Institutie Boek 3 – Het delen in Christus 3.11 – De rechtvaardiging

3.11 – De rechtvaardiging

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

3.11.1 – De rechtvaardiging is de belangrijkste pijler van de godsdienst

Ik denk dat ik hierboven al zorgvuldig genoeg heb uitgelegd dat er voor mensen die door de wet vervloekt zijn maar één middel is...

3.11.2 – Rechtvaardiging is vrijspraak

Verder moet ik voorkomen dat we ons meteen al in het begin stoten. Dat zou gebeuren als ik een onbekend onderwerp zou gaan behandelen....

3.11.3 – De betekenis van het woord ‘rechtvaardiging’ in de Schrift

Er zijn veel duidelijke bewijzen uit de Schrift om dit te bevestigen. Om te beginnen kan niet ontkend worden dat dit de eigenlijke en meest...

3.11.4 – De rechtvaardiging is gratis vergeving van zonden

Ik zal de discussie over het woord nu laten rusten. Als we naar de inhoud kijken, zoals die voor ons beschreven wordt, zal er...

3.11.5 – De dwaling van Osiander: wezenlijke rechtvaardigheid

Maar Andreas Osiander heeft een of ander vreemd monster geïntroduceerd: een wezenlijke rechtvaardigheid. Weliswaar heeft hij de gratis rechtvaardigheid daarmee niet aan de kant...

3.11.6 – Osiander vermengt rechtvaardiging en heiliging

Stel dat Osiander alleen maar zei dat Christus, als Hij ons rechtvaardigt, ons eigendom wordt door een wezenlijke eenwording en dat Hij niet alleen...

3.11.7 – Geloof rechtvaardigt niet, maar is het middel waardoor God ons rechtvaardigt

Osiander zegt dat geloof op zichzelf niet kan rechtvaardigen, maar alleen voor zover het Christus aanneemt. Dat bezwaar aanvaard ik graag. Want als geloof...

3.11.8 – Christus is onze rechtvaardigheid volgens zijn menselijke natuur

Wat betreft het aannemen van Christus gaat Osiander nog een stap verder. Hij zegt dat je via de uitdeling van het uiterlijke woord het...

3.11.9 – Christus is onze rechtvaardigheid geworden door zijn werk als middelaar

Osiander brengt hier tegenin dat dit zo’n groots werk is dat het de menselijke natuur te boven gaat. Daarom kan het volgens hem alleen...

3.11.10 – Onze eenheid met Christus is geestelijk, niet wezenlijk

Verder wil ik voorkomen dat Osiander leken bedriegt met zijn listen. Daarom erken ik dat we dit weergaloos goede blijven missen totdat Christus van...

3.11.11 – Osianders dwaling ondermijnt het vertrouwen op Gods genade

Er schuilt echter meer gif in het tweede deel, waar Osiander leert dat wij samen met God rechtvaardig zijn. Dit is niet zo’n gevaarlijk...

3.11.12 – Osianders bezwaren weerlegt

De lezers moeten er echter op gewezen worden dat ze goed moeten letten op het mysterie dat Osiander – zo pocht hij – voor...

3.11.13 – Rechtvaardigheid door geloof en rechtvaardigheid door onze daden sluiten elkaar uit

Nu fantaseren veel mensen een rechtvaardigheid die is samengesteld uit geloof en onze daden. Daarom moet ik nu eerst bewijzen dat er een groot...

3.11.14 – Ook daden als vruchten van de nieuwe geboorte kunnen niet rechtvaardigen

De sofisten, die een speels plezier hebben in het vervalsen van de Schrift en in loze spitsvondigheden, denken dat ze een scherpzinnige uitvlucht hebben....

3.11.15 – Dat Gods Geest ons aanzet tot goede daden is geen rechtvaardiging uit genade

Nog dommer doen de scholastici. Zij halen hun voorbereidingen erbij. Maar toch infecteren ze eenvoudige mensen die daar niet op verdacht zijn met een...

3.11.16 – Er is in onszelf niets waarom we gerechtvaardigd zouden kunnen worden

Maar als de Schrift het heeft over rechtvaardigheid door geloof, brengt zij ons heel ergens anders heen: we moeten ons van onze eigen daden...

3.11.17 – Geloof en evangelie tegenover daden en de wet

Hier moeten we terugdenken aan de verhouding tussen geloof en evangelie, die we eerder vastgesteld hebben. Want ik heb gezegd dat geloof rechtvaardigt omdat...

3.11.18 – Onze rechtvaardiging is gratis

De tweede passage is deze: ‘Het is duidelijk dat niemand door de wet voor God gerechtvaardigd wordt. Want de rechtvaardige zal door geloof leven....

3.11.19 – Alleen door geloof

De lezer ziet nu hoe oneerlijk het is dat de sofisten tegenwoordig mijn leer belasteren als ik zeg dat een mens alleen door geloof...

3.11.20 – Niet door daden ‘van de wet’

Misschien vindt iemand het vreemd dat de apostel niet tevreden is met het noemen van daden alleen en er de aanduiding ‘van de wet’...

3.11.21 – Rechtvaardiging, verzoening en vergeving van zonden

Laten we nu onderzoeken hoe waar het is wat ik gezegd heb in de definitie: dat de rechtvaardigheid door geloof een verzoening met God...

3.11.22 – Rechtvaardiging, verzoening en vergeving komen op hetzelfde neer

Deze beide punten blijken heel duidelijk uit de woorden van Paulus, die ik al geciteerd heb: ‘God heeft in Christus de wereld met zichzelf...

3.11.23 – Christus’ rechtvaardigheid is onze rechtvaardigheid

Dat betekent dus ook dat we alleen door God gerechtvaardigd worden doordat Christus’ rechtvaardigheid tussenbeide komt. Dat betekent hetzelfde als wanneer er gezegd zou...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.