• Bestellen
Home Boek 4 – De genademiddelen 4.20 – De burgerlijke regering

4.20 – De burgerlijke regering

4.20.1 – Geestelijke en burgerlijke regering

Hiervóór heb ik gesteld dat er bij de mens een dubbele regering is. De ene ligt in de ziel of het innerlijk van de...

4.20.2 – Geen tegenstelling tussen geestelijke en burgerlijke regering

Toch leidt dit onderscheid er niet toe dat we zouden denken dat heel de burgerlijke regering iets onreins is waar christenen niets mee te...

4.20.3 – Inleiding en indeling

Maar een andere plek is beter geschikt om het te hebben over het nut van de burgerlijke regering. Nu wil ik alleen dat men...

4.20.4 – De overheid

De Heer heeft niet alleen verklaard dat Hij blij is met de taak van de overheid. Hij heeft bovendien de waardigheid van die taak...

4.20.5 – Anarchie

Degenen die anarchie willen invoeren – zodat de mensen leven als ratten in het stro – brengen hiertegen in dat er in het verleden...

4.20.6 – Gods plaatsvervangers

De overheden zelf moeten dit continu blijven bedenken. Dat kan voor hen een sterke prikkel zijn om hen aan te sporen hun plicht te...

4.20.7 – Eerbied voor overheden uit eerbied voor God

Als zoveel bewijzen uit de Schrift je er niet van weerhouden om deze heilige bediening te lasteren, alsof het iets is dat niet past...

4.20.8 – Regeringsvormen

Natuurlijk zou het geen enkele zin hebben als privé-personen zonder overheidsfunctie zouden bespreken wat op de plek waar zij leven de beste regeringsvorm zou...

4.20.9 – De taak van de overheid

Nu moet ik op deze plek in het voorbijgaan uitleggen wat de taak van overheden is zoals God Woord die beschrijft en wat die...

4.20.10 – De zwaardmacht

Maar het lijkt erop dat hier een erg moeilijke vraag rijst: Gods wet verbiedt alle christenen om te doden.1 En de profeet Jesaja voorspelt...