Institutie Boek 4 – De genademiddelen 4.7 – Het ontstaan van het pausdom

4.7 – Het ontstaan van het pausdom

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

4.7.1 – Romes positie op de concilies van Nicea en Efeze

Wat betreft de ouderdom van de stoel van Rome: om die te bevestigen is er niets ouder dan een besluit van het concilie van...

4.7.2 – Romes positie op het concilie van Chalcedon en het vijfde concilie van Constantinopel

Daarna kwam het concilie van Chalcedon (451). Daar zaten de afgevaardigden van de kerk van Rome met toestemming van de keizer op de eerste...

4.7.3 – De bisschop van Rome werd door andere bisschoppen als collega behandeld

Wat betreft de aanduiding ‘primaat’ en andere hoogmoedige aanduidingen waar de paus nu zo wonderlijk prat op gaat: het is niet moeilijk te beoordelen...

4.7.4 – Gregorius de Grote wilde geen ‘universele bisschop’ genoemd worden

Pas in de tijd van Gregorius de Grote ontstond er discussie over de titel ‘universele bisschop’. De aanleiding daarvoor vormde de eerzucht van Johannes,1...

4.7.5 – Het gezag van de paus

Ik kom nu toe aan het gezag dat de paus van Rome beweert te hebben over alle kerken, zonder tegenspraak. Ik weet hoe veel...

4.7.6 – Het ordenen van bisschoppen

Hoe dan ook, laten we eens kijken wat voor recht of macht de stoel van Rome toen had. Nu bestaat de kerkelijke macht uit...

4.7.7 – Vermaningen en censuur

Dan nu de vermaningen of censuur. De bisschoppen van Rome gebruikten die vroeger tegen anderen, maar op hun beurt ondergingen ze die ook. Ireneüs...

4.7.8 – Het samenroepen van synodes

Wat betreft het samenroepen van synodes: elke bisschop van een provinciehoofdstad had de taak om op bepaalde momenten een provinciale synode bijeen te roepen....

4.7.9 – Appelzaken

Nu rest nog de vierde vorm van macht. Die ligt in de appelzaken. Het staat vast dat degene op wiens rechterstoel men zich beroept,...

4.7.10 – Een voorbeeld van een appelzaak

Echter, om deze kwestie voor eens en voor altijd op te lossen, kan één verhaal duidelijk maken wat in het verleden de aard was...

4.7.11 – Bewijzen voor het gezag van de paus

Ik weet hoeveel brieven, hoeveel rescripten en edicten er zijn waarin bisschoppen van Rome aan hun stoel van alles toekennen en voor die stoel...

4.7.12 – Het gezag van de paus in de tijd van Gregorius de Grote

In de tijd van Gregorius de Grote was deze oude manier al veranderd. Want toen was het keizerrijk ontwricht en uit elkaar gevallen. Gallië...

4.7.13 – De klacht van Gregorius de Grote

Dit was toen dus alle macht van de bisschop van Rome: hij nam het op tegen koppige en ongezeglijke hoofden, als er een buitengewone...

4.7.14 – Rome als hoofdstad van het keizerrijk

Zoals ik al gezegd heb, streed in die tijd de bisschop van Constantinopel met de bisschop van Rome om het primaat. Want nadat de...

4.7.15 – Constantinopel als nieuwe hoofdstad van het keizerrijk

In overeenstemming met deze oude instelling is op het concilie van Constantinopel (381) bepaald dat de bisschop van die stad qua eervolle privileges op...

4.7.16 – Constantinopels aanspraak op de eerste positie

Maar korte tijd daarna ging Johannes, die in de tijd van Gregorius de Grote de kerk van Constantinopel regeerde, zo ver dat hij zich...

4.7.17 – Rome krijgt het primaat

Na de moord op Mauritius volgde Phocas1 hem op. Die was de Romeinen gunstiger gezind. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat hij in Rome...

4.7.18 – De klacht van Bernardus van Clairveaux

Sinds die tijd zijn de dingen overal elke dag slechter geworden. En zodoende is ook de tirannie van de stoel van Rome steeds weer...

4.7.19 – Het oppergezag van de paus

Maar zelfs al zouden we tegenwoordig de paus van Rome het hoge en uitgebreide gezag toestaan dat die stoel in die tussenperiode – de...

4.7.20 – Valse bewijzen

En om zulke wetten meer gewicht te geven, zijn de pausen zo vals geweest om ze te koppelen aan de namen van oude bisschoppen,...

4.7.21 – Gregorius de Grote wilde geen oppergezag

Ik zal hen niet zo hard behandelen als ik zou mogen doen. Iemand anders zou nu, tegenover zo’n grote brutaliteit de uitspraak van Cyprianus...

4.7.22 – Sinds Gregorius en Bernardus is de toestand alleen maar verergerd

Maar ik wil niet gedwongen worden om elk punt apart bij langs te gaan en te onderzoeken. Daarom heb ik nog een vraag voor...

4.7.23 – De paus is helemaal geen bisschop

Ten slotte, ook al zouden we de roomsen dit allemaal toegeven, dan begint er toch meteen weer een heel nieuwe discussie. Want ik ontken...

4.7.24 – De paus is de antichrist

Het is met een bisschop niet net als met een koning. Want ook al voert een koning zijn eigenlijke taak niet uit, toch houdt...

4.7.25 – Waarom de paus de antichrist is

Sommigen vinden het brutale laster als ik de paus van Rome de antichrist noem. Maar als je dat vindt, begrijp je niet dat je...

4.7.26 – Christus’ grootste vijand kan nooit zijn plaatsvervanger zijn

Laat de roomsen nu hun gang maar gaan. Laat ze het verleden maar tegen ons in stelling brengen. Alles is zo veranderd. Zou de...

4.7.27 – Het ongeloof van de pausen

Als we wel naar de personen kijken, dan is genoegzaam bekend wat voor plaatsvervangers van Christus we zullen vinden: Julius II,1 Leo X, Clemens VII en Paulus III...

4.7.28 – De dwaalleer van Johannes XXII

Maar we moeten maar net doen alsof de goddeloosheid van de pausen die ik genoemd heb, geheim is. Want ze hebben die niet openlijk...

4.7.29 – Leven en moraal van de pausen

Maar ik heb geen zin om met hen een wedstrijd te doen wie de meest dwaze dingen kan zeggen. Daarom ga ik maar terug...

4.7.30 – Kardinalen

Wat betreft de kardinalen, zoals zij die noemen: ik weet niet hoe het komt dat die zo plotseling zo hoog in aanzien zijn gekomen....

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.