• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.14 – De twee naturen van Christus

2.14 – De twee naturen van Christus

Hoe vormen de twee naturen van de middelaar één persoon?

2.14.1 – Twee naturen, één persoon

De Schrift zegt dat het Woord vlees geworden is.1 Dat moeten we echter niet zo opvatten, dat het Woord veranderd is in vlees of...

2.14.2 – Het onderscheid tussen beide naturen

Deze dingen zouden niet erg zeker zijn als erin de Schrift niet overal heel veel uitdrukkingen voorkwamen die bewijzen dat niets van dit alles...

2.14.3 – De eenheid van beide naturen

Maar de passages die beide naturen samenvoegen, leggen het duidelijkst uit wat werkelijk het wezen van Christus is. Het evangelie van Johannes bevat heel...

2.14.4 – De twee naturen zijn ongedeeld en onvermengd

Als de lezers dit in het oog houden en verstandig weten toe te passen, kan dit hen enorm helpen om heel veel problemen op...

2.14.5 – De dwaling van Servet

Maar ook in onze tijd is een niet minder dodelijk monster opgestaan: Michaël Servet. Hij heeft een verzinsel in de plaats gesteld van Gods...

2.14.6 – Gods Zoon en mensenzoon

Als Christus, zeg maar, pas begonnen is Gods Zoon te zijn op het moment dat Hij in het vlees geopenbaard werd, dan betekent dat...

2.14.7 – Christus was altijd al Gods Zoon

Luidruchtig voeren mijn tegenstanders tot verdediging van hun dwaling aan dat er gezegd wordt dat God zijn eigen Zoon niet gespaard heeft.1 En dat...

2.14.8 – De kern van Servets dwaling

Servet heeft het ene afschuwelijke en monsterlijke idee op het andere gestapeld. Anderen onderschrijven die ideeën waarschijnlijk niet. Maar als je je er iets...