• Bestellen

4.15.1 – De betekenis van de doop

De doop is het teken van de inwijding waardoor wij worden aangenomen in de gemeenschap van de kerk. Geënt in Christus worden we dan...

4.15.2 – De doop als teken van reiniging van zonden

Zo moeten we opvatten wat Paulus schrijft: de kerk is door haar bruidegom Christus geheiligd en gereinigd met het waterbad in het Woord van...

4.15.3 – De reiniging van de doop geldt voor heel ons leven

En we moeten ook niet denken dat de doop alleen te maken heeft met het verleden, zodat we voor nieuwe zonden, waar we na...

4.15.4 – Doop, berouw en boete

Ik weet wel dat men er over het algemeen anders over denkt: de vergeving die we, als we voor het eerst opnieuw geboren worden...

4.15.5 – De doop als teken van dood en opstanding

De doop levert nog een tweede vrucht op. Hij laat ons zien dat we in Christus gestorven zijn en in Hem een nieuw leven...

4.15.6 – De doop als teken van vereniging met Christus

Ten slotte levert de doop voor ons geloof ook een betrouwbaar getuigenis op dat we niet alleen zijn geënt in de dood en het...

4.15.7 – De doop van Johannes de Doper en vergeving van zonden

Daaruit blijkt heel zeker dat de bediening van Johannes de Doper volledig dezelfde was als de bediening die later werd opgedragen aan de apostelen....

4.15.8 – De doop van Johannes de Doper en de Heilige Geest

Na Christus’ opstanding zijn er royalere gaven van de Geest uitgestort. Maar dat kunnen we niet gebruiken om onderscheid te maken tussen verschillende dopen....

4.15.9 – De doop in het Oude Testament

De dingen die ik gezegd heb zowel over het sterven als over het wassen, zijn afgebeeld in het volk Israël. Daarom zegt de apostel...

4.15.10 – De doop en de erfzonde

Nu is wel duidelijk hoe onjuist de leer is van sommigen lang geleden en waar anderen nog steeds aan vasthouden: door de doop zouden...