4.16 – De kinderdoop

De kinderdoop stemt heel goed overeen met wat Christus bepaald heeft en met de aard van het teken

4.16.21 – Het teken volgt niet altijd op de inhoud

Het stigma van absurditeit, dat mijn tegenstanders mij op dit punt proberen aan te smeren, veeg ik als volgt af. Degenen die de Heer...

4.16.22 – De troost van de kinderdoop voor de kinderen zelf

Volgens mij is er nu niemand meer die niet duidelijk ziet dat al dit soort argumenten enkel de Schrift verdraaien. De overige argumenten die...

4.16.23 – Wat de Schrift zegt over volwassenen moeten we niet toepassen op kinderen

Verder komen mijn tegenstanders bij de praktijk en de gewoonte in de tijd van de apostelen. Over niemand in die tijd hoort je dat...

4.16.24 – Abraham werd als volwassene besneden, zijn nakomelingen als kind

Zo is het ook als de Heer Abraham uitkiest om deel te krijgen aan Hem. Dan begint Hij niet bij de besnijdenis, terwijl Hij...

4.16.25 – Water en Geest

Bovendien komen mijn tegenstanders aanzetten met de woorden van Christus uit Johannes 3: ‘Als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, dan...

4.16.26 – De doop is niet onmisbaar om gered te worden

Verder is het duidelijk dat we het verzinsel van mijn tegenstanders moeten afkeuren, omdat ze ieder die niet gedoopt is verwijzen naar de eeuwige...

4.16.27 – Het zendingsbevel geeft geen norm voor de volgorde van geloof en doop

Maar mijn tegenstanders pochen dat hun sterkste bolwerk de instelling van de doop zelf is. Die halen ze uit het laatste hoofdstuk van Mattheüs....

4.16.28 – Het zendingsbevel gaat niet over kleine kinderen

Deze onweerlegbare argumentatie, waar mijn tegenstanders zo sterk op vertrouwen, lijkt nu al een beetje te wankelen. Maar de waarheid vindt voldoende bescherming in...

4.16.29 – Waarom Christus gedoopt werd als volwassene

Maar ik wil dat ook blinden de misleidingen van mijn tegenstanders kunnen tasten. Daarom zal ik het met een heel duidelijke vergelijking laten zien....

4.16.30 – Waarom kinderen niet aan het avondmaal mogen

Ten slotte werpen mijn tegenstanders tegen dat er niet meer reden is om aan kinderen de doop te bedienen dan het avondmaal van de...