Reactiebeleid

Als wat ik schrijf ook gelezen wordt, vind ik dat natuurlijk erg fijn. En ik ben altijd erg blij als mensen reageren. Ook als het kritisch is. Ik weet dat ik zelf vaak kritisch ben en over veel dingen een uitgesproken mening heb. Dus besef ik ook dat wat ik schrijf gemakkelijk kritiek uitlokt.

Wil je reageren, dan mag dat dus. Dat kan via email of sociale media. Het kan ook door een reactie te plaatsen direct onder een artikel. Maar niet elke reactie wordt ook automatisch zichtbaar op de site. Elke reactie wordt eerst door mij gelezen en daarna wel of niet goedgekeurd.

Ik kijk daarbij onder meer naar de volgende dingen:

  • Is de reactie kort en bondig en relevant voor het betreffende artikel?
  • Voegt de reactie iets toe dat ook voor andere lezers interessant, leerzaam of op een andere manier nuttig is?
  • Worden eventuele kritiek en geponeerde stellingen onderbouwd met argumenten?
  • Bevat de reactie geen herhaling van dingen die door dezelfde persoon al vaker gezegd zijn in eerdere reacties?
  • Worden er in de reactie geen fatsoensnormen overschreden?

Dit is geen uitputtende lijst van criteria. Ik behoud mij het recht voor om elke reactie zonder opgaaf van redenen te weigeren. Deze site is de plek waarop ik mijn eigen mening uit. Kritiek is welkom, maar ik wil voorkomen dat kritiek van anderen mijn eigen mening als het ware laat ondersneeuwen of dat mijn site bij wijze van spreken gekaapt wordt door anderen voor het uiten van hun mening. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als reacties te lang worden of als dezelfde persoon te vaak reageert met steeds dezelfde opvattingen.

Ook kan het voorkomen dat een reactie volgens mij vraagt om een uitgebreide reactie van mij, terwijl ik die niet wil of kan geven. Bijvoorbeeld omdat ik geen tijd heb, of omdat ik een korte reactie onder een artikel daar niet geschikt voor vind. Soms reageer ik persoonlijk per email, soms door (nog) een apart artikel over het betreffende onderwerp te schrijven.

Kortom, als je reageert, garandeer ik niet dat je reactie geplaatst wordt. Maar de kans daarop is wel een stuk groter als je rekening houdt met de hierboven genoemde punten.

Wordt een reactie van jou door mij niet geplaatst, dan heb je natuurlijk altijd de mogelijkheid om je mening op een andere manier openbaar te maken. Begin desnoods je eigen blog!