• Bestellen

2.8 – De tien geboden

Uitleg van de morele wet

2.8.1 – De tien geboden en het kennen van God en onszelf

Ik denk dat het niet verkeerd is om nu eerst een korte uitleg van de tien geboden van de wet te geven. Want ik...

2.8.2 – De tien geboden moeten ons leren wat we God schuldig zijn

Nu kunnen we gemakkelijk begrijpen wat we uit de wet moeten leren: God is onze schepper en als schepper heeft Hij bij ons ook...

2.8.3 – De tien geboden moeten ons leren dat we de schuld niet kunnen voldoen

Als de leer van de wet ons zover gebracht heeft, moeten we door het onderwijs van de wet vervolgens in onszelf afdalen en ten...

2.8.4 – Beloften en dreigementen

De Heer is echter niet tevreden met eerbied voor zijn rechtvaardigheid. Hij wil ons hart vullen met liefde voor Hem en bovendien met haat...

2.8.5 – We mogen geen geboden aan de wet toevoegen

Verder maakt de Heer de norm die Hij gaat geven voor volmaakte rechtvaardigheid in alle opzichten afhankelijk van zijn wil. Dat maakt duidelijk dat...

2.8.6 – Het gaat in de tien geboden niet om de buitenkant maar om het innerlijk

Maar wanneer ik straks de wet van de Heer heb uitgelegd, zal wat ik eerder besproken heb over de functies van de wet, nog...

2.8.7 – Ook volgens Christus ging het in de tien geboden om het hart

Als ik zeg dat dit de betekenis van de wet is, dan geef ik daarmee geen nieuwe uitleg van mijzelf. Ik volg dan Christus,...

2.8.8 – De tien geboden zeggen meer dan de letterlijke tekst

In de tweede plaats moeten we opmerken dat de geboden steeds een ruimere betekenis hebben dan wat de letterlijke tekst zegt. Maar dat betekent...

2.8.9 – Elk verbod impliceert een gebod en andersom

Ik heb dit nu nog niet erg duidelijk aangestipt, maar als ik de geboden ga uitleggen, zal het in de praktijk vanzelf helemaal duidelijk...

2.8.10 – Elk verbod noemt de zwaarste overtreding

Maar waarom heeft God als het ware door halve geboden, door alleen een deel te noemen van het geheel, eerder gezinspeeld op wat Hij...