• Bestellen

2.7 – Christus in de wet

De wet is niet gegeven om het oude volk daarin vastgebonden te houden, maar om tot de komst van Christus bij hen de hoop levend te houden dat Hij hen zou redden

2.7.1 – De rituele wet was waardeloos zonder Christus

Ongeveer vierhonderd jaar na de dood van Abraham is de wet gegeven.1 Uit de ononderbroken reeks Schriftbewijzen die ik geciteerd heb, blijkt dat dat...

2.7.2 – De rituele wet en de morele wet wezen beiden op Christus

In het voorbijgaan moeten we hier opmerken dat het koningschap dat later ingesteld werd in het huis van David al een onderdeel van de...

2.7.3 – Wij kunnen ons niet aan de morele wet houden

Het is goed om nu kort stil te staan bij de vraag hoe het onderwijs in de morele wet maakt dat we minder te...

2.7.4 – De morele wet moet ons leren vergeving te zoeken

Dus als we alleen maar naar de wet kijken, kunnen we niets anders dan de moed opgeven en doodsbang en wanhopig worden. Want door...

2.7.5 – Bewijzen uit de Schrift dat wij ons niet aan de morele wet kunnen houden

Maar ik moet nu wel met een paar woorden uitleggen en bovendien onderbouwen dat ik gezegd heb dat wij ons onmogelijk aan de wet...

2.7.6 – De eerste functie van de morele wet: je eigen zwakheid leren kennen

Maar om heel deze zaak beter toegankelijk te maken, moeten we kort en systematisch bespreken wat de functie is van wat de morele wet...

2.7.7 – De eerste functie vormt geen belediging voor de wet

De wet is dus net een spiegel. In die spiegel zien wij in de eerste plaats onze onmacht. Door onze onmacht zien we in...

2.7.8 – De eerste functie is niet bedoeld om ons alle hoop te ontnemen

Doordat de wet tegen ons getuigt, bewijst zij dat wij allemaal zondig en veroordeeld zijn. Maar dat is niet om ons in wanhoop te...

2.7.9 – Augustinus over de eerste functie

Augustinus heeft het er vaak over dat de wet tot resultaat moet hebben dat wij Gods genade om hulp roepen. Hij schrijft bijvoorbeeld aan...

2.7.10 – De tweede functie van de morele wet: de goddelozen in toom houden

De tweede functie van de wet is dat de wet er voor moet zorgen dat mensen die zich niet bekommeren om recht en rechtvaardigheid...