• Bestellen
Home Boek 1 – God als schepper 1.17 – Het nut van Gods voorzienigheid voor ons

1.17 – Het nut van Gods voorzienigheid voor ons

Hoe en met welk doel moeten we de leer van de voorzienigheid gebruiken, zodat die leer voor ons nut heeft?

1.17.1 – We moeten erop vertrouwen dat God voor alles een goede reden heeft

Mensen zijn met hun verstand geneigd tot loze spitsvondigheden. Daarom moeten ze wel allemaal verstrikt raken in ingewikkelde knopen als ze niet weten hoe...

1.17.2 – Het onderscheid tussen Gods geopenbaarde wil en zijn verborgen wil

Niemand kan dus nadenken over Gods voorzienigheid zoals het hoort en zodat hij er iets aan heeft, als hij niet bedenkt dat hij te...

1.17.3 – Gods voorzienigheid ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid

Allen die zich zo bescheiden opstellen, zullen niet tegen God mopperen over tegenslagen en Hem niet de schuld geven van hun eigen slechte daden....

1.17.4 – Gods voorzienigheid maakt gebruik van onze verantwoordelijkheid

Toch lost Salomo de tegenstelling tussen het plannen maken van de mensen en de voorzienigheid van God moeiteloos op. Hij lacht erom dat mensen...

1.17.5 – God treft geen blaam voor de slechte dingen die mensen doen

Het is ook verkeerd en ondoordacht dat deze zelfde mensen gebeurtenissen uit het verleden louter in verband brengen met Gods voorzienigheid. Alles wat er...

1.17.6 – Gods voorzienigheid is een belofte aan de gelovigen

Maar deze laster, of liever waanzin van krankzinnigen, kunnen we gemakkelijk uit de weg ruimen. Dat doen we door vroom en heilig over Gods...

1.17.7 – Gods voorzienigheid leert ons om dankbaar te zijn

Wie God dient, wordt gesterkt door deze beloften en door voorbeelden. Daarbij zal hij nog de Schriftbewijzen nemen die leren dat alle mensen onder...

1.17.8 – Gods voorzienigheid leert ons om geduldig te zijn

Ook als een gelovige tegenslagen overkomen, zal hij meteen zijn aandacht omhoog richten op God. God is ruimschoots in staat om ons geduld en...

1.17.9 – We moeten rekening houden met ondergeschikte oorzaken

Ondertussen zal een vroom man toch zijn ogen niet sluiten voor de meer ondergeschikte oorzaken. Mensen die hem goeddoen, zal hij beschouwen als uitdelers...

1.17.10 – Zonder Gods voorzienigheid zouden we verschrikkelijk bang zijn

Hierin wordt zichtbaar hoe weergaloos gelukkig je bent als je een vroom hart hebt. Ontelbaar veel rampen bedreigen het leven van de mensen. Op...