Home Boek 3 – Het delen in de genade van Christus 3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

Door het geloof worden we opnieuw geboren. Berouw.

3.3.22 – De zonde tegen de Heilige Geest

Maar om deze kwestie op te lossen is het goed om uit te zoeken wat dat nu eigenlijk voor afschuwelijke zonde is, waar geen...

3.3.14 – De dwaling van sommige wederdopers

Sommige wederdopers hebben tegenwoordig een ik weet niet wat voor waanzinnige losbandigheid bedacht in plaats van de geestelijke nieuwe geboorte. Volgens hen zijn de...

3.3.25 – Soms is God tijdelijk welwillend tegenover mensen die geen oprecht berouw hebben

De apostel leert dus dat God niet verzoend wordt door gehuicheld berouw. Maar dan rijst de vraag hoe het dan kan dat Achab vergeving...

3.3.7 – Berouw komt voort uit vrees voor God

Als tweede kernpunt heb ik uitgelegd dat berouw voortkomt uit een serieuze vrees voor God. Want het hart van een zondaar is pas geneigd...

3.3.9 – Berouw hebben is hetzelfde als opnieuw geboren worden

Beide dingen overkomen ons als we deel krijgen aan Christus. Want als we werkelijk delen in zijn dood, wordt onze oude mens door zijn...

3.3.1 – Berouw is een vrucht van het geloof

In een bepaald opzicht heb ik al uitgelegd hoe we door het geloof Christus in bezit hebben en van zijn zegeningen genieten. Toch zou...

3.3.5 – Een definitie van berouw

Dit is allemaal waar. Toch moeten we – voorzover ik uit de Schrift kan nagaan – het woord ‘berouw’ anders opvatten. Deze mensen laten...

3.3.18 – Openlijk berouw en verborgen berouw, bijzonder berouw en gewoon berouw

Toch wil ik dit nog invoegen: als het zichtbaar tonen van berouw de naam ‘berouw’ draagt, gebruik je dat woord in oneigenlijke zin. Dan...

3.3.20 – Berouw duurt levenslang

Verder is het haten van de zonde het begin van het berouw. Het opent voor ons de eerste toegang tot het kennen van Christus....

3.3.23 – Opzettelijke en totale afvalligheid

Als je goed oplet, snap je dat de apostel het in de brief aan de Hebreeën niet heeft over één of twee specifieke gevallen...