2.7 – Christus in de wet

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

2.7.1 – De rituele wet was waardeloos zonder Christus

Ongeveer vierhonderd jaar na de dood van Abraham is de wet gegeven. Galaten 3:17 Uit de ononderbroken reeks Schriftbewijzen die ik geciteerd heb, blijkt...

2.7.2 – De rituele wet en de morele wet wezen beiden op Christus

In het voorbijgaan moeten we hier opmerken dat het koningschap dat later ingesteld werd in het huis van David al een onderdeel van de...

2.7.3 – Wij kunnen ons niet aan de morele wet houden

Het is goed om nu kort stil te staan bij de vraag hoe het onderwijs in de morele wet maakt dat we minder te...

2.7.4 – De morele wet moet ons leren vergeving te zoeken

Dus als we alleen maar naar de wet kijken, kunnen we niets anders dan de moed opgeven en doodsbang en wanhopig worden. Want door...

2.7.5 – Bewijzen uit de Schrift dat wij ons niet aan de morele wet kunnen houden

Maar ik moet nu wel met een paar woorden uitleggen en bovendien onderbouwen dat ik gezegd heb dat wij ons onmogelijk aan de wet...

2.7.6 – De eerste functie van de morele wet: je eigen zwakheid leren kennen

Maar om heel deze zaak beter toegankelijk te maken, moeten we kort en systematisch bespreken wat de functie is van wat de morele wet...

2.7.7 – De eerste functie vormt geen belediging voor de wet

De wet is dus net een spiegel. In die spiegel zien wij in de eerste plaats onze onmacht. Door onze onmacht zien we in...

2.7.8 – De eerste functie is niet bedoeld om ons alle hoop te ontnemen

Doordat de wet tegen ons getuigt, bewijst zij dat wij allemaal zondig en veroordeeld zijn. Maar dat is niet om ons in wanhoop te...

2.7.9 – Augustinus over de eerste functie

Augustinus heeft het er vaak over dat de wet als resultaat moet hebben dat wij Gods genade om hulp roepen. Hij schrijft bijvoorbeeld aan...

2.7.10 – De tweede functie van de morele wet: de goddelozen in toom houden

De tweede functie van de wet is dat de wet ervoor moet zorgen dat mensen die zich niet bekommeren om recht en rechtvaardigheid –...

2.7.11 – De tweede functie is ook nuttig voor uitverkorenen vóór hun bekering

Ergens anders zegt Paulus dat de wet voor de Joden een mentor is geweest. Galaten 3:24 Dat kan zowel op de eerste als op...

2.7.12 – De derde functie van de morele wet: de gelovigen aansporen het goede te doen

De derde functie van de wet is de belangrijkste. Deze functie komt dichter bij het eigenlijke doel van de wet en vindt plaats in...

2.7.13 – Gelovigen kunnen niet zonder de morele wet

Sommige onwetenden zijn zich niet bewust van dit onderscheid. Daarom zijn ze zo brutaal om heel Mozes aan de kant te schuiven en afscheid...

2.7.14 – Christus is niet gekomen om de morele wet af te schaffen

De wet heeft bij gelovigen nu dus als functie hen aan te sporen. De wet heeft bij hen niet als functie hun geweten te...

2.7.15 – Christus heeft ons bevrijd van de vloek van de morele wet

Echter, wat Paulus zegt over de vloek, slaat vast en zeker niet op het onderwijs zelf, maar alleen op de kracht van de wet...

2.7.16 – De rituele wet is sinds de komst van Christus buiten gebruik

Het ligt anders als het gaat om de rituelen. Niet het effect ervan is afgeschaft, maar het gebruik. Christus heeft door zijn komst een...

2.7.17 – Wie zich nog aan de rituele wet houdt, heeft geen deel aan Christus

Een iets groter probleem levert deze redenering van Paulus op: ‘Toen jullie dood waren door jullie misdaden en doordat jullie vlees onbesneden was, heeft...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.