• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.17 – Christus’ verdienste

2.17 – Christus’ verdienste

Het is juist dat Christus voor ons Gods genade en ons behoud verdiend heeft

2.17.1 – Dat Christus ons behoud verdiend heeft, is niet in strijd met Gods genade

Als een soort bijlage moet ik nu ook nog de volgende kwestie behandelen: er zijn mensen die weliswaar erkennen dat wij ons behoud krijgen...

2.17.2 – Het onderscheid tussen Gods genade en Christus’ verdienste

Dit onderscheid tussen Gods genade en Christus’ verdienste is gebaseerd op heel veel passages uit de Schrift. ‘Zo lief heeft God de wereld gehad,...

2.17.3 – Christus heeft Gods genade voor ons echt verdiend

En inderdaad heeft Christus door zijn gehoorzaamheid werkelijk bij de Vader genade voor ons verworven en verdiend. Dat blijkt onweerlegbaar uit verschillende passages uit...

2.17.4 – Christus heeft onze plaats ingenomen

Verder, als ik zeg dat Christus de genade voor ons verdiend heeft, dan bedoel ik daarmee dat wij door zijn bloed gereinigd zijn en...

2.17.5 – Christus heeft onze schuld betaald

En de apostelen verklaren duidelijk dat Christus de prijs betaald heeft waardoor Hij ons zou verlossen van de schuld van de dood. ‘We worden...

2.17.6 – Christus heeft niets voor zichzelf verdiend

Petrus Lombardus en de scholastici stellen de vraag of Christus ook iets voor zichzelf verdiend heeft.1 Dat doen ze uit een dwaze nieuwsgierigheid. En...