• Bestellen
Home Boek 3 – Het delen in Christus 3.18 – Rechtvaardigheid en beloning

3.18 – Rechtvaardigheid en beloning

Op basis van de beloning wordt ten onrechte geconcludeerd dat we rechtvaardig zijn door onze daden

3.18.1 – God beloont goede daden

Laten we nu verdergaan met de uitspraken die verzekeren dat God ieder zal belonen op basis van zijn daden. Dit zijn zulke uitspraken: ‘Ieder zal...

3.18.2 – Het loon is een onverdiende erfenis

Het woord ‘loon’ vormt voor ons geen argument dat onze daden de oorzaak zijn voor ons behoud. In ons hart moet in de eerste...

3.18.3 – Het loon wordt niet afgemeten aan onze daden

Toch doet God geen loze beloften en speelt Hij geen spelletje met ons als Hij zegt dat Hij onze daden beloont met wat Hij...

3.18.4 – Het loon is bedoeld om ons aan te sporen

We moeten dus niet denken dat de Heilige Geest door zo’n belofte de waarde van onze werken aanprijst, alsof die zo’n loon verdienen. Want...

3.18.5 – De basis voor het loon is vergeving

Daarom, als de Schrift zegt dat God, de rechtvaardige rechter, de zijnen eens de overwinningskrans van de rechtvaardigheid zal geven,1 antwoord ik met Augustinus:...

3.18.6 – Door goede daden te verrichten, stuur je je schatten vooruit naar de hemel

De volgende passages zijn qua betekenis sterk verwant aan de hierboven genoemde passages: ‘Maak jezelf vrienden door middel van de onrechtvaardige Mammon. Dan zullen...

3.18.7 – Paulus over God die rechtvaardig is als Hij ons beloont

Lastiger zijn de woorden van Paulus als hij de Thessalonicenzen troost in hun verdrukkingen. Hij leert dan dat die verdrukkingen naar hen gestuurd worden,...

3.18.8 – Paulus over liefde die meer is dan geloof

Mijn tegenstanders voeren ook deze passages van Paulus aan: ‘Al had ik al het geloof, zodat ik bergen kon verzetten – als ik de...

3.18.9 – Loon verdienen kan alleen met volmaakte rechtvaardigheid

Ik wil niet stuk voor stuk alle bewijzen langsgaan die de dwaze leraren van de Sorbonne-universiteit tegenwoordig zo onbezonnen uit de Schrift halen en...

3.18.10 – Eén zonde maakt onrechtvaardig, maar één goede daad maakt niet rechtvaardig

Uiteindelijk, als mijn tegenstanders er genoeg van hebben om de Schrift te verdraaien, vervallen ze tot spitsvondigheden en drogredenen. Ze zoeken een uitvlucht in...