• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.11 – Het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament

2.11 – Het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament

Het verschil tussen het ene en het andere Testament

2.11.1 – Het eerste verschil: de aardse erfenis als beeld van de hemelse erfenis

Wat dan? zul je vragen. Is er dan helemaal geen verschil meer tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Wat moeten we dan aan...

2.11.2 – De aardse erfenis is een hulpmiddel om de gelovigen te richten op de hemelse erfenis

Dat blijkt nog beter uit de vergelijking die Paulus maakt in zijn brief aan de Galaten. Hij vergelijkt het joodse volk met een jonge...

2.11.3 – God is niet veranderd, maar alleen de manier waarop Hij zijn verbond bekend maakt

Daarom lees je dat de heiligen in het Oude Testament het leven op aarde met de zegeningen die daarbij hoorden, hoger aansloegen dan tegenwoordig...

2.11.4 – Het tweede verschil: rituelen als schaduwen van de werkelijkheid

Het tweede verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament ligt in de vormen. In het Oude Testament ontbrak de werkelijkheid nog. Daarom liet...

2.11.5 – De joden waren net kinderen die basisonderwijs kregen

Hieruit blijkt wat de apostel Paulus bedoelde, toen hij zei dat de joden door de discipline van de wet naar Christus geleid werden, voordat...

2.11.6 – Zelfs de profeten wisten minder dan wij nu

Dat je in de christelijke kerk haast niemand vindt die zich wat betreft de kwaliteit van zijn geloof kan meten met Abraham, doet hier...

2.11.7 – Het derde verschil: schriftelijk en geestelijk

Nu ben ik toe aan het derde verschil. Dat verschil is ontleend aan Jeremia, die zegt: ‘Kijk, er komen dagen, zegt de HEER, dat...

2.11.8 – De tegenstelling die Paulus en Jeremia maken

Ik zal nu punt voor punt de tegenstelling uitleggen die de apostel Paulus maakt. Het Oude Testament is schriftelijk, omdat het is afgekondigd zonder...

2.11.9 – Het vierde verschil: slavernij en vrijheid

Het vierde verschil komt voort uit het derde verschil. Want de Schrift noemt het Oude Testament een testament van slavernij, omdat het angst inboezemt....

2.11.10 – Wet en evangelie

De laatste drie genoemde verschillen hebben te maken met de tegenstelling tussen wet en evangelie. Daarom wordt daarbij de wet aangeduid als het Oude...