• Bestellen

4.18 – De mis

De pauselijke mis. Een heiligschennis die Christus’ avondmaal niet alleen ontheiligt, maar zelfs teniet doet

4.18.1 – De mis als zoenoffer

Door dit soort uitvindingen heeft de satan geprobeerd het heilig avondmaal van Christus als het ware met een dikke duisternis te bedekken en te...

4.18.2 – De mis beledigt Christus

Ik moet dus laten zien wat ik in de eerste plaats gezegd heb: dat in de mis Christus op een onacceptabele manier gelasterd en...

4.18.3 – De mis onderdrukt en bedekt Christus’ lijden

Als tweede effect van de mis heb ik genoemd dat ze het kruis en lijden van Christus onderdrukt en bedekt. Dat is inderdaad heel...

4.18.4 – Een onterecht beroep op Maleachi

Maar het is de moeite waard om eens te horen op welk fundament zij hun misoffer verder laten steunen. Want ze laten hierop de...

4.18.5 – De mis wist de herinnering uit aan Christus’ dood

Nu kom ik bij het derde effect van de mis. Daarbij moet ik uitleggen hoe de mis de echte en enige dood van Christus...

4.18.6 – De mis berooft ons van de vrucht van Christus’ dood

Nu moet ik het vierde effect van de mis behandelen: hoe ze ons beroofd van de vrucht die Christus’ dood ons opleverde, doordat de...

4.18.7 – De mis verdringt het avondmaal

Nu kom ik bij het laatste effect van de mis: door het oprichten van de mis is het heilig avondmaal afgeschaft, verduisterd en verloren...

4.18.8 – Privémissen

Waar het woord ‘mis’ vandaan komt, heb ik nooit met zekerheid kunnen zeggen. Alleen lijkt het mij waarschijnlijk dat woord is afgeleid van de...

4.18.9 – Priesters en offers

Daar komt bij dat de kerk, toen ze nog zuiverder was, deze omkering niet kende. Want ook al proberen de brutaalsten van mijn tegenstanders...

4.18.10 – Augustinus over de mis als offer

Stel dat iemand komt aanzetten met her en der uit hun verband gerukte uitspraken van de kerkvaders en op hun gezag beweert dat we...