Institutie Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.10 – De overeenkomst tussen het Oude en het Nieuwe Testament

2.10 – De overeenkomst tussen het Oude en het Nieuwe Testament

Deze moderne vertaling van de Institutie van Johannes Calvijn heb ik tussen 2013 en 2018 paragraaf voor paragraaf op deze website geplaatst. In 2019 heb ik bovendien een gedrukte versie en een e-bookversie uitgegeven.

Gerrit Veldman

2.10.1 – De overeenkomst en het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament

Uit wat ik tot nu toe gezegd heb, kan al zonneklaar blijken dat alle mensen die God vanaf het begin van de wereld heeft...

2.10.2 – Drie punten van overeenkomst

Beide kunnen met een enkel woord uitgelegd worden. Het verbond met de aartsvaders verschilt in wezen en inhoud totaal niet van het verbond met...

2.10.3 – Het Oude Testament was gericht op het toekomstige leven

Het eerste punt houdt het meest verband met de kwestie waar we het nu over hebben. Bovendien verschilt men op dat punt het meest...

2.10.4 – Het Oude Testament was gebaseerd op de genade in Christus

Daaruit volgt ook dat het Oude Testament gebaseerd was op Gods gratis barmhartigheid en bevestigd is doordat Christus tussenbeide kwam. Want de prediking van...

2.10.5 – De Joden hadden dezelfde symbolen van doop en avondmaal als wij

Sterker nog, de apostel Paulus stelt de Israëlieten gelijk aan ons, niet alleen wat betreft de genade van het verbond, maar ook wat betreft...

2.10.6 – Het manna was een geestelijk symbool

Om deze uitspraak van Paulus te ontzenuwen, wordt er wel tegen ingebracht dat Christus zegt: ‘Jullie voorvaders hebben het manna gegeten in de woestijn...

2.10.7 – Gods Woord geeft altijd eeuwig leven, ook in het Oude Testament

Misschien hebben de lezers liever dat ik hun bewijzen lever uit de wet en de profeten om aan te tonen dat ook de aartsvaders...

2.10.8 – Als God Israëls God was, gaf Hij hun daarmee eeuwig leven

Maar misschien lijkt dit nog een beetje ingewikkeld. Laat ik dan nu verdergaan met de verbondsformule zelf. Dat zal niet alleen welwillende mensen tevreden...

2.10.9 – God is geen God van doden, maar van levenden

Daar komt nog bij dat God niet alleen verklaarde dat Hij Israëls God zou zijn. Hij verklaarde ook dat Hij het altijd zou blijven....

2.10.10 – Adam en Noach leefden op aarde in ellende

Laten we nu kijken naar het belangrijkste punt in deze discussie: heeft de Heer de gelovigen ook zo onderwezen dat ze zelf beseften dat...

2.10.11 – Abraham leefde op aarde in ellende

Abraham moet, gelet op zijn geloof, voor ons opwegen tegen een ontelbare menigte. Zijn geloof wordt ons voorgesteld als een heel goede norm voor...

2.10.12 – Izak en Jacob leefden op aarde in ellende

De rampen die Izak treffen, zijn kleiner. Toch proeft hij maar nauwelijks iets zoets. Ook hij ervaart de kwellingen die een mens geen kans...

2.10.13 – Abraham, Izak en Jacob verwachtten geen aards vaderland

Het staat in elk geval buiten kijf dat deze heilige aartsvaders uit Gods hand een gelukkig leven verwachtten. Als dat zo is, moeten ze...

2.10.14 – Jacob hoopte op eeuwig leven

Kortom, het staat duidelijk vast dat ze bij al hun doen en laten in hun leven het geluk van het toekomstige leven op het...

2.10.15 – David hoopte op eeuwig leven

We zijn nog niet verder gekomen dan Mozes. Over hem zeggen mijn tegenstanders dat hij alleen maar als taak had om het vleselijke volk...

2.10.16 – David erkende dat het goddelozen op aarde vaak beter gaat dan de gelovigen

En wat David overal zingt over de voorspoed van de gelovigen mag je alleen zo opvatten: het slaat op de openbaring van de hemelse...

2.10.17 – Gelovigen hechtten geen waarde aan voorspoed of tegenspoed op aarde

Alleen al deze erkenning van David moet ons dus leren dat de aartsvaders onder het Oude Testament heel goed wisten dat God zelden of...

2.10.18 – Het ging om wat er na het aardse leven komt

Zo ontstond het idee waarmee de gelovigen zich in ellende troostten en dat ze gebruikten als een hulpmiddel om geduldig te zijn: ‘De woede...

2.10.19 – Job rekent op een leven na dit leven

Maar opvallend is vooral deze uitspraak van Job: ‘Want ik weet dat mijn verlosser leeft en ik zal op de laatste dag opstaan uit...

2.10.20 – Een sleutel om de overige profeten te lezen

Als ik bij de latere profeten kom, kunnen we daar vrij rondlopen alsof we op ons eigen terrein zijn. Bij David, Job en Samuël...

2.10.21 – Het visioen van Ezechiël over de uitgedroogde beenderen

We moeten tevreden zijn met één voorbeeld. Toen de Israëlieten weggevoerd waren naar Babel, vonden ze dat hun verstrooiing erg leek op de dood....

2.10.22 – Jesaja en Daniël spreken onverhuld over de onsterfelijkheid

Maar als je alles probeert te reduceren tot zo’n schema, dan zou je absurd bezig zijn. Want er zijn enkele passages die onverhuld de...

2.10.23 – Conclusie: het Oude Testament ging over het eeuwige leven

Er zijn nu nog twee punten over: dat de aartsvaders Christus hadden als een waarborg van het verbond en dat ze wat betreft de...

Bestellen?

Als je deze website bezoekt, worden er cookies op je apparaat geplaatst. Cookies die nodig zijn om deze site goed te laten werken of om anonieme statistieken bij te houden, worden altijd geplaatst. Maar voor cookies die gebruikt worden om jouw surfgedrag te registreren, moet je eerst toestemming geven. Meer informatie.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.