 augustus 1880 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel. Zie generatie 12.

2. Hendrik Elzinga, arbeider in Zwaagwesteinde, geboren op donderdag 12 april 1883 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 10 februari 1971 te Tietjerksetradeel op 87‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op zaterdag 18 mei 1912 te Dantumadeel met Hijlkje Teijema, 26 jaar oud, geboren op maandag 21 december 1885 te Garijp, Tietjerksteradeel, overleden op woensdag 11 juli 1962 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 76‑jarige leeftijd, dochter van Sjoerd Andries Teijema en Sjoukje Hendriks Jansma.

3. Jelle Elzinga, arbeider en koopman in Zwaagwesteinde, geboren op woensdag 10 november 1886 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op dinsdag 4 mei 1971 te Dantumadeel op 84‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op donderdag 20 augustus 1908 te Dantumadeel met Antje Wijbenga, 29 jaar oud, geboren op vrijdag 15 augustus 1879 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op dinsdag 1 juni 1954 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel op 74‑jarige leeftijd, dochter van Riemer Brants Wijbenga en Sijke Femmes Zuidersma.

4. Jan Elzinga, arbeider in Zwaagwesteinde, geboren op donderdag 19 september 1889 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 13 januari 1973 te Leeuwarden op 83‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op donderdag 18 mei 1922 te Dantumadeel met Jitske Jansma, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 22 december 1894 te Kollumerzwaag, Kollumerland en Nieuwkruisland, overleden op zondag 31 juli 1977 op 82‑jarige leeftijd, dochter van Wessel Jansma en Trijntje Postma.

5. levenloze jongen Elzinga, geboren op woensdag 24 augustus 1892 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op woensdag 24 augustus 1892 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, 0 dagen oud.

6. Antje Elzinga, geboren op vrijdag 22 december 1893 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 4 december 1993 te Velp op 99‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op zaterdag 4 januari 1919 te Dantumadeel met Sybout Sjouke Anema, 24 jaar oud, kantoorbediende in Leeuwarden, intern accountant van een verzekeringsmaatschappij in Arnhem, geboren op donderdag 5 april 1894 te Leeuwarden, overleden op dinsdag 21 november 1972 te Arnhem op 78‑jarige leeftijd, zoon van Gerrit Anema en Taekje Kuperus.

7. Klaaske Elzinga, geboren op vrijdag 18 augustus 1899 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zondag 26 november 1939 te Dantumadeel op 40‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op donderdag 30 november 1922 te Dantumadeel met Wijtse de Bruin, 24 jaar oud, rietwerker in Zwaagwesteinde, geboren op dinsdag 1 maart 1898 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op zaterdag 22 juni 1985 te Dongeradeel op 87‑jarige leeftijd, zoon van Sake de Bruin en Minke Weistra.

Ytje Elzinga

Generatie 12

Ytje Elzinga, geboren op dinsdag 31 augustus 1880 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op maandag 10 september 1956 te Zwolle op 76‑jarige leeftijd. In de geboorteakte staat als geboortedatum vermeld: 2 september. Volgens de familieoverlevering is dit onjuist, maar is die datum bij de aangifte opgegeven om een boete te ontlopen voor een te late aangifte. Haar vader was bij de geboorte afwezig en de aangifte werd gedaan door haar oudtante Grietje Annes de Vries. Dochter van Johannes Hendriks Elzinga (Postma) en Antje Jelles van der Wal.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op zaterdag 13 oktober 1900 te Dantumadeel met Minne Wagenaar, 24 jaar oud, koopman in Zwaagwesteinde (1900), handelaar (1900‑1901) en winkelier (1901‑1904) in Dedemsvaart, kaashandelaar in De Krim (1904‑1919) en koopman in aardappelen in Zwolle (vanaf 1919), geboren op dinsdag 3 oktober 1876 te Zwaagwesteinde, Dantumadeel, overleden op donderdag 14 december 1922 te Zwolle op 46‑jarige leeftijd, zoon van Tjibbe Minnes Wagenaar en Janke Aukes Wijbenga. Zij gingen op 17 mei 1920 van Gramsbergen naar Zwolle. In Zwolle woonden ze op Eendrachtstraat 89. Na zijn overlijden woonde zij op Van der Helststraat 24a. Ze waren gereformeerd.

Uit dit huwelijk 10 kinderen.

Generatie 13

Sjoertje Wagenaar (1915-1996), mijn oma.

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in