• Bestellen
Home Boek 4 – De genademiddelen 4.10 – Kerkelijke wetten

4.10 – Kerkelijke wetten

De macht om wetten te maken, waarmee de paus met de zijnen de zielen heel wreed tiranniseert en martelt

4.10.1 – Mag de kerk het geweten binden?

Nu komt het tweede onderdeel van de macht van de kerk. Volgens de roomsen bestaat dat uit het maken van wetten. Uit die bron...

4.10.2 – De roomsen binden het geweten

Deze wetgevers zeggen wel dat hun instellingen wetten van vrijheid zijn, een zacht juk en een lichte last.1 Maar wie ziet niet dat dat...

4.10.3 – Het geweten

Deze kwestie brengt velen in verwarring, omdat ze niet nauwkeurig genoeg onderscheid maken tussen de zogenaamde uiterlijke rechtbank en de rechtbank van het geweten....

4.10.4 – Binding en vrijheid van het geweten

Dus zoals onze daden gericht zijn op de mensen, zo is het geweten gericht op God. Een goed geweten is dus niets anders dan...

4.10.5 – Menselijke wetten en het geweten

Laten we nu terugkeren naar menselijke wetten. Als die gemaakt worden om ons bang te maken, alsof het op zichzelf nodig is om je...

4.10.6 – De roomsen binden het geweten buiten Gods Woord om

Zulke wetten zijn nu de wetten die tegenwoordig in het pausdom kerkelijke bepalingen genoemd worden. Ze worden opgedrongen als het echte en onmisbare dienen...

4.10.7 – God is de enige wetgever

In zijn wet heeft de Heer alles opgenomen dat te maken met de volmaakte regel om goed te leven. Hij heeft niets aan de...

4.10.8 – Twee redenen waarom God de enige wetgever is

Deze hele kwestie draait dus hierom: als God de enige wetgever is, is het mensen niet toegestaan om zich die eer aan te matigen....

4.10.9 – De roomsen claimen dat je God moet dienen volgens hun bepalingen

De hele kwestie kan echter beter duidelijk gemaakt worden met behulp van voorbeelden. Voor we verder gaan, is het daarom de moeite waard om...

4.10.10 – De bepalingen van de roomsen maken Gods wet waardeloos

In de tweede plaats komt daar nog het allerergste bij: als je eenmaal begonnen bent de godsdienst te plaatsen in zulke loze verzinsels, komt...