4.16 – De kinderdoop

De kinderdoop stemt heel goed overeen met wat Christus bepaald heeft en met de aard van het teken

4.16.4 – Overeenkomsten en verschil tussen doop en besnijdenis

Nu kunnen we gemakkelijk zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee tekenen. Ik heb uitgelegd dat de betekenis van de tekenen...

4.16.5 – Kleine kinderen horen bij het verbond

Als we nu willen onderzoeken of het terecht is om ook kleine kinderen te laten delen in de doop, moeten we dan niet zeggen...

4.16.20 – Het gaat bij de kinderdoop om toekomstig berouw en geloof

Maar mijn tegenstanders blijven stevig vasthouden aan hun standpunt. Daarom voegen ze eraan toe dat de doop een sacrament is van berouw en geloof....

4.16.15 – De belofte wordt voor joden en christenen op dezelfde manier vervuld

Je ziet wat de waarde is van de belofte die Abrahams nageslacht gekregen heeft en aan welke norm wij die moeten afmeten. Weliswaar twijfel...

4.16.32 – De troost van de kinderdoop voor ouders

Volgens mij kan geen enkel verstandig mens er meer aan twijfelen hoe onbezonnen Christus’ kerk in verwarring gebracht wordt door degenen die discussie en...

4.16.12 – Vleselijke kinderen en geestelijke kinderen van Abraham

In de aanduiding ‘kinderen’ vinden mijn tegenstanders dit verschil: onder het Oude Testament worden degenen die voortkomen uit Abrahams nageslacht zijn kinderen genoemd. Maar...

4.16.30 – Waarom kinderen niet aan het avondmaal mogen

Ten slotte werpen mijn tegenstanders tegen dat er niet meer reden is om aan kinderen de doop te bedienen dan het avondmaal van de...

4.16.3 – Doop en besnijdenis

Nu had Gods volk, voordat de doop werd ingesteld, in plaats daarvan de besnijdenis. Daarom moeten we eerst nagaan wat de verschillen en overeenkomsten...

4.16.14 – De verhouding tussen joden en christenen in het verbond

Maar hier wordt een andere passage uit de brief aan de Romeinen tegen aangevoerd. Daar leert de apostel dat degenen die uit het vlees...

4.16.25 – Water en Geest

Bovendien komen mijn tegenstanders aanzetten met de woorden van Christus uit Johannes 3: ‘Als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, dan...