• Bestellen
Home Boek 4 – De genademiddelen 4.5 – De roomse kerk

4.5 – De roomse kerk

De oude regeringsvorm is volledig onderuit gehaald door de tirannie van het pausdom

4.5.1 – De eisen voor de bisschopstaak worden genegeerd

Nu is het goed om te kijken naar de orde van kerkregering waar de roomse stoel en al zijn handlangers zich tegenwoordig aan houden...

4.5.2 – Het volk wordt van zijn recht beroofd

Verder is bij het kiezen van een bisschop het volk volledig van zijn recht beroofd. Stemmen, instemmen, ondertekenen en al zulke dingen zijn verdwenen....

4.5.3 – De burgerlijke overheid heeft te veel invloed gekregen

Maar ze liegen als ze zeggen dat dit is uitgevonden als geneesmiddel. Weliswaar lezen we dat vroeger bij het kiezen van bisschoppen steden in...

4.5.4 – De functies van presbyters en diakenen worden misbruikt

Dat is dan die geweldige roeping op grond waarvan de bisschoppen pochen dat ze de opvolgers zijn van de apostelen! Verder zeggen ze dat alleen...

4.5.5 – De ordening van presbyters is verworden tot een schertsvertoning

Maar zelfs al zou er aan die grovere misbruiken een eind komen, blijft het dan niet nog altijd absurd dat men een presbyter aanstelt...

4.5.6 – Priesterschappen om er zelf beter van te worden

Verder, gedragen ze zich beter bij het uitdelen van de priesterschappen? Vroeger waren die verbonden met het ordenen, maar nu staan ze daar volledig...

4.5.7 – Monsterlijke schanddaden

Zou de bandeloosheid van het volk, hoe bedorven en wetteloos ook, ooit zo ver gegaan zijn? Maar nog monsterlijker is het dat er één...

4.5.8 – Monniken mogen geen priester zijn

Laten we nu kijken hoe trouw zij hun taak uitvoeren. Dat is het tweede kenmerk bij het beoordelen van een wettige herder. Van de presbyters...

4.5.9 – Seculiere priesters misbruiken hun priesterschap

Ik kom bij de seculieren. Voor een deel zijn dat beneficiarissen, zoals zij dat noemen. Dat wil zeggen dat ze priesterschappen hebben om daardoor...

4.5.10 – De roomse priesters zijn geen presbyters

Ik stip hier geen fouten aan die slechts aan de buitenkant zitten, fouten van enkelingen. Nee, het gaat alleen om fouten die zitten ingebakken...