Institutie Boek 3 – Het delen in Christus 3.14 – Rechtvaardiging en heiliging

3.14 – Rechtvaardiging en heiliging

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

3.14.1 – Vier categorieën mensen

Laten we, om dit onderwerp nog duidelijker te maken, onderzoeken hoe rechtvaardig de mens tijdens heel zijn levensloop kan zijn. Laten we daarvoor een...

3.14.2 – Ook ongelovigen krijgen goede eigenschappen van God

Om te beginnen ontken ik niet dat alle uitstekende gaven die in ongelovigen en afgodendienaars tevoorschijn komen, geschenken van God zijn. Ik wijk ook...

3.14.3 – Goed gedrag zonder geloof is zonde

Toch is ook waar wat Augustinus schrijft: alle mensen die van het dienen van de enige God vervreemd zijn, verdienen geen beloning, maar juist...

3.14.4 – Zonder Christus is alles wat een mens doet te veroordelen

Bovendien zegt Johannes dat er geen leven is buiten de Zoon van God. 1 Johannes 5:12 Als dat waar is, gaan wie geen deel hebben...

3.14.5 – God moet ons eerst opnieuw geboren laten worden voor we iets goeds kunnen doen

Maar het bewijs zal nog overtuigender blijken als we tegenover de natuurlijke toestand van de mens Gods genade plaatsen. Want overal roept de Schrift...

3.14.6 – De mens kan zelf niets bijdragen aan zijn rechtvaardiging

Steeds weer komt bij mij dezelfde gedachte op: loop ik geen gevaar dat ik Gods barmhartigheid onrecht doe doordat ik zo angstvallig mijn best...

3.14.7 – Het draait om een rein hart

Dit geldt ook voor de tweede en de derde categorie mensen uit de hierboven genoemde indeling. Want de onzuiverheid van hun geweten bewijst dat...

3.14.8 – Je daden zijn voor God pas acceptabel als Hij eerst jouzelf aangenomen heeft

Dezelfde kwestie behandelt de Heer schitterend bij Jesaja. Hij zegt: ‘Breng Mij niet tevergeefs offers. Het reukwerk vind Ik weerzinwekkend. Jullie nieuwe maanden en...

3.14.9 – Ook van ware gelovigen is geen enkele daad volmaakt

Laten we nu kijken wat voor rechtvaardigheid de mensen uit de vierde categorie hebben. Ik geef toe: als God ons met zich verzoent doordat...

3.14.10 – Eén zonde is genoeg om alle goede daden teniet te doen

In de tweede plaats, ook al zou het mogelijk zijn dat wij enkele volledig zuivere en volmaakte daden verrichten, dan nog is één zonde...

3.14.11 – Ook gelovigen kunnen niets zelf verdienen

Er zijn dus twee dingen die we stevig moeten vasthouden. In de eerste plaats: nooit heeft een vroom mens iets gedaan dat, als het...

3.14.12 – Weerlegging van bezwaren

De uitvluchten waarmee de scholastici hieraan proberen te ontkomen, helpen hen niet. Ze zeggen: goede daden hebben van zichzelf te weinig waarde om rechtvaardigheid...

3.14.13 – Meer doen dan nodig is

Als dat waar is, kunnen wij uit onszelf niets doen om ervoor te zorgen dat God blij met ons is. En zelfs kunnen we...

3.14.14 – Wij zijn slaven en daarom kunnen we nooit meer doen dan we verplicht zijn

En als je pocht dat je meer gedaan hebt dan nodig is, hoe valt dat te rijmen met het gebod aan ons dat we,...

3.14.15 – Dat Paulus afzag van zijn recht was niet meer dan hij hoefde te doen

En het is onterecht dat mijn tegenstanders zich in deze kwestie beroepen op de woorden van Paulus waarmee hij zich erop laat voorstaan dat...

3.14.16 – Geen vertrouwen en geen roemen op onze daden

Twee plagen moeten we bij deze kwestie vooral uit ons hart bannen: we mogen geen vertrouwen stellen op de rechtvaardigheid van onze daden en...

3.14.17 – Vier soorten oorzaken: effectief, materieel, instrumenteel en finaal

De filosofen leren dat er vier soorten oorzaken zijn waar je op moet letten bij hoe dingen tot stand komen. Als we naar die...

3.14.18 – Goede daden geven pas vertrouwen als we eerst vertrouwen op Gods barmhartigheid

Nu versterken en troosten heiligen zich vrij vaak door na te denken over hun onschuld en zuiverheid. Ze laten zelfs niet na die openlijk...

3.14.19 – Goede daden bewijzen dat we gered zijn

Dus als de heiligen hun geloof versterken op basis van de onschuld van hun geweten en dat voor hen aanleiding is tot blijdschap, doen...

3.14.20 – Goede daden zijn gaven van God

We zien dus dat de heiligen niet zo op hun eigen daden vertrouwen dat ze aan die daden enige verdienste toeschrijven. Want ze beschouwen...

3.14.21 – Goede daden zijn lagere oorzaken

Soms maakt de Schrift duidelijk dat de goede daden van de gelovigen de reden zijn waarom de Heer hun goed doet. Maar dat moeten...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.