• Bestellen
Home Boek 3 – Het delen in Christus 3.22 – Schriftbewijzen voor de uitverkiezing

3.22 – Schriftbewijzen voor de uitverkiezing

Bevestiging van deze leer op basis van bewijzen uit de Schrift

3.22.1 – Geen uitverkiezing op basis van voorkennis

Al deze dingen die ik hier beweerd heb, stuiten bij velen op tegenspraak. Vooral de gratis uitverkiezing van de gelovigen, ook al kan die...

3.22.2 – Paulus’ argumentatie stap voor stap

Om dit bewijs nog overtuigender te laten zijn, is het nodig apart aandacht te geven aan de onderdelen van deze passage. Samen laten ze...

3.22.3 – Goede daden geen oorzaak, maar gevolg van de uitverkiezing

Als dit welbehagen van God regeert, wordt er helemaal geen rekening meer gehouden met onze daden. De apostel Paulus laat deze tegenstelling hier weliswaar...

3.22.4 – Paulus over Jacob en Esau

In zijn brief aan de Romeinen gaat Paulus dieper op dit onderwerp in en behandelt hij het uitgebreider. Daar zegt hij dat niet ieder...

3.22.5 – Bij Jacob en Esau hield God geen rekening met hun daden

Als je de daden die al gedaan zijn of nog gedaan zullen worden een plek wilt geven in de uitverkiezing, wat kun je dan...

3.22.6 – Jacob werd uitgekozen voor eeuwig leven

Maar stel dat iemand hiertegen inbrengt dat je uit deze lagere en kleinere zegeningen geen conclusies mag trekken over het belangrijke punt van het...

3.22.7 – Christus zelf over de uitverkiezing

Laat nu de hoogste rechter en meester uitspraak doen over heel deze kwestie. Hij merkt dat zijn hoorders zo verhard zijn dat Hij zijn...

3.22.8 – De kerkvaders over de uitverkiezing

Maar Ambrosius, Origenes en Hiëronymus waren van mening dat God zijn genade onder de mensen uitdeelt in overeenstemming met hoe God voorziet dat ieder...

3.22.9 – Thomas van Aquino over de uitverkiezing

Ik maak me zelfs niet druk om de spitsvondigheid van Thomas van Aquino. Hij beweert dat de voorkennis van onze verdiensten weliswaar niet de...

3.22.10 – Algemene roeping en uitverkiezing zijn niet met elkaar in tegenspraak

Sommigen werpen tegen dat God met zichzelf in tegenspraak zou zijn als Hij in het algemeen alle mensen bij zich uitnodigt, maar toch slechts...