3.1.1 – De Heilige Geest is de band tussen Christus en ons

Nu moeten we bekijken hoe wij de goede dingen krijgen die de Vader aan zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft – dingen die Christus niet...

3.1.2 – Christus deelt de Geest uit

Om dit onderwerp – dat zeer de moeite waard is om te kennen – extra helder te krijgen, moeten we beseffen dat Christus bij...

3.1.3 – Benamingen voor de Geest in de Schrift

Het is goed om nu de benamingen op te noemen waarmee de Schrift de Geest tooit als het gaat over het begin en over...

3.1.4 – De Geest geeft het geloof

Maar het geloof is het belangrijkste dat de Geest doet. Een groot deel van wat je op veel plaatsen leest om duidelijk te maken...

3.2.1 – Het geloof moet gericht zijn op Christus

Maar je kunt dit alles gemakkelijk leren kennen als ik een heldere definitie heb gegeven van het geloof, zodat de lezers begrijpen wat dat...

3.2.2 – Een ‘impliciet’ geloof is geen geloof

Net als zoveel ander kwaad moeten we dit kwaad dus de scholastische theologen van de Sorbonne-universiteit in Parijs aanrekenen. Zij hebben Christus als het...

3.2.3 – Je moet zelf geloven en zelf weten wat je gelooft

Ik ontken niet dat veel dingen voor ons nu nog impliciet zijn en blijven, omdat we omringd zijn door onwetendheid. Dat verandert pas als...

3.2.4 – Ons geloof is altijd beperkt

Ik geef toe dat het geloof impliciet is zolang we als vreemdelingen in deze wereld verblijven. Niet alleen omdat er nog veel voor ons...

3.2.5 – Voorbereidend geloof

Je kunt ook iets een impliciet geloof noemen, wat eigenlijk alleen maar een voorbereiding is op het geloof. De evangelisten zeggen van heel veel...

3.2.6 – Het geloof is onlosmakelijk verbonden met het Woord

Zo kennen we Christus echt: als we Hem aannemen zoals de Vader Hem ons aanbiedt. Dat wil zeggen: gekleed in het evangelie. Hij is...