• Bestellen
Home Boek 3 – Het delen in Christus 3.19 – Christelijke vrijheid

3.19 – Christelijke vrijheid

Christelijke vrijheid

3.19.1 – Het belang van christelijke vrijheid

Nu moeten we de christelijke vrijheid behandelen. Wie de kern van de leer van het evangelie in het kort wil samenvatten, mag niet nalaten...

3.19.2 – Eerste onderdeel: vrij van het oordeel van de wet

De christelijke vrijheid bestaat, volgens mij tenminste, uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is dat de gelovigen in hun geweten voor Gods aangezicht hun vertrouwen...

3.19.3 – Paulus over vrij zijn van de wet

Vrijwel heel de argumentatie in de brief aan de Galaten draait om dit punt. Want zij die leren dat Paulus in deze brief alleen...

3.19.4 – Tweede onderdeel: God vrijwillig gehoorzamen

Het tweede onderdeel van de christelijke vrijheid is gebaseerd op het eerste. Het houdt in dat de gewetens de wet niet gehoorzamen omdat ze...

3.19.5 – We mogen erop vertrouwen dat God blij is met onze gehoorzaamheid

Zie je dat al onze daden onderworpen zijn aan de vloek van de wet als ze onderzocht worden volgens de norm van de wet?...

3.19.6 – We hoeven ons niet te laten ontmoedigen door onze zonden

En dat is de reden waarom de schrijver van de brief aan de Hebreeën alle goede daden die, zo lezen we, de heilige aartsvaders...

3.19.7 – Derde onderdeel: in dingen die er niet toe doen nergens aan gebonden zijn

Het derde onderdeel van de christelijk vrijheid is dat we in uiterlijke dingen, die erop zich zelf niet toe doen, voor God door geen...

3.19.8 – We mogen Gods gaven gebruiken waarvoor Hij ze bedoeld heeft

‘Ik weet,’ zegt Paulus, ‘dat niets onrein is, behalve voor degene die het als onrein beschouwt. Voor hem is het onrein.’1 Met deze woorden...

3.19.9 – Geen vleselijke, maar geestelijke vrijheid

We moeten er echter goed op letten dat de christelijke vrijheid in al haar onderdelen iets geestelijks is. Haar waarde ligt volledig in het...

3.19.10 – Rekening houden met zwakken

Er zijn ook velen die dwalen omdat ze hun vrijheid zonder onderscheid en onverstandig gebruiken. Ze doen net alsof hun vrijheid alleen intact zou...