Institutie Institutie

Institutie

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

4.20.5 – Anarchie

Degenen die anarchie willen invoeren – zodat de mensen leven als ratten in het stro – brengen hiertegen in dat er in het verleden...

4.20.6 – Gods plaatsvervangers

De overheidspersonen zelf moeten dit continu blijven bedenken. Dat kan voor hen een sterke prikkel zijn om hen aan te sporen hun plicht te...

4.20.7 – Eerbied voor overheden uit eerbied voor God

Als zoveel bewijzen uit de Schrift je er niet van weerhouden om deze heilige bediening te lasteren, alsof het iets is dat niet past...

4.20.8 – Regeringsvormen

Natuurlijk zou het geen enkele zin hebben als privé-personen zonder overheidsfunctie zouden bespreken wat op de plek waar zij leven de beste regeringsvorm zou...

4.20.9 – De taak van de overheid

Nu moet ik op deze plek in het voorbijgaan uitleggen wat de taak van overheden is zoals God Woord die beschrijft en wat die...

4.20.10 – De zwaardmacht

Maar het lijkt erop dat hier een erg moeilijke vraag rijst: Gods wet verbiedt alle christenen om te doden. Exodus 20:13; Deuteronomium 5:17; Mattheüs...

4.20.11 – Legitieme oorlogen

Soms is het nodig dat koningen en volken de wapens opnemen om zo’n publieke straf uit te voeren. Op basis van deze argumentatie kun...

4.20.12 – Beperkingen in het oorlog voeren

Misschien brengt iemand tegen mij in dat er in het Nieuwe Testament geen enkel Schriftbewijs of voorbeeld te vinden is dat leert dat oorlog...

4.20.13 – Belastingen

Ten slotte wil ik ook nog toevoegen dat belastingen en heffingen legitieme inkomsten zijn voor vorsten. Maar dan moeten ze die wel vooral gebruiken...

4.20.14 – Wetten

Bij het behandelen van de burgerlijke regering komen na de overheid de wetten. Die zijn de heel sterke zenuwen van de staten, of –...

4.20.15 – Morele, rituele en burgerlijke wet

We beginnen dus met de morele wet. Die bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gebiedt simpelweg om God te dienen met een zuiver geloof...

4.20.16 – Gelijke principes en verschillende wetten

Wat ik gezegd heb, wordt duidelijk als we bij alle wetten op deze twee dingen letten, zoals het hoort: de bepaling van de wet...

4.20.17 – Christenen en de overheid

Nu blijft het laatste punt nog over: wat heeft de algemene gemeenschap van christenen aan wetten, rechtspraak en overheden? Deze vraag hangt samen met...

4.20.18 – Legitiem gebruik van rechtspraak

Zulke mensen moeten dus weten dat de rechtspraak legitiem is als je die op de juiste manier gebruikt. En dit is de juiste manier...

4.20.19 – Geen wraakzucht

Degenen die simpelweg alle rechtszaken veroordelen, moeten beseffen dat ze daarmee tegelijk ook Gods heilige bepaling afwijzen en een gave die hoort bij de...

4.20.20 – Liever geduld dan wraakzucht

Ik ga evenmin in tegen de woorden van Christus waarmee Hij ons verbiedt ons tegen kwaad te verzetten en ons leert dat we, als...

4.20.21 – Paulus veroordeelt niet alle processen

Vaak werpt men tegen dat Paulus processen in het algemeen veroordeelt. Maar ook dat is niet waar. Uit zijn woorden kun je gemakkelijk opmaken...

4.20.22 – Respect voor de overheid

De eerste plicht van onderdanen tegenover hun overheden is dat ze zoveel mogelijk respect moeten hebben voor hun taak. Want ze moeten erkennen dat...

4.20.23 – Gehoorzaamheid

Dat leidt tot nog een andere plicht: onderdanen moeten graag bereid zijn hun overheden te gehoorzamen. Of het nu gaat om het gehoorzamen van...

4.20.24 – Ook slechte overheden erkennen

Tot nog toe heb ik een overheid beschreven die daadwerkelijk is wat zij genoemd wordt: een vorst die een vader is voor het vaderlands...

4.20.25 – Ook slechte overheden zijn door God aangesteld

Maar als we op Gods Woord letten, zal dat ons verder leiden en ons leren dat we ons niet alleen moeten schikken onder de...

4.20.26 – Voorbeelden uit de Schrift

Om te beginnen zou ik wel willen dat mijn tegenstanders beseften en zorgvuldig opmerkten dat de Schrift ons zo vaak en niet voor niets...

4.20.27 – Jeremia over Nebukadnezar

Vooral belangrijk en opmerkelijk is een passage bij Jeremia. Het is een nogal uitgebreide passage, maar ik wil die toch noemen omdat heel deze...

4.20.28 – Als God iemand aanstelt, wil Hij dat we hem erkennen

Het heeft geen zin als iemand zou tegenwerpen dat dit een speciaal gebod voor de Israëlieten was. Want je moet erop letten waar de...

4.20.29 – Het is niet aan ons om slechte overheden te straffen

Deze eerbiedige, ja vrome houding zijn we tot het uiterste toe verschuldigd aan al onze overheden. Wat voor overheden dat ook zijn. Ik noem...

4.20.30 – Soms gebruikt God mensen om slechte overheden te straffen

Hier blijkt Gods wonderlijke goedheid, macht en voorzienigheid. Want soms laat Hij onder zijn dienaren mannen opstaan die duidelijk redders zijn. Hij geeft hun...

4.20.31 – Lagere overheden hebben de plicht het volk te beschermen tegen slechte overheden

De ene categorie handelde dus in de volle overtuiging dat ze juist deden en de andere categorie handelde, zoals ik zei, uit een andere...

4.20.32 – God meer gehoorzamen dan de overheid

We hebben vastgesteld dat we gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de regering van overheden. Maar daarbij moeten we wel altijd één uitzondering maken: die gehoorzaamheid...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.