• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.15 – Christus als profeet, koning en priester

2.15 – Christus als profeet, koning en priester

Als we willen weten met welk doel de Vader Christus gezonden heeft en wat Hij voor ons gedaan heeft, moeten we in Hem vooral op drie dingen letten: zijn dienst als profeet, als koning en als priester

2.15.1 – Christus als profeet

Augustinus heeft gelijk als hij zegt dat ketters weliswaar de naam van Christus prediken, maar dat zij toch niet samen met de vromen Hem...

2.15.2 – Christus heeft de volmaakte wijsheid onderwezen

Verder moeten we opmerken dat de naam ‘Christus’ – Grieks voor ‘gezalfde’ – op deze drie taken slaat. Want we weten dat volgens de...

2.15.3 – Christus als koning

Nu ben ik toe aan Christus’ koningschap. Het zou tevergeefs zijn om het daarover te hebben, als ik de lezers er niet eerst op...

2.15.4 – Christus’ koninkrijk is niet aards maar hemels

Ik heb gezegd dat we alleen maar kunnen begrijpen hoe sterk Christus’ rijk is en wat het ons oplevert als we leren inzien dat...

2.15.5 – Christus’ koninkrijk is geestelijk

Daarom leren we dat Christus niet als koning gezalfd is met olie of lekker ruikende zalf. Hij wordt Gods Christus genoemd omdat op Hem...

2.15.6 – Christus als priester

Dan nu kort Christus’ priesterschap. We moeten weten wat het doel ervan is en wat het ons oplevert: dat Hij een smetteloze middelaar is,...