Home Vooraf Aan Frans I, koning van Frankrijk

Aan Frans I, koning van Frankrijk

1 – De ware leer wordt in Frankrijk onterecht bestreden

Johannes Calvijn wenst zijn vorst, de zeer machtige en zeer luisterrijke monarch, Frans, de zeer christelijke koning der Fransen, vrede en heil in Christus. Toen...

2 – De koning moet de ware leer onderzoeken

Daarom, onoverwinnelijke koning, is het niet onbillijk als ik u verzoek om deze zaak grondig te onderzoeken. Tot nog toe is zij wanordelijk behandeld....

3 – De ware leer is niet nieuw, niet onzeker en heeft geen wonderen nodig

Toch houden onze tegenstanders niet op om onze leer aan te vallen en op alle mogelijke manieren te beschuldigen en te belasteren. Ze willen...

4 – De ware leer gaat niet in tegen de kerkvaders

Verder durven onze tegenstanders beweren dat wij ingaan tegen de kerkvaders. Ik bedoel dan de oude schrijvers uit een tijd dat alles nog beter...

5 – De ware leer heeft niets te vrezen van de traditie

Ook met hun beroep tegenover ons op de traditie bereiken onze tegenstanders niets. Het zou voor ons heel oneerlijk zijn als we moesten buigen...

6 – De ware leer strijdt niet tegen de kerk

Het lukt onze tegenstanders ook niet om ons in het nauw te brengen met het volgende dilemma: dat we zouden moeten erkennen dat de...

7 – De ware leer leidt niet tot oproer

Ten slotte, onze tegenstanders handelen onzuiver als ze ons in een kwaad daglicht proberen te stellen door te vertellen hoeveel oproer, onrust en twist...

8 – De aanhangers van de ware leer zijn voorbeeldige burgers

Maar ik richt me weer tot u, sire. Laat u zich niet overhalen door die loze aanklachten, waarmee onze tegenstanders u schrik proberen aan te...