• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.4 – Gods werk in het hart van de mens

2.4 – Gods werk in het hart van de mens

Hoe werkt God in het hart van mensen?

2.4.1 – Mensen geven zich vrijwillig over aan de satan

Als ik me niet vergis, heb ik nu wel duidelijk genoeg bewezen dat de mens zo gevangen zit onder het juk van de zonde...

2.4.2 – In elke slechte daad zijn God, de satan en de mens alle drie aan het werk

Maar met Gods werk in zulke mensen zit het heel anders. Om dat extra duidelijk te maken, kunnen we als voorbeeld het onheil nemen...

2.4.3 – God verblindt en verhardt de goddelozen

De kerkvaders deinzen er soms voor terug om op dit punt simpelweg te belijden wat de waarheid is. Want ze zijn bang dat ze...

2.4.4 – Voorbeelden uit de Schrift dat God mensen verblindt en verhardt

De volgende uitspraken lijken te stroken met de eerste manier: ‘Trouwe mannen snoert Hij de mond en oude mannen ontneemt Hij hun verstand.’1 ‘Hun...

2.4.5 – Bewijs uit de Schrift dat God de satan gebruikt voor zijn doel

Verder zal uit één Schriftpassage duidelijk genoeg blijken dat de dienst van de satan eraan te pas komt om de verworpenen ergens toe aan...

2.4.6 – Ook in de ondergeschikte dingen werkt God in de mens

Hierboven heb ik aangestipt hoe vrij de mens is in het doen en laten van dingen die op zichzelf niet rechtvaardig of verkeerd zijn....

2.4.7 – De wil van de mens is niet alleen in bijzondere gevallen aan God onderworpen

Misschien is er iemand die zegt dat dit bijzondere gevallen zijn en dat je hier geen algemene regel uit kunt afleiden om alle andere...

2.4.8 – De onvrijheid van de wil zegt alleen iets over de mogelijkheid om vrij te kiezen

De lezers moeten hier wel bedenken dat je waar de wil van de mens toe in staat is niet kunt beoordelen door te kijken...