• Bestellen
Home Boek 4 – De genademiddelen 4.7 – Het ontstaan van het pausdom

4.7 – Het ontstaan van het pausdom

Het ontstaan en de groei van het roomse pausdom, totdat het zich zo hoog verheven heeft dat de vrijheid van de kerk onderdrukt en alle zelfbeheersing onderuitgehaald is

4.7.1 – Romes positie op de concilies van Nicea en Efeze

Wat betreft de ouderdom van de stoel van Rome, om die te bevestigen is er niets ouder dan een besluit van het concilie van...

4.7.2 – Romes positie op het concilie van Chalcedon en het vijfde concilie van Constantinopel

Daarna kwam het concilie van Chalcedon.1 Daar zaten de afgevaardigden van de kerk van Rome met toestemming van de keizer op de eerste plaats....

4.7.3 – De bisschop van Rome werd door andere bisschoppen als collega behandeld

Wat betreft de aanduiding ‘primaat’ en andere hoogmoedige aanduidingen waar de paus nu zo wonderlijk prat op gaat: het is niet moeilijk te beoordelen...

4.7.4 – Gregorius de Grote wilde geen ‘universele bisschop’ genoemd worden

Pas in de tijd van Gregorius de Grote ontstond er discussie over de titel ‘universele bisschop’. De aanleiding daarvoor vormde de eerzucht van Johannes,...

4.7.5 – Het gezag van de paus

Ik kom nu toe aan het gezag dat de paus van Rome beweert te hebben over alle kerken, zonder tegenspraak. Ik weet hoe veel...

4.7.6 – Het ordenen van bisschoppen

Hoe dan ook, laten we eens kijken wat voor recht of macht de stoel van Rome toen had. Nu bestaat de kerkelijke macht uit...

4.7.7 – Vermaningen en censuur

Dan nu de vermaningen of censuur. De bisschoppen van Rome gebruikten die vroeger tegen anderen, maar op hun beurt ondergingen ze die ook. Ireneüs...

4.7.8 – Het samenroepen van synodes

Wat betreft het samenroepen van synodes: elke bisschop van een hoofdstad had de taak om op bepaalde momenten de provinciale synode bijeen te roepen....

4.7.9 – Appelzaken

Nu rest nog de vierde vorm van macht. Die ligt in de appelzaken. Het staat vast dat degene op wiens rechterstoel men zich beroept,...

4.7.10 – Een voorbeeld van een appelzaak

Echter, om deze kwestie voor eens en voor altijd op te lossen, kan één verhaal duidelijk maken wat in het verleden de aard was...