• Bestellen
Home Boek 4 – De genademiddelen 4.2 – Ware kerk en valse kerk

4.2 – Ware kerk en valse kerk

Het verschil tussen de ware en de valse kerk

4.2.1 – Zonder Woord en sacramenten stort de kerk in

Ik heb uitgelegd hoe zwaar de bediening van het Woord en de sacramenten voor ons moeten wegen en hoe ver we moeten gaan in...

4.2.2 – De roomse kerk is een valse kerk

En zo staan de zaken ervoor onder het pausdom. Dus begrijp je wel wat voor kerk daar nog over is. In plaats van de...

4.2.3 – De roomse kerk beroept zich op valse kenmerken

Daarom gebruiken de roomsen tegenwoordig geen ander voorwendsel dan de joden vroeger gebruikten als de profeten hen beschuldigden van blindheid, goddeloosheid en afgoderij. Zij...

4.2.4 – De roomse kerk is niet gefundeerd op Gods Woord

Tegenwoordig kwellen de roomsen ons op deze manier. Zij maken de leken bang met de naam van ‘kerk’, ook al zijn ze zelf Christus’...

4.2.5 – Afscheiding van de roomse kerk is geen scheurmakerij of ketterij

Dan nu hun beschuldiging van scheurmakerij en ketterij omdat wij een leer prediken die anders is dan die van hen, niet gehoorzamen aan hun...

4.2.6 – Afscheiding van de roomse kerk is nodig om naar Christus te gaan

Ook Cyprianus volgt Paulus hierin. Hij leidt de bron van de eensgezindheid van de kerk af van het unieke bisschopsambt van Christus. Daarna zegt...

4.2.7 – De roomse kerk vergeleken met het afvallige Israël

Maar hoe we alle kerken moeten beschouwen die onderworpen zijn aan de tirannie van die roomse afgod, zal nog duidelijker blijken als we die...

4.2.8 – De kerk in Juda en Israël

Wat dan? zal iemand vragen. Was er bij de joden dan helemaal geen stukje meer over van de kerk, sinds ze tot afgoderij vervallen...

4.2.9 – Wij mogen niet meedoen met de roomse rituelen

Nou, laat de roomsen hun gebreken nu maar zoveel mogelijk bagatelliseren en laat hen, als ze dat kunnen, maar eens ontkennen dat de toestand...

4.2.10 – We mogen niet gehoorzamen aan de roomse kerk

Maar wat betreft hun tweede eis bestrijd ik hen nog krachtiger. Want we moeten het oordeel van de kerk eerbiedigen, haar gezag erkennen, haar...