• Bestellen

3.20 – Het gebed

Het gebed, de belangrijkste training van het geloof, waardoor we elke dag Gods zegeningen krijgen

3.20.1 – Al het goede krijgen we van God

Uit wat ik tot nu behandeld heb, blijkt ons duidelijk dat de mens alle goede dingen mist en leeg is. Alle hulpmiddelen om gered...

3.20.2 – Bidden is een gesprek tussen mensen en God

Door te bidden krijgen we dus toegang tot de rijkdommen die voor ons bij de hemelse Vader klaarliggen. Want het gebed is een soort...

3.20.3 – Bidden is niet overbodig

Maar, zal iemand zeggen, God weet toch wel hoe we in het nauw zitten en wat we nodig hebben zonder dat we het Hem...

3.20.4 – De eerste regel: al je aandacht richten op God

Welnu, om het bidden goed in te richten zoals het hoort, moet dit de eerste regel zijn: als je met God in gesprek gaat,...

3.20.5 – Geconcentreerd bidden en niet méér vragen dan God toestaat

De volgende twee dingen zijn de moeite waard om aandacht aan te schenken. In de eerste plaats moet ieder die gaat bidden zijn zinnen en...

3.20.6 – De tweede regel: alleen vragen wat je ook echt graag van God wilt krijgen

Dit moet de tweede regel zijn: als we bidden, moeten we altijd oprecht onze gebrekkigheid voelen. En in het besef dat we alles wat...

3.20.7 – Altijd blijven bidden, maar zonder te huichelen

Misschien werpt nu iemand tegen dat we er niet altijd evenveel behoefte aan hebben om te bidden. Ik erken dat. Jacobus leert ons een...

3.20.8 – De derde regel: nederigheid

Hier moet dit als derde regel bijkomen: ieder die God onder ogen komt om te bidden moet afstand doen van elke gedachte aan eigen...

3.20.9 – Bidden begint met vragen om vergeving

Kortom, de juiste manier om met bidden te beginnen en ook om je erop voor te bereiden, bestaat uit het bidden om vergeving met...

3.20.10 – Als gelovigen zich beroepen op hun rechtvaardigheid

Soms lijkt het alsof de heiligen bewijs aanvoeren voor hun eigen rechtvaardigheid om God te vermurwen. Bijvoorbeeld als David zegt: ‘Bewaar mijn ziel, want...