• Bestellen
Home Boek 1 – God als schepper 1.18 – God en het kwaad

1.18 – God en het kwaad

God gebruikt de daden van de goddelozen en Hij buigt hun geest zodat ze zijn oordelen uitvoeren. Maar Hij doet dat zo, dat Hem geen enkele blaam treft

1.18.1 – God laat het kwaad niet alleen maar toe, maar doet het zelf

Op andere plaatsen in de Schrift wordt gezegd dat God de satan zelf en alle verworpenen naar eigen goeddunken buigt of trekt. Dat werpt...

1.18.2 – God werkt in het hart van uitverkorenen en verworpenen

Over de verborgen gemoedsbewegingen zegt Salomo dat het hart van de koning hierheen en daarheen gebogen wordt, net zoals God het goed vindt.1 Ongetwijfeld...

1.18.3 – Gods verborgen wil en zijn geopenbaarde wil spreken elkaar niet tegen

Tot nog toe heb ik alleen dingen genoemd die overduidelijk en ondubbelzinnig in de Schrift geleerd worden. Mijn tegenstanders deinzen er niet voor terug...

1.18.4 – Gods gebod en Gods wil moeten niet met elkaar verward worden

Op deze manier wordt ook het andere bezwaar uit de weg geruimd, ja, het lost vanzelf op: als God niet alleen gebruik maakt van...