2.12 – Christus moest mens worden

Om de taak van middelaar uit te voeren, moest Christus mens worden