• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.5 – Kritiek op de onvrijheid van de wil

2.5 – Kritiek op de onvrijheid van de wil

Weerlegging van de tegenargumenten die steeds worden aangevoerd om de vrijheid van de wil te verdedigen

2.5.1 – Onvermijdelijkheid en vrijwilligheid sluiten elkaar niet uit

Het zou kunnen lijken dat ik nu genoeg gezegd heb over de menselijke wil. Alleen zijn er mensen die de menselijke wil met een...

2.5.2 – Inderdaad is er geen ruimte om zelf iets te verdienen

Verder luidt de kritiek van mijn tegenstanders dat het ongepast is dat de mens straf krijgt of beloond wordt als goede en slechte daden...

2.5.3 – Het komt door de uitverkiezing dat niet alle mensen slecht blijven

Het volgende punt van kritiek van mijn tegenstanders lijkt misschien afkomstig van Chrysostomos: als we niet zelf kunnen kiezen tussen goed en kwaad, moet...

2.5.4 – Vermaningen zijn niet nutteloos, ook al kunnen we uit onszelf niet gehoorzamen

Bovendien houden mijn tegenstanders vol dat als een zondaar niet in staat is om te gehoorzamen, het geen zin heeft om hem daartoe aan...

2.5.5 – Het nut van vermaningen

Wat is dan het doel van vermaningen? Welnu, als goddelozen die vermaningen uit koppigheid negeren, zullen ze tegen hen getuigen als ze straks voor...

2.5.6 – Gods geboden zijn geen bewijs voor waar wij toe in staat zijn

Mijn tegenstanders verzamelen heel ijverig bewijzen uit de Schrift. Ze zijn daar zo druk mee bezig omdat ze ons willen verpletteren onder het grote...

2.5.7 – Gods geboden leren ons hoe zwak we zijn

Als de Schrift alleen maar leerde dat de wet een richtsnoer is voor ons leven, dan zou ik me inderdaad zonder aarzeling bij de...

2.5.8 – Drie categorieën van geboden

We zien dit nog duidelijker als we de drie categorieën van de geboden langslopen, die ik hierboven noemde. Zowel in de wet als in de...

2.5.9 – De wet eist meer van ons dan we kunnen

De listigste tegenstanders spotten met al deze Schriftbewijzen. Ze zouden totaal geen belemmering vormen voor het idee dat wij doen wat we zelf kunnen...

2.5.10 – Gods beloften dienen ongeveer hetzelfde doel als zijn geboden

De tweede categorie met argumenten ligt dicht tegen de vorige categorie aan. Mijn tegenstanders voeren de beloften aan waarmee de Heer een verbond aangaat...