Home Boek 3 – Het delen in de genade van Christus 3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

Door het geloof worden we opnieuw geboren. Berouw.

3.3.21 – Een afvallige kan niet opnieuw tot berouw komen

Verder blijkt uit bovenstaande leer duidelijk dat berouw een gave van God is. Daarom is het niet nodig om het daar opnieuw uitgebreid over...

3.3.22 – De zonde tegen de Heilige Geest

Maar om deze kwestie op te lossen is het goed om uit te zoeken wat dat nu eigenlijk voor afschuwelijke zonde is, waar geen...

3.3.5 – Een definitie van berouw

Dit is allemaal waar. Toch moeten we – voorzover ik uit de Schrift kan nagaan – het woord ‘berouw’ anders opvatten. Deze mensen laten...

3.3.23 – Opzettelijke en totale afvalligheid

Als je goed oplet, snap je dat de apostel het in de brief aan de Hebreeën niet heeft over één of twee specifieke gevallen...

3.3.18 – Openlijk berouw en verborgen berouw, bijzonder berouw en gewoon berouw

Toch wil ik dit nog invoegen: als het zichtbaar tonen van berouw de naam ‘berouw’ draagt, gebruik je dat woord in oneigenlijke zin. Dan...

3.3.2 – Echt berouw is alleen mogelijk op basis van het evangelie

Christus, zeggen zulke mensen, en Johannes de Doper roepen in hun prediking het volk eerst op tot berouw. Pas daarna voegen ze eraan toe...

3.3.15 – Berouw volgens Paulus

Als de apostel Paulus het berouw beschrijft, somt hij zeven oorzaken of effecten of onderdelen daarvan op. Hij heeft daarvoor een heel goede reden....

3.3.8 – Berouw doodt en maakt levend

Nu moet ik in de derde plaats alleen nog uitleggen wat het betekent als ik zeg dat berouw bestaat uit twee onderdelen: het doden...

3.3.11 – De zonde regeert niet meer, maar is er nog wel

Er wordt gezegd dat God de kerk reinigt van alle zonde. Deze genade van de verlossing belooft Hij door de doop en voert Hij...

3.3.3 – Berouw doodt en maakt levend

Nog lang voor onze tijd waren er sommige geleerde mannen die in overeenstemming met de norm van de Schrift eenvoudig en oprechtwilden spreken over...