• Bestellen
Home Boek 2 – God als verlosser in Christus 2.12 – Christus moest mens worden

2.12 – Christus moest mens worden

Om de taak van middelaar uit te voeren, moest Christus mens worden

2.12.6 – De dwaling van Osiander

Het principe waar Osiander van uitgaat, is compleet waardeloos. Hij wil beweren dat de mens geschapen is naar het beeld van God, omdat hij...

2.12.4 – Christus is alleen mens geworden om ons te redden

Wie dit alles zoals het hoort ijverig overdenkt, zal gemakkelijk de vluchtige speculaties aan de kant schuiven waar oppervlakkige mensen die graag iets nieuws...

2.12.1 – Alleen iemand die tegelijk God en mens was, kon tussenpersoon zijn tussen God en mens

Verder was het voor ons heel belangrijk dat degene die onze middelaar zou zijn echt God en echt mens was. Als iemand vraagt of...

2.12.5 – Christus zou geen mens geworden zijn als Adam niet gezondigd had

Stel dat iemand hiertegen inbrengt dat niets verhindert dat dezelfde Christus die veroordeelden verlost, door hun vlees aan te nemen ook zijn liefde had...

2.12.2 – Omdat Christus zowel God als mens was, kon Hij ons kinderen van God maken

Dit zal nog duidelijker worden als we nagaan hoe ongewoon het werk was dat de middelaar moest uitvoeren: Hij moest ons herstellen in Gods...

2.12.3 – Omdat Christus zowel God als mens was, kon Hij onze schuld betalen

Het andere kernpunt van onze verzoening met God was dat de mens, die zichzelf bedorven had door zijn ongehoorzaamheid, dat moest herstellen door in...

2.12.7 – De dwaling van Osiander punt voor punt weerlegd

Er is dus geen reden waarom Osiander zou moeten vrezen dat God misschien een leugenaar blijkt te zijn, als Hij niet eerst een vast...