• Bestellen
Home Boek 4 – De genademiddelen 4.8 – Het leergezag

4.8 – Het leergezag

De macht van de kerk wat betreft de geloofsleer. En de teugelloze bandeloosheid waarmee deze macht in het pausdom gebruikt is om de zuiverheid van de leer volledig te schenden

4.8.1 – Het leergezag van de kerk is beperkt

Nu komt het derde punt: de macht van de kerk. Die zien we voor een deel in elke opziener en voor een deel in...

4.8.2 – Het gezag van de kerk is het gezag van het Woord

Daarom moeten we hier bedenken dat al het gezag en aanzien dat de Geest in de Schrift toekent aan de priesters, de profeten, de...

4.8.3 – Het gezag van de profeten

Ezechiël beschrijft fraai welke macht profeten over het algemeen hadden: ‘”Mensenkind,” zegt de Heer, “Ik heb jou aangesteld als wachter over het huis van...

4.8.4 – Het gezag van de apostelen

Als we nu naar de apostelen kijken – weliswaar worden die met veel schitterende eretitels aangeprezen: zij zijn het licht voor de wereld en...

4.8.5 – Verschillen in openbaring van Gods wijsheid

Vanaf het begin gold in de kerk dus het principe dat Gods dienaren niets leren dat ze niet van Hem geleerd hebben. En ook...

4.8.6 – De wet en de profeten

Maar toen het God goed leek dat de kerk duidelijker zichtbaar zou worden, wilde Hij dat zijn Woord officieel op schrift gesteld werd. Dan...

4.8.7 – Christus als het vleesgeworden Woord

Maar uiteindelijk werd Gods wijsheid geopenbaard in het vlees. Toen heeft Hij volmondig alles aan ons uitgelegd wat met een menselijk verstand van de...

4.8.8 – De leer van de apostelen was de leer van Christus en van de profeten

Een basisprincipe moet dus zijn: we mogen niets anders als Gods Woord beschouwen en in de kerk ruimte bieden, dan wat eerst de wet...

4.8.9 – De apostelen en hun opvolgers

Daarom laat Petrus voor zichzelf en anderen niets anders over dan dat ze de leer uitdelen die God gegeven heeft. Hij had van zijn...

4.8.10 – De roomse kerk claimt onbeperkt gezag

Maar laten we deze macht van de kerk, waar we het over gehad hebben, nu eens vergelijken met de macht waarmee al meerdere eeuwen...