• Bestellen

4.13 – Geloften

Geloften. Als je ze onvoorzichtig doet, verstrik je je er jammerlijk in

4.13.1 – Inleiding

Christus heeft met de onschatbare prijs van zijn bloed vrijheid gekocht voor de kerk. Het is dus wel erg dat die kerk door een...

4.13.2 – We hebben te maken met God

Als we bij het beantwoorden van deze vraag niet willen dwalen, moeten we nadenken over drie dingen: wie is degene aan wie we een...

4.13.3 – We moeten niet te veel beloven

Het tweede punt waar we, zoals ik zei, over na moeten denken, houdt in dat we een inschatting maken van onze kracht, dat we...

4.13.4 – Geloften voor het verleden: dankbaarheid en berouw

Nu kom ik bij het derde punt dat ik genoemd heb: als je wilt dat God blij is met een gelofte, is het heel...

4.13.5 – Geloften voor de toekomst: zelfbeheersing en aansporing

Geloften die op de toekomst slaan, zijn voor een deel bedoeld om ons voorzichtiger te maken en voor een deel om ons als het...

4.13.6 – Legitieme geloften

Nu is het ook niet moeilijk meer om hieruit af te leiden hoe we over geloften in het algemeen moeten denken. Alle gelovigen hebben...

4.13.7 – Verkeerde geloften

En het is duidelijk onder hoeveel bijgeloof de wereld in dit opzicht enkele eeuwen lang geleden heeft. De een deed de gelofte dat hij...

4.13.8 – Het oude kloosterleven

Het is niet nodig alle vormen een voor een op te sommen. Maar kloostergeloften staan meer in aanzien, omdat het lijkt alsof de kerk...

4.13.9 – Augustinus over het oude kloosterleven

Vooral in twee passages tekent Augustinus voor ons hoe het oude kloosterleven er uitzag. In het ene boek, Over de gewoonten van de katholieke...

4.13.10 – Het verschil tussen het oude en het tegenwoordige kloosterleven

Nu is het niet mijn bedoeling om dit onderwerp hier volledig te behandelen. Ik wil alleen terloops aanwijzen wat voor monniken er in de...