• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.3 – Het bederf van de menselijke natuur

2.3 – Het bederf van de menselijke natuur

Uit de bedorven aard van de mens komen alleen maar dingen voort die te veroordelen zijn

2.3.1 – De mens is met lichaam en ziel van nature slecht

We kunnen de mens in de beide delen van zijn ziel – het verstand en de wil – het beste leren kennen in de...

2.3.2 – De argumentatie van Paulus

Niet minder hard wordt het hart veroordeeld als ervan gezegd wordt dat er niets zo onbetrouwbaar is en dat het door en door slecht...

2.3.3 – Gods genade houdt de slechtheid van de mensen in toom

Nu stuiten we weer op vrijwel dezelfde kwestie die ik hiervóór al heb opgelost. Want alle eeuwen door zijn er mensen geweest die met...

2.3.4 – Als een mens van nature beter lijkt dan een ander, is dat slechts schijn

Het probleem is echter nog niet opgelost. Want óf we moeten Camillus gelijkstellen aan Catilina, óf Camillus is er een voorbeeld van dat onze...

2.3.5 – Het onderscheid tussen onvermijdelijkheid en dwang

De wil wordt dus gevangen gehouden als slaaf van de zonde. Daarom kan de wil zich niet richten op het goede, laat staan dat...

2.3.6 – Onze vernieuwing is van begin tot eind Gods werk

Aan de andere kant is het de moeite waard om na te gaan met welk geneesmiddel Gods genade het bederf van onze natuur corrigeert...

2.3.7 – Elke goede daad van een bekeerde wil is Gods werk

Nu zullen er misschien mensen zijn die toegeven dat de wil uit zichzelf een hekel heeft aan het goede. En dat de wil alleen...

2.3.8 – Volgens de Schrift is God de bron van al het goede in ons

We zijn nu gekomen op het punt waar alles om draait. Laat ik met enkele heel duidelijke passages uit de Schrift voor de lezers...

2.3.9 – We kunnen niets goeds doen, behalve uit genade

Hetzelfde lezen we in de gebeden die door de heiligen zijn opgesteld. ‘Moge de HEER ervoor zorgen dat ons hart Hem genegen is,’ zei...

2.3.10 – Ook het volharden is een genadegave van God

Vele eeuwen lang hebben de mensen geleerd en geloofd dat God de wil beroert en dat daarna aan ons de keus is of we...