• Bestellen
Home Boek 3 – Het delen in Christus 3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

Door het geloof worden we opnieuw geboren. Berouw.

3.3.1 – Berouw is een vrucht van het geloof

In een bepaald opzicht heb ik al uitgelegd hoe we door het geloof Christus in bezit hebben en van zijn zegeningen genieten. Toch zou...

3.3.2 – Echt berouw is alleen mogelijk op basis van het evangelie

Christus, zeggen zulke mensen, en Johannes de Doper roepen in hun prediking het volk eerst op tot berouw. Pas daarna voegen ze eraan toe...

3.3.3 – Berouw doodt en maakt levend

Nog lang voor onze tijd waren er sommige geleerde mannen die in overeenstemming met de norm van de Schrift eenvoudig en oprechtwilden spreken over...

3.3.4 – Berouw van de wet en berouw van het evangelie

Anderen zagen dat het woord ‘berouw’ in de Schrift verschillende betekenissen heeft. Daarom stelden ze dat er twee vormen van berouw zijn. En om...

3.3.5 – Een definitie van berouw

Dit is allemaal waar. Toch moeten we – voorzover ik uit de Schrift kan nagaan – het woord ‘berouw’ anders opvatten. Deze mensen laten...

3.3.6 – Geen uiterlijk, maar innerlijk berouw

Maar voor we verder gaan, is het goed om de definitie die ik gegeven heb duidelijker uit te leggen. Daarbij moeten we vooral kijken...

3.3.7 – Berouw komt voort uit vrees voor God

Als tweede kernpunt heb ik uitgelegd dat berouw voortkomt uit een serieuze vrees voor God. Want het hart van een zondaar is pas geneigd...

3.3.8 – Berouw doodt en maakt levend

Nu moet ik in de derde plaats alleen nog uitleggen wat het betekent als ik zeg dat berouw bestaat uit twee onderdelen: het doden...

3.3.9 – Berouw hebben is hetzelfde als opnieuw geboren worden

Beide dingen overkomen ons als we deel krijgen aan Christus. Want als we werkelijk delen in zijn dood, wordt onze oude mens door zijn...

3.3.10 – Wie opnieuw geboren is, zondigt nog steeds

Als ze opnieuw geboren worden, worden de Gods kinderen dus niet zo van de slavernij van de zonde bevrijd dat ze die vrijheid al...