Recensie over De heiligmaking van Willem de Clercq (1795-1844)

0
644
9789090231112

NBD|Biblion, de organisatie die boeken levert aan bibliotheken, heeft een recensie gepubliceerd over mijn De heiligmaking van Willem de Clercq (1795-1844). Secularisatie en romantiek verbeeld in een strijd tussen ideaal en werkelijkheid.

'De auteur beschrijft de strijd van de zakenman, literator en Reveilman De Clercq (1795-1844) met het probleem van de heiligmaking - het streven naar een heilig en volmaakt leven ten dienste van God en de naaste. Hij onderzoekt in hoeverre deze strijd een symptoom was van de spanning die De Clercq tussen zijn ideaal van heiligmaking en de werkelijkheid van de wereld, waarin hij als directeur van de Nederlandse Handel-Maatschappij een vooraanstaande positie innam, moet hebben ondervonden. Voor de beschrijving van De Clercqs conflict tussen ideaal en werkelijkheid kiest de auteur niet de psychologie, maar de historische methode van inleven, een methode die in een mooie en waardevolle studie heeft geresulteerd. Met noten, bronnen- en literatuuropgave.'

(NBD|Biblion recensie, O.W. Dubois)

Het boek is verkrijgbaar bij elke boekhandel (ISBN: 9789090231112).

Bestellen?

Reageren

Schrijf hier je reactie.
Vul hier alsjeblieft je naam in