• Bestellen
Home Boek 4 – De genademiddelen 4.11 – Kerkelijke rechtspraak

4.11 – Kerkelijke rechtspraak

4.11.1 – De sleutelmacht en de prediking

Nu is alleen het derde onderdeel nog over van de macht van de kerk. Bij een goed geregelde toestand is dat het belangrijkste. Zoals...

4.11.2 – De sleutelmacht en de tucht

De andere passage waarin het, zoals ik zei, gaat over de macht om vast te binden en los te maken, is Mattheüs 18. Daar...

4.11.3 – Kerkelijke en burgerlijke rechtspraak

Sommigen beelden zich in dat dit allemaal slechts tijdelijk was, zolang de overheidspersonen onze godsdienst nog niet beleden. Maar dat is een vergissing van...

4.11.4 – De kerk kan niet zonder geestelijke rechtspraak

En als je beter over Christus’ woorden nadenkt, zie je inderdaad gemakkelijk dat Hij daar een vaste en blijvende orde, geen tijdelijke orde van...

4.11.5 – Door het Woord, zonder geweld

Maar het is ook goed om aan de andere kant te zien hoe in het verleden de rechtspraak op de juiste manier gebruikt werd...

4.11.6 – Door een raad van ouderlingen

Zoals ik al gesteld heb, berustte zo’n grote macht niet bij een persoon, die naar eigen willekeur alles kon doen wat hij maar wilde....

4.11.7 – Bederf van de kerkelijke rechtspraak

Maar uit het ene kwaad ontstaat altijd een volgend kwaad. En zo hebben de bisschoppen deze taak als hun zorg onwaardig van zich afgeschoven...

4.11.8 – De zwaardmacht van de roomse kerk

Ik heb nog niet alles gezegd wat er over dit onderwerp te zeggen valt. En wat ik wel gezegd heb, heb ik slechts kort...

4.11.9 – De zwaardmacht past niet bij de geestelijke taak

Echter, eerst werd er een manier bedacht waarop bisschoppen de titel, eer en rijkdom van hun taak konden houden zonder de last en zorg...

4.11.10 – Het toe-eigenen van de zwaardmacht

Er is geen twijfel aan dat de roomsen vanaf een klein begin stap voor stap zover gekomen zijn. Ze konden immers niet meteen met...