3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

Door het geloof worden we opnieuw geboren. Berouw.

3.3.11 – De zonde regeert niet meer, maar is er nog wel

Er wordt gezegd dat God de kerk reinigt van alle zonde. Deze genade van de verlossing belooft Hij door de doop en voert Hij...

3.3.12 – Onze natuurlijke begeerten zijn bedorven

Misschien vindt iemand het absurd dat ik zo in het algemeen alle begeerten lijk te veroordelen die de mens van nature kunnen treffen. Ze...

3.3.13 – Augustinus’ opvattingen over de zondigheid van de gelovigen

Ik zal nog enkele andere uitspraken citeren waaruit nog beter blijkt hoe Augustinus erover dacht. In boek 2 van Tegen Julianus1 zegt hij: ‘De wet...

3.3.14 – De dwaling van sommige wederdopers

Sommige wederdopers hebben tegenwoordig een ik weet niet wat voor waanzinnige losbandigheid bedacht in plaats van de geestelijke nieuwe geboorte. Volgens hen zijn de...

3.3.15 – Berouw volgens Paulus

Als de apostel Paulus het berouw beschrijft, somt hij zeven oorzaken of effecten of onderdelen daarvan op. Hij heeft daarvoor een heel goede reden....

3.3.16 – De vruchten van berouw

Nu kunnen we ook begrijpen wat de vruchten van berouw zijn: de plichten van de vroomheid tegenover God, liefde voor de mensen en bovendien...

3.3.17 – Vasten en huilen vormen niet de kern

Sommige mensen horen dat in veel andere passages, vooral ook bij Joël, gesproken wordt over huilen, vasten en as.1 En dan denken ze dat...

3.3.18 – Openlijk berouw en verborgen berouw, bijzonder berouw en gewoon berouw

Toch wil ik dit nog invoegen: als het zichtbaar tonen van berouw de naam ‘berouw’ draagt, gebruik je dat woord in oneigenlijke zin. Dan...

3.3.19 – Berouw en vergeving van zonden

Verder is het overduidelijk dat de kern van het evangelie bestaat uit twee punten: berouw en vergeving van zonden. Als dat waar is, zien...

3.3.20 – Berouw duurt levenslang

Verder is het haten van de zonde het begin van het berouw. Het opent voor ons de eerste toegang tot het kennen van Christus....