4.16 – De kinderdoop

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

4.16.1 – Inleiding

Echter, in deze tijd hebben sommige waanzinnigen ernstige onrust gewekt in de kerk over de kinderdoop. Ook nu blijven ze tekeergaan. Daarom mag ik...

4.16.2 – Samenvatting van de betekenis van de doop

Om te beginnen is dit een bekend genoeg leerstuk dat alle vromen belijden: de juiste betekenis van de tekenen ligt niet slechts in de...

4.16.3 – Doop en besnijdenis

Nu had Gods volk, voordat de doop werd ingesteld, in plaats daarvan de besnijdenis. Daarom moeten we eerst nagaan wat de verschillen en overeenkomsten...

4.16.4 – Overeenkomsten en verschil tussen doop en besnijdenis

Nu kunnen we gemakkelijk zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee tekenen. Ik heb uitgelegd dat de betekenis van de tekenen...

4.16.5 – Kleine kinderen horen bij het verbond

Als we nu willen onderzoeken of het terecht is om ook kleine kinderen te laten delen in de doop, moeten we dan niet zeggen...

4.16.6 – Ook voor christenen geldt het verbond met Abraham

Toch opent de Schrift voor ons een nog zekerder kennis van de waarheid. Het is immers heel duidelijk dat het verbond dat de Heer...

4.16.7 – Jezus liet kinderen bij zich komen

Daarom omhelst de Heer Jezus vriendelijk de kinderen die bij Hem gebracht worden, om een bewijs te geven waaruit de wereld kan begrijpen dat...

4.16.8 – De Schrift noemt de kinderdoop niet expliciet

Nu is er vast niemand meer die niet ziet dat de kinderdoop echt niet door mensen bedacht is. Want hij wordt ondersteund door zo’n...

4.16.9 – Het nut van de kinderdoop

Nu blijft nog over dat ik kort moet aangeven wat het in praktijk brengen van de kinderdoop oplevert. Niet alleen voor de gelovigen die...

4.16.10 – Argumenten tegen de kinderdoop

Dan gaan we nu de argumenten onderzoeken waarmee sommige waanzinnige beesten deze heilige instelling van God blijven aanvallen. In de eerste plaats merken ze dat...

4.16.11 – De doop is niet geestelijker dan de besnijdenis

Maar als de besnijdenis een letterlijk teken was, moeten we natuurlijk hetzelfde oordeel geven over de doop. Want de apostel Paulus maakt het ene...

4.16.12 – Vleselijke kinderen en geestelijke kinderen van Abraham

In de aanduiding ‘kinderen’ vinden mijn tegenstanders dit verschil: onder het Oude Testament worden degenen die voortkomen uit Abrahams nageslacht zijn kinderen genoemd. Maar...

4.16.13 – Abraham is de vader van alle gelovigen

Sinds Christus’ opstanding zijn de grenzen van Gods koninkrijk wijd en zijd uitgebreid over alle volken, zonder onderscheid. Want het is de bedoeling dat...

4.16.14 – De verhouding tussen Joden en christenen in het verbond

Maar hier wordt een andere passage uit de brief aan de Romeinen tegen aangevoerd. Daar leert de apostel dat degenen die uit het vlees...

4.16.15 – De belofte wordt voor Joden en christenen op dezelfde manier vervuld

Je ziet wat de waarde is van de belofte die Abrahams nageslacht gekregen heeft en aan welke norm wij die moeten afmeten. Weliswaar twijfel...

4.16.16 – Verschillen tussen doop en besnijdenis

Verder zijn de verschillen die mijn tegenstanders tussen de doop en de besnijdenis proberen te maken niet alleen belachelijk en totaal niet plausibel. Nee,...

4.16.17 – Ook kleine kinderen kunnen opnieuw geboren worden

Mijn tegenstanders denken dat ze ook een heel sterk argument aanvoeren waarom kinderen van de doop moeten worden afgehouden, als ze stellen dat kinderen...

4.16.18 – Christus was vanaf zijn vroegste kindertijd geheiligd

En inderdaad is Christus vanaf zijn vroegste kindertijd geheiligd om in zichzelf uit elke leeftijd, zonder onderscheid, zijn uitverkorenen te heiligen. Want om de...

4.16.19 – Kinderen hoeven niet dezelfde geloofskennis te hebben als volwassenen

Maar, zeggen mijn tegenstanders, geloof komt voort uit luisteren. Romeinen 10:17 En kinderen kunnen nog niet luisteren. Ze zijn ook nog niet in staat...

4.16.20 – Het gaat bij de kinderdoop om toekomstig berouw en geloof

Maar mijn tegenstanders blijven stevig vasthouden aan hun standpunt. Daarom voegen ze eraan toe dat de doop een sacrament is van berouw en geloof....

4.16.21 – Het teken volgt niet altijd op de inhoud

Het stigma van absurditeit, dat mijn tegenstanders mij op dit punt proberen aan te smeren, veeg ik als volgt af. Degenen die de Heer...

4.16.22 – De troost van de kinderdoop voor de kinderen zelf

Volgens mij is er nu niemand meer die niet duidelijk ziet dat al dit soort argumenten enkel de Schrift verdraaien. De overige argumenten die...

4.16.23 – Wat de Schrift zegt over volwassenen moeten we niet toepassen op kinderen

Verder komen mijn tegenstanders bij de praktijk en de gewoonte in de tijd van de apostelen. Over niemand in die tijd hoor je dat...

4.16.24 – Abraham werd als volwassene besneden, zijn nakomelingen als kind

Zo is het ook als de Heer Abraham uitkiest om deel te krijgen aan Hem. Dan begint Hij niet bij de besnijdenis, terwijl Hij...

4.16.25 – Water en Geest

Bovendien komen mijn tegenstanders aanzetten met de woorden van Christus uit Johannes 3: ‘Als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, dan...

4.16.26 – De doop is niet onmisbaar om gered te worden

Verder is het duidelijk dat we het verzinsel van mijn tegenstanders moeten afkeuren, omdat ze ieder die niet gedoopt is verwijzen naar de eeuwige...

4.16.27 – Het zendingsbevel geeft geen norm voor de volgorde van geloof en doop

Maar mijn tegenstanders pochen dat hun sterkste bolwerk de instelling van de doop zelf is. Die halen ze uit het laatste hoofdstuk van Mattheüs....

4.16.28 – Het zendingsbevel gaat niet over kleine kinderen

Deze onweerlegbare argumentatie, waar mijn tegenstanders zo sterk op vertrouwen, lijkt nu al een beetje te wankelen. Maar de waarheid vindt voldoende bescherming in...

4.16.29 – Waarom Christus gedoopt werd als volwassene

Maar ik wil dat ook blinden de misleidingen van mijn tegenstanders kunnen tasten. Daarom zal ik het met een heel duidelijke vergelijking laten zien....

4.16.30 – Waarom kinderen niet aan het avondmaal mogen

Ten slotte werpen mijn tegenstanders tegen dat er niet meer reden is om aan kinderen de doop te bedienen dan het avondmaal van de...

4.16.31 – Twintig argumenten van Servet

Ik vind het vervelend om mijn lezers op te zadelen met een hoop van deze onzin. Toch is het goed om kort de mooiklinkende...

4.16.32 – De troost van de kinderdoop voor ouders

Volgens mij kan geen enkel verstandig mens er meer aan twijfelen hoe onbezonnen Christus’ kerk in verwarring gebracht wordt door degenen die discussie en...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.