3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

Door het geloof worden we opnieuw geboren. Berouw.

3.3.21 – Een afvallige kan niet opnieuw tot berouw komen

Verder blijkt uit bovenstaande leer duidelijk dat berouw een gave van God is. Daarom is het niet nodig om het daar opnieuw uitgebreid over...

3.3.22 – De zonde tegen de Heilige Geest

Maar om deze kwestie op te lossen is het goed om uit te zoeken wat dat nu eigenlijk voor afschuwelijke zonde is, waar geen...

3.3.23 – Opzettelijke en totale afvalligheid

Als je goed oplet, snap je dat de apostel het in de brief aan de Hebreeën niet heeft over één of twee specifieke gevallen...

3.3.24 – God stoot nooit mensen af die echt berouw hebben

Sommigen vinden het veel te hard dat mensen naar God vluchten en zijn barmhartigheid te hulp roepen en dan afgestoten worden. Ze denken dat...

3.3.25 – Soms is God tijdelijk welwillend tegenover mensen die geen oprecht berouw hebben

De apostel leert dus dat God niet verzoend wordt door gehuicheld berouw. Maar dan rijst de vraag hoe het dan kan dat Achab vergeving...