Institutie Boek 4 – De genademiddelen 4.10 – Kerkelijke wetten

4.10 – Kerkelijke wetten

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

4.10.1 – Mag de kerk het geweten binden?

Nu komt het tweede onderdeel van de macht van de kerk. Volgens de roomsen bestaat dat uit het maken van wetten. Uit die bron...

4.10.2 – De roomsen binden het geweten

Deze wetgevers zeggen wel dat hun instellingen wetten van vrijheid zijn, een zacht juk en een lichte last. Mattheüs 11:30 Maar wie ziet niet...

4.10.3 – Het geweten

Deze kwestie brengt velen in verwarring, omdat ze niet nauwkeurig genoeg onderscheid maken tussen de zogenaamde uiterlijke rechtbank en de rechtbank van het geweten....

4.10.4 – Binding en vrijheid van het geweten

Dus zoals onze daden betrekking hebben op de mensen, zo heeft het geweten betrekking op God. Een goed geweten is dus niets anders dan...

4.10.5 – Menselijke wetten en het geweten

Laten we nu terugkeren naar menselijke wetten. Als die gemaakt worden om ons bang te maken, alsof het op zichzelf nodig is om je...

4.10.6 – De roomsen binden het geweten buiten Gods Woord om

Zulke wetten zijn nu de wetten die tegenwoordig in het pausdom kerkelijke bepalingen genoemd worden. Ze worden opgedrongen als het echte en onmisbare dienen...

4.10.7 – God is de enige wetgever

In zijn wet heeft de Heer alles opgenomen wat te maken heeft met de volmaakte regel om goed te leven. Hij heeft niets aan...

4.10.8 – Twee redenen waarom God de enige wetgever is

Deze hele kwestie draait dus hierom: als God de enige wetgever is, is het mensen niet toegestaan om zich die eer aan te matigen....

4.10.9 – De roomsen claimen dat je God moet dienen volgens hun bepalingen

De hele kwestie kan echter beter duidelijk gemaakt worden met behulp van voorbeelden. Voor we verder gaan, is het daarom de moeite waard om...

4.10.10 – De bepalingen van de roomsen maken Gods wet waardeloos

In de tweede plaats komt daar nog het allerergste bij: als je eenmaal begonnen bent de godsdienst te plaatsen in zulke loze verzinsels, komt...

4.10.11 – De bepalingen van de roomsen zijn nutteloos

In deze zelfde bepalingen keur ik ook nog twee andere grote fouten af. In de eerste plaats schrijven ze vaak voor dat je je...

4.10.12 – De bepalingen van de roomsen zijn domme onzin

Zo is tegenwoordig niet alleen het ongeschoolde volk, maar zijn ook alle mensen die verwaand zijn dankzij menselijke wijsheid op een wonderlijke manier in...

4.10.13 – De bepalingen van de roomsen leggen de kerk een juk op als van het jodendom

Dan nu de tweede fout. Wie ziet niet dat de bepalingen zo een voor een op elkaar gestapeld zijn dat het nu zo’n groot...

4.10.14 – Rituelen mogen Christus niet onzichtbaar maken

Terecht berisp ik vandaag deze tirannie van menselijke bepalingen. Dankzij deze bepalingen wordt het geweten van ongelukkige mensen vreselijk gekweld door talloze geboden waarvan...

4.10.15 – Roomse rituelen als offers om verzoening te verdienen

Ik sla nu over met wat voor gevaarlijke ideeën het hart van de mensen vervuld wordt: dat die rituelen offers zijn, waarmee je aan...

4.10.16 – Algemene toepassing

Nu lijkt het misschien dat ik over menselijke bepalingen iets leer dat niet altijd geldig is. Want wat ik hier zeg, is volledig toegespitst...

4.10.17 – De bepalingen van de roomsen zijn geen kerkelijke bepalingen

Ik hoor wat de roomsen antwoorden om zich te verdedigen: hun bepalingen zijn niet van hen, maar van God afkomstig. De kerk wordt immers...

4.10.18 – De bepalingen van de roomsen zijn niet afkomstig van de apostelen

Daarom bestrijd ik de tirannie van menselijke bepalingen die ons onder het mom van ‘kerk’ hoogmoedig worden opgedrongen. Immers, ik bespot de kerk niet....

4.10.19 – Het voorbeeld van het avondmaal

Als ik alle rituelen op zou sommen, zou ik veel te breedsprakig zijn. Daarom zullen we met één voorbeeld tevreden zijn. Als in de...

4.10.20 – Het voorbeeld van het wijwater

Ik wil niet dat het saai wordt. Daarom zal ik slechts één voorbeeld geven. Als je de roomsen vraagt hoe ze aan hun wijwater...

4.10.21 – Het besluit van de apostelen in Handelingen 15

Het helpt de roomsen ook niet zoveel dat ze de apostelen als voorbeeld gebruiken om hun tirannie te verontschuldigen. Ze zeggen dat de apostelen...

4.10.22 – Rekening houden met zwakke gelovigen

Op dezelfde manier zouden trouwe herders, die aan het hoofd staan van kerken waar alles nog niet goed geregeld is, al hun leden kunnen...

4.10.23 – Niet de kerk, maar God moeten we gehoorzamen

Mijn tegenstanders beweren echter dat we zonder uitzondering naar deze wetten moeten luisteren, zelfs al zouden ze ook honderdmaal onbillijk en onrechtvaardig zijn. Want...

4.10.24 – Door mensen bedachte wetten gehoorzamen, is geen gehoorzaamheid aan God

Velen vragen zich verwonderd af: waarom dreigt de Heer zo heftig dat Hij ontzagwekkende dingen zal doen voor het volk dat Hem dient met...

4.10.25 – De offers van Samuël, Manoach en Gideon

Nu voeren de verdedigers van dit bijgeloof aan dat Samuël in Rama offerde en dat God daar toch blij mee was, ook al gebeurde...

4.10.26 – De lasten van de farizeeën

‘Maar,’ zeggen mijn tegenstanders, ‘waarom wilde Christus dan dat de mensen de ondraaglijke lasten droegen die de schriftgeleerden en de farizeeën hun oplegden?’ Mattheüs...

4.10.27 – De kerk kan niet zonder kerkelijke wetten

Nu zijn er heel veel ongeletterde mensen die, als ze horen dat menselijke bepalingen het geweten van mensen op een goddeloze manier binden en...

4.10.28 – Het verschil tussen goede en slechte kerkelijke bepalingen

We hebben dus een heel goed en heel betrouwbaar kenmerk dat het verschil laat zien tussen goddeloze bepalingen – die, zoals ik gezegd heb,...

4.10.29 – Geen zinloze pracht en praal

Iets dat alleen bestaat uit leeg vermaak, moeten we dus geen fatsoen noemen. Een voorbeeld daarvan zien we in die toneeluitrusting die de pausgezinden...

4.10.30 – Kerkelijke bepalingen moeten gebaseerd zijn op Gods Woord

Maar nu dreigen hier twee gevaren. Aan de ene kant kunnen valse bisschoppen dit gebruiken als voorwendsel om hun goddeloze en tirannieke wetten te...

4.10.31 – Goede bepalingen moeten gehoorzaamd worden

Verder is het christenvolk verplicht om zich te houden aan bepalingen die volgens deze norm gegeven zijn. Weliswaar met een vrij geweten en zonder...

4.10.32 – Kerkelijke bepalingen moeten nuttig zijn

Verder moeten we onze uiterste best doen om te voorkomen dat er een dwaling binnensluipt die dit zuivere gebruik zou besmetten of verduisteren. Dat...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.