4.18 – De mis

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

4.18.1 – De mis als zoenoffer

Door dit soort uitvindingen heeft Satan geprobeerd het heilig avondmaal van Christus als het ware met een dikke duisternis te bedekken en te besmeuren....

4.18.2 – De mis beledigt Christus

Ik moet dus laten zien wat ik in de eerste plaats gezegd heb: dat in de mis Christus op een onacceptabele manier gelasterd en...

4.18.3 – De mis onderdrukt en bedekt Christus’ lijden

Als tweede effect van de mis heb ik genoemd dat ze het kruis en lijden van Christus onderdrukt en bedekt. Dat is inderdaad heel...

4.18.4 – Een onterecht beroep op Maleachi

Maar het is de moeite waard om eens te horen op welk fundament de pausgezinden hun misoffer verder laten steunen. Want ze laten hierop...

4.18.5 – De mis wist de herinnering uit aan Christus’ dood

Nu kom ik bij het derde effect van de mis. Daarbij moet ik uitleggen hoe de mis de echte en enige dood van Christus...

4.18.6 – De mis berooft ons van de vrucht van Christus’ dood

Nu moet ik het vierde effect van de mis behandelen: hoe ze ons berooft van de vrucht die Christus’ dood ons opleverde, doordat de...

4.18.7 – De mis verdringt het avondmaal

Nu kom ik bij het laatste effect van de mis: door het oprichten van de mis is het heilig avondmaal afgeschaft, verduisterd en verloren...

4.18.8 – Privémissen

Waar het woord ‘mis’ vandaan komt, heb ik nooit met zekerheid kunnen zeggen. Alleen lijkt het mij waarschijnlijk dat dat woord is afgeleid van...

4.18.9 – Priesters en offers

Daar komt bij dat de kerk, toen ze nog zuiverder was, deze omkering niet kende. Want ook al proberen de brutaalsten van mijn tegenstanders...

4.18.10 – Augustinus over de mis als offer

Stel dat iemand komt aanzetten met her en der uit hun verband gerukte uitspraken van de kerkvaders en op hun gezag beweert dat we...

4.18.11 – Fouten van de kerkvaders

Toch ontken ik niet dat wij Christus’ offer in het avondmaal te zien krijgen. Het toneel van het kruis speelt zich haast voor onze...

4.18.12 – De offers van het Oude Testament en het avondmaal

Als je zorgvuldig nadenkt, merk je dat het Woord van de Heer dit onderscheid maakt tussen de offers uit de wet van Mozes en...

4.18.13 – Dankoffers en zoenoffers

Maar om te voorkomen dat iemand die graag in discussie gaat mij aanvalt op de woorden ‘offer’ en ‘priester’, moet ik ook – kort...

4.18.14 – Het verkopen van missen

Daarom stel ik vast dat het een heel verdorven schanddaad en onacceptabele laster is, zowel tegenover Christus als tegenover het offer dat Hij met...

4.18.15 – Plato over het afkopen van de goden

In boek 2 van de Staat van Plato staat een heel mooie passage. Hij heeft het daar over de zoenoffers uit de oudheid. En...

4.18.16 – Dankoffers

Tot de andere categorie offers, die ik ‘dankoffers’ noem, horen alle plichten van liefde. Als we die aan onze broeders bewijzen, eren we daarmee...

4.18.17 – Dankoffers en het avondmaal

En waarom zou ik hier nog over doorgaan? Want deze manier van spreken komt meerdere keren in de Schrift voor. Ja, zelfs toen Gods...

4.18.18 – De mis is een goddeloze godslastering

Hoe kan het dan anders dan dat blinden zien, doven horen en zelfs kinderen begrijpen hoe afschuwelijk deze mis is? Geschonken in een gouden...

4.18.19 – Doop en avondmaal zijn de enige sacramenten

Nu hebben de lezers een korte samenvatting van bijna alles wat ze, naar mijn mening, moeten weten over de twee sacramenten die aan de...

4.18.20 – Doop en avondmaal zijn voldoende

Met deze twee sacramenten moet de kerk dus tevreden zijn. En niet alleen moet ze op dit moment geen derde sacrament toelaten of erkennen....

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.