Institutie Boek 3 – Het delen in Christus 3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

3.3 – Nieuwe geboorte en berouw

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

3.3.1 – Berouw is een vrucht van geloof

In een bepaald opzicht heb ik al uitgelegd hoe we door geloof Christus in bezit hebben en van zijn zegeningen genieten. Toch zou dit...

3.3.2 – Echt berouw is alleen mogelijk op basis van het evangelie

Christus, zeggen zulke mensen, en Johannes de Doper roepen in hun prediking het volk eerst op tot berouw. Pas daarna voegen ze eraan toe...

3.3.3 – Berouw doodt en maakt levend

Nog lang voor onze tijd waren er sommige geleerde mannen die in overeenstemming met de norm van de Schrift eenvoudig en oprechtwilden spreken over...

3.3.4 – Berouw van de wet en berouw van het evangelie

Anderen zagen dat het woord ‘berouw’ in de Schrift verschillende betekenissen heeft. Daarom stelden ze dat er twee vormen van berouw zijn. En om...

3.3.5 – Een definitie van berouw

Dit is allemaal waar. Toch moeten we – voor zover ik uit de Schrift kan nagaan – het woord ‘berouw’ anders opvatten. Deze mensen...

3.3.6 – Geen uiterlijk, maar innerlijk berouw

Maar voor we verder gaan, is het goed om de definitie die ik gegeven heb duidelijker uit te leggen. Daarbij moeten we vooral kijken...

3.3.7 – Berouw komt voort uit vrees voor God

Als tweede kernpunt heb ik uitgelegd dat berouw voortkomt uit een serieuze vrees voor God. Want het hart van een zondaar is pas geneigd...

3.3.8 – Berouw doodt en maakt levend

Nu moet ik in de derde plaats alleen nog uitleggen wat het betekent als ik zeg dat berouw bestaat uit twee onderdelen: het doden...

3.3.9 – Berouw hebben is hetzelfde als opnieuw geboren worden

Beide dingen overkomen ons als we deel krijgen aan Christus. Want als we werkelijk delen in zijn dood, wordt onze oude mens door zijn...

3.3.10 – Wie opnieuw geboren is, zondigt nog steeds

Als ze opnieuw geboren worden, worden Gods kinderen dus niet zo van de slavernij van de zonde bevrijd dat ze die vrijheid al volledig...

3.3.11 – De zonde regeert niet meer, maar is er nog wel

Er wordt gezegd dat God de kerk reinigt van alle zonde. Deze genade van de verlossing belooft Hij door de doop en voert Hij...

3.3.12 – Onze natuurlijke begeerten zijn bedorven

Misschien vindt iemand het absurd dat ik zo in het algemeen alle begeerten lijk te veroordelen die de mens van nature kunnen treffen. Ze...

3.3.13 – Augustinus’ opvattingen over de zondigheid van de gelovigen

Ik zal nog enkele andere uitspraken citeren waaruit nog beter blijkt hoe Augustinus erover dacht. In boek 2 van Tegen Julianus1 zegt hij: ‘De wet...

3.3.14 – De dwaling van sommige wederdopers

Sommige wederdopers hebben tegenwoordig een ik weet niet wat voor waanzinnige losbandigheid bedacht in plaats van de geestelijke nieuwe geboorte. Volgens hen zijn Gods...

3.3.15 – Berouw volgens Paulus

Als de apostel Paulus het berouw beschrijft, somt hij zeven oorzaken of effecten of onderdelen daarvan op. Hij heeft daarvoor een heel goede reden....

3.3.16 – De vruchten van berouw

Nu kunnen we ook begrijpen wat de vruchten van berouw zijn: de plichten van vroomheid tegenover God, liefde voor de mensen en bovendien heiligheid...

3.3.17 – Vasten en huilen vormen niet de kern

Sommige mensen horen dat in veel andere passages, vooral ook bij Joël, gesproken wordt over huilen, vasten en as. Joel 2:12 En dan denken...

3.3.18 – Openlijk berouw en verborgen berouw, bijzonder berouw en gewoon berouw

Toch wil ik dit nog invoegen: als het zichtbaar tonen van berouw de naam ‘berouw’ draagt, gebruik je dat woord in oneigenlijke zin. Dan...

3.3.19 – Berouw en vergeving van zonden

Verder is het overduidelijk dat de kern van het evangelie bestaat uit twee punten: berouw en vergeving van zonden. Als dat waar is, zien...

3.3.20 – Berouw duurt levenslang

Verder is het haten van de zonde het begin van berouw. Het opent voor ons de eerste toegang tot het kennen van Christus. Want...

3.3.21 – Een afvallige kan niet opnieuw tot berouw komen

Verder blijkt uit bovenstaande leer duidelijk dat berouw een gave van God is. Daarom is het niet nodig om het daar opnieuw uitgebreid over...

3.3.22 – De zonde tegen de Heilige Geest

Maar om deze kwestie op te lossen is het goed om uit te zoeken wat dat nu eigenlijk voor afschuwelijke zonde is, waar geen...

3.3.23 – Opzettelijke en totale afvalligheid

Als je goed oplet, snap je dat de apostel het in de brief aan de Hebreeën niet heeft over één of twee specifieke gevallen...

3.3.24 – God stoot nooit mensen af die echt berouw hebben

Sommigen vinden het veel te hard dat mensen naar God vluchten en zijn barmhartigheid te hulp roepen en dan afgestoten worden. Ze denken dat...

3.3.25 – Soms is God tijdelijk welwillend tegenover mensen die geen oprecht berouw hebben

De apostel leert dus dat God niet verzoend wordt door gehuicheld berouw. Maar dan rijst de vraag hoe het dan kan dat Achab vergeving...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.