• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.10 – De overeenkomst tussen het Oude en het Nieuwe Testament

2.10 – De overeenkomst tussen het Oude en het Nieuwe Testament

De overeenkomst tussen het Oude en het Nieuwe Testament

2.10.1 – De overeenkomst en het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament

Uit wat ik tot nu toe gezegd heb, kan al zonneklaar blijken dat alle mensen die God vanaf het begin van de wereld heeft...

2.10.2 – Drie punten van overeenkomst

Beide kunnen met een enkel woord uitgelegd worden. Het verbond met de aartsvaders verschilt in wezen en inhoud totaal niet van het verbond met...

2.10.3 – Het Oude Testament was gericht op het toekomstige leven

Het eerste punt houdt het meest verband met de kwestie waar we het nu over hebben. Bovendien verschilt men op dat punt het meest...

2.10.4 – Het Oude Testament was gebaseerd op de genade in Christus

Daaruit volgt ook dat het Oude Testament gebaseerd was op de genadige barmhartigheid van God en bevestigd is doordat Christus tussenbeide kwam. Want de...

2.10.5 – De joden hadden dezelfde symbolen van doop en avondmaal als wij

Sterker nog, de apostel Paulus stelt de Israëlieten gelijk aan ons, niet alleen wat betreft de genade van het verbond, maar ook wat betreft...

2.10.6 – Het manna was een geestelijk symbool

Om deze uitspraak van Paulus te ontzenuwen, wordt er wel tegenin gebracht dat Christus zegt: ‘Jullie voorvaders hebben het manna gegeten in de woestijn...

2.10.7 – Gods Woord geeft altijd eeuwig leven, ook in het Oude Testament

Misschien hebben de lezers liever dat ik hun bewijzen lever uit de wet en de profeten om aan te tonen dat ook de aartsvaders...

2.10.8 – Als God Israëls God was, gaf Hij hun daarmee eeuwig leven

Maar misschien lijkt dit nog een beetje ingewikkeld. Laat ik dan nu verdergaan met de verbondsformule zelf. Dat zal niet alleen welwillende mensen tevreden...

2.10.9 – God is geen God van doden, maar van levenden

Daar komt nog bij dat God niet alleen verklaarde dat Hij Israëls God zou zijn. Hij verklaarde ook dat Hij het altijd zou blijven....

2.10.10 – Adam en Noach leefden op aarde in ellende

Laten we nu kijken naar het belangrijkste punt in deze discussie: heeft de Heer de gelovigen ook zo onderwezen dat ze zelf beseften dat...