• Bestellen
Home Boek 4 – De genademiddelen 4.12 – Kerkelijke tucht

4.12 – Kerkelijke tucht

De tucht van de kerk. Het belangrijkste gebruik daarvan in censuur en de ban.

4.12.1 – Tucht is onmisbaar

Tot hiertoe heb ik de behandeling van de tucht van de kerk nog uitgesteld. Maar nu moet ik die in enkele woorden uitleggen. Daarna...

4.12.2 – Persoonlijke vermaningen

Het eerste fundament onder de tucht is dat er ruimte moet zijn voor persoonlijke vermaningen. Dat wil zeggen: als iemand niet uit eigen beweging...

4.12.3 – Verborgen en openbare zonden

Maar Christus heeft het hier alleen over verborgen zonden. Daarom moeten we deze indeling maken: sommige zonden zijn verborgen en andere zijn openbaar of...

4.12.4 – Misdaden en de ban

We moeten ook nog een ander onderscheid maken: sommige zonden zijn overtredingen, andere misdaden of schanddaden. Om de laatsten te corrigeren moeten we niet...

4.12.5 – Drie doelen van de tucht

Met zulke correcties en met de ban heeft de kerk drie doelen op het oog. Het eerste doel is dat onder de christenen geen mensen...

4.12.6 – De uitvoering van de tucht

Nu ik zo de doelen opgesomd heb, moeten we alleen nog kijken hoe de kerk dit onderdeel van de tucht dat in de rechtspraak...

4.12.7 – In de oude kerk waren zelfs vorsten onderworpen aan de tucht

Niemand was van deze tucht uitgezonderd. Zelfs vorsten onderwierpen zich eraan, samen met de mensen uit het volk. En terecht. Want het stond vast...

4.12.8 – Het belang van zachtmoedigheid

We moeten echter wel bedenken dat de strengheid van de kerk gepaard hoort te gaan met een geest van zachtmoedigheid. Want zoals Paulus gebiedt,...

4.12.9 – De grenzen van de tucht

Nu wordt in heel het lichaam van de kerk deze zachtmoedigheid geëist: ze moet gevallenen toegeeflijk en niet extreem streng straffen, maar liever volgens...

4.12.10 – De ban is geen veroordeling voor eeuwig

Want als Christus belooft dat in de hemel vastgebonden zal zijn wat de zijnen op aarde vastgebonden hebben,1 dan beperkt Hij de macht om...