4.5 – De roomse kerk

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

4.5.1 – De eisen voor de bisschopstaak worden genegeerd

Nu is het goed om te kijken naar de orde van kerkregering waar de roomse stoel en al zijn handlangers zich tegenwoordig aan houden...

4.5.2 – Het volk wordt van zijn recht beroofd

Verder is bij het kiezen van een bisschop het volk volledig van zijn recht beroofd. Stemmen, instemmen, ondertekenen en al zulke dingen zijn verdwenen....

4.5.3 – De burgerlijke overheid heeft te veel invloed gekregen

Maar de roomsen liegen als ze zeggen dat dit is uitgevonden als geneesmiddel. Weliswaar lezen we dat vroeger bij het kiezen van bisschoppen steden...

4.5.4 – De functies van presbyters en diakenen worden misbruikt

Dat is dan die geweldige roeping op grond waarvan de bisschoppen pochen dat ze de opvolgers zijn van de apostelen! Verder zeggen ze dat alleen...

4.5.5 – De ordening van presbyters is verworden tot een schertsvertoning

Maar zelfs al zou er aan die grovere misbruiken een eind komen, blijft het dan niet nog altijd absurd dat men een presbyter aanstelt...

4.5.6 – Priesterschappen om er zelf beter van te worden

Verder, gedragen de pausgezinden zich beter bij het uitdelen van de priesterschappen? Vroeger waren die verbonden met het ordenen, maar nu staan ze daar...

4.5.7 – Monsterlijke schanddaden

Zou de bandeloosheid van het volk, hoe bedorven en wetteloos ook, ooit zover gegaan zijn? Maar nog monsterlijker is het dat er één man...

4.5.8 – Monniken mogen geen priester zijn

Laten we nu kijken hoe trouw de roomse priesters hun taak uitvoeren. Dat is het tweede kenmerk bij het beoordelen van een wettige herder. Van...

4.5.9 – Seculiere priesters misbruiken hun priesterschap

Ik kom bij de seculieren. Voor een deel zijn dat beneficiarissen, zoals zij dat noemen. Dat wil zeggen dat ze priesterschappen hebben om daardoor...

4.5.10 – De roomse priesters zijn geen presbyters

Ik stip hier geen fouten aan die slechts aan de buitenkant zitten, fouten van enkelingen. Nee, het gaat alleen om fouten die zitten ingebakken...

4.5.11 – Bisschoppen en parochiepriesters

De bisschoppen en de bestuurders van de parochies zijn nu nog over. Och, deden die nu maar hun best om bij hun taak te...

4.5.12 – Gregorius de Grote over priesters die niet preken

Al in de tijd van Gregorius de Grote bestonden er blijkbaar al enkele kiemen van dit kwaad. Toen al begonnen de bestuurders van de...

4.5.13 – De roomsen zijn geen opvolgers van de apostelen en de oude kerk

Als we deze hele zichtbare vorm van kerkregering zoals die tegenwoordig onder het pausdom bestaat, overwegen en onderzoeken zoals het hoort, zullen we merken...

4.5.14 – Leven en moraal van de priesters

En als we naar kijken naar leven en moraal van de priesters, waar vinden we dan het licht voor de wereld, dat Christus eist?...

4.5.15 – Diakenen

Laat nu de diakenen naar voren komen met hun heel heilige uitdeling van de kerkelijke bezittingen. Echter, de pausgezinden benoemen hun diakenen helemaal niet...

4.5.16 – Roomse geestelijken roven en stelen

Zo zijn de oude gewoonten die ik behandeld heb, niet slechts verward, maar zelfs volledig uit de weg geruimd en vernietigd. De bisschoppen en...

4.5.17 – Armoede is de echte glorie van de kerk

Maar op dit punt gebruiken de pausgezinden een heel mooie uitvlucht. Ze zeggen dat deze schittering gepast is om de waardigheid van de kerk...

4.5.18 – Overdaad en verkwisting op kosten van de armen

Maar laten we hier niet langer bij blijven stilstaan. Laten we kort samenvatten hoever de uitdeling, of beter verkwisting, van de kerkelijke bezittingen zoals...

4.5.19 – Overdaad en verkwisting door priesters en bisschoppen

Wat kan ik over de inkomsten die de priesters uit landgoederen en bezittingen krijgen nog meer zeggen dan wat ik al gezegd heb en...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.