• Bestellen

4.6 – De paus

Het primaat van de stoel van Rome

4.6.1 – Onderwerping aan de paus als voorwaarde voor eenheid

Tot nog toe heb ik de rangen van dienaren behandeld die in het bestuur van de oude kerk bestonden en die daarna langzamerhand bedorven...

4.6.2 – De paus is geen hogepriester

Dit is dus de vraag waar het om gaat: is het voor de ware hiërarchie, zoals zij die noemen, of voor de regering van...

4.6.3 – Het primaat van Petrus

Er is dus geen reden waarom de roomsen ons door dit voorbeeld zouden binden als door een eeuwige wet. We zien immers dat het...

4.6.4 – De sleutels waren voor alle apostelen samen

Ergens anders heb ik al behandeld hoe schandelijk de roomsen de passages verdraaien die over het binden en losmaken gaan. En straks zal ik...

4.6.5 – Petrus als petra

Maar dan de uitspraak: ‘Jij bent Petrus en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen.’1 Daarvan lezen we nergens dat dit ook tegen...

4.6.6 – Christus is het enige fundament

Ik ben er trouwens nog niet aan toe om dit punt te behandelen. Op dit moment wil ik alleen dit zeggen: de roomsen redeneren...

4.6.7 – De verhouding tussen Petrus en de andere apostelen

Toch kan eigenlijk niemand deze kwestie beter oplossen dan de Schrift zelf. Dan moeten we alle passages verzamelen waar de Schrift leert welke taak...

4.6.8 – Geen mens kan regeren over de hele wereld

Maar ook al zou ik de roomsen hun claim over Petrus toegeven – dat hij het hoofd van de apostelen geweest is en in...

4.6.9 – Alleen Christus is het hoofd van de kerk

Maar stel dat het zo zou zijn als zij beweren, dat het goed en nuttig is dat de hele wereld onder één monarchie valt....

4.6.10 – Eenheid in Christus

Een aantal keer schildert Paulus voor ons een levend beeld van de kerk. Nooit zegt hij iets over één hoofd. Sterker nog, uit zijn...